Yönetmelikler
Genel Yönetmelikler

Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler ile Yayınları Özendirme Destek Program Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi Başvuru, Kabul ve Devam Yönergesi
Akademik Personel ve Yöneticiler Disiplin Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Madalya Yönetmeliği
BAP Yönergesi
Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Kıyafet Yönergesi
Bilimsel Faaliyetlere Katılımı Özendirme ve Teşvik Yönetmeliği
Bölüm Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği
Bütünleme Sınavı Yönetmeliği
Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Staj Uygulama Tüzüğü
Etik Kurul Yönergesi
Etik Kurul Başvuru Formu
Etik Kurul Kontrol Listesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Sınav Kuralları
İnsan Kaynakları Disiplin Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Ödül Yönergesi
Yılında Uluslararası Alanda Girne Üniversitesi’nin Adını Duyuran Yayın, Atıf, Kitap/Kitap Bölümü, Editörlükleri ve Patent/Endüstriyel Tasarım/Projeyi Teşvik Amacıyla Verilecek Ödüllere Ait Başvuru Esasları
Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu İş Akış Şeması
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliği
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönetmelik
Özel Öğrenci Yönergesi
PDRAM Yönergesi
Staj Uygulama Yönergesi
Salgın Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Yönetmeliği
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kitapçığı
Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Üniforma Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği
Yaz Okulu Yönetmeliği
Sınav Uygulama Esasları
Laboratuvar, Klinik, Saha Uygulama İlkeleri
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Girne Üniversitesinin Kalite Güvencesiyle ilgili Politikası