Yönetmelikler

Girne Üniversitesi Öğrenci Bursları Uygulama Yönergesi

Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler ile Yayınları Özendirme Destek Program Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (Kasım 2024)

60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Başvuru, Kabul ve Devam Yönergesi

Akademik Personel ve Yöneticiler Disiplin Yönetmeliği

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

BAP Yönergesi

Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Kıyafet Yönergesi

Bölüm Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Bilimsel / Sanatsal Etkinliklerle Yayınları Özendirme Destek Programı Ve Ödül Yönergesi

Bütünleme Sınavı Yönetmeliği

Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Staj Uygulama Tüzüğü

Fen, Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Yönergesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Disiplin Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönetmelik

Özel Öğrenci Yönergesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi(GÜ-PDRAM) Yönergesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Yönetmeliği

Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları Yönetmeliği

Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Üniforma Yönergesi

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği

Yaz Okulu Yönetmeliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sınav Uygulama Esasları

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvar, Klinik, Saha Uygulama İlkeleri

Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi