Akreditasyonlar ve Kurumsal İşbirlikleri
Akreditasyonlar ve Üyelikler
Denklikler
Yükseköğretim Kurulu
http://www.yok.gov.tr/
Yükseköğretim Planlama, Denetleme
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
http://www.yodak.gov.ct.tr/
Üyelikler

International Association of Universities

Uluslararası Üniversiteler Konseyi

The Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW)
http://www.fumi-fuiw.org/en/
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
http://web.shgm.gov.tr/en
Girne Üniversitesi, İngiltere’deki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından dil yeterlilik testi yapmak için onaylanmış olan Mayflower College için bir test merkezi olarak faaliyet göstermektedir.
https://kyrenia.edu.tr/home/about-us/continuing-education-center/programs/school-of-aviation/test-of-english-for-aviation/?lang=en

Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği

Akreditasyonlar
Fakülte Akredite Eden Kurum Tarih Ülke
Tıp Fakültesi Medical and Dental Council of Nigeria 25.10.2023 NİJERYA
Diş Hekimliği Fakültesi Medical and Dental Council of Nigeria 25.10.2023 NİJERYA
Kurumsal İşbirlikleri – KKTC ve Türkiye

Ünivertesimiz ile eğitim alanında gerçekleşen işbirlikleri ve protokoller;

  • her iki üniversite bünyesinde bulunan programlarda sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi ve bu konuda ortak projeler yürütülmesi,
  • ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapılması,
  • her seviyede öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile staj programları yapılması,
  • ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetleridüzenlenmesi,
  • kongre, konferans, sempozyum, atölye çalışması gibi ortak bilimsel toplantılar düzenlenmesi

gibi konular için gerekli işbirliğinin temel çerçevesini belirlemektedir.

Girne Üniversitesinin İşbirliği Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar

İmzalayan Girne Üniversitesi Birimi İmzalanan Kurum İmzalanan Kurumun Ülkesi Tarihi Kapsamı
Rektörlük Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü T.C. 15 Ocak 2024 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Mersin Üniversitesi T.C. Eylül 2023 Akademik İşbirliği
Rektörlük Piri Reis Ünivesitesi T.C. Temmuz 2023 Tıp fakültelerinin eğitim, öğretim bilimsel çalışma ve kültürel işbirliği
Rektörlük Gazi Üniversitesi T.C. Mart 2023 Öğretim Elemanı Görevlendirmelerine ilişkin İş Birliği
Rektörlük Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi T.C. Haziran 2022 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Ankara Üniversitesi T.C. Ekim 2021 Tıp fakültelerinin eğitim, öğretim bilimsel çalışma ve kültürel işbirliği
Rektörlük Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Bartın Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Bartın Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Başkent Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Bayburt Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Erzincan Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Erzincan Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Erzurum Teknik Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük İzmir Katip Çelebi Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Kilis 7 Aralık Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Mustafa Kemal Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Niğde Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Niğde Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Ordu Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Ordu Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Siirt Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Siirt Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Sinop Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Tunceli Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Tunceli Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Uşak Üniversitesi T.C. 20 Mayıs 2016 Girne Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Ardahan Üniversitesi T.C. Nisan 2016 Genel eğitim ve araştırma konularında işbirliği
Rektörlük Beşeri Bilimler Üniversitesi K.K.T.C. Nisan 2016 Tüm akademik konularda işbirliği
Rektörlük Fırat Üniversitesi T.C. Nisan 2016 Tüm eğitim projelerinde, bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda işbirliği
Rektörlük Lefke Avrupa Üniversitesi K.K.T.C. Nisan 2016 Eğitim konularında kapsamlı işbirliği
Rektörlük İstanbul Üniversitesi T.C. 03 Mart 2016 Var olan ortak programlarda eğitim ve araştırma yürütülmesine ilişkin protokol
Rektörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi T.C. 12 Şubat 2016 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi T.C. 12 Şubat 2016 Pilotaj öğrencilerinin teorik ve uygulamalı uçuş eğitimlerinin sağlanması
Rektörlük Celal Bayar Üniversitesi T.C. 12 Aralık 2015 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Yakın Doğu Üniversitesi K.K.T.C. Kasım 2015 Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri Arasında İş Birliği Protokolü
Rektörlük Giresun Üniversitesi T.C. Mayıs 2014 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Orta Doğu Teknik Üniversitesi T.C. Ocak 2016 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Kurumsal İşbirlikleri – Uluslararası

Girne Üniversitesinin İşbirliği Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar

İmzalayan Girne Üniversitesi Birimi İmzalanan Kurum İmzalanan Kurumun Ülkesi Tarihi Kapsamı
Rektörlük The Stazione Zoologica Anton Dohrn İtalya 9 Ocak 2024 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Kırgızistan Ishembay Abdraimov Havacılık Enstitüsü Kırgızistan 7.10.2022 Kırgızistan Ishembay Abdraimov Havacılık Enstitüsü ile İkili İşbirliği Protokolü
Rektörlük Süleyman Demirel Üniversitesi Kazakistan Mayıs 2022 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Pjeter Budi Koleji Kosova Ocak 2020 İki kurum arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU)
Rektörlük Kardan Üniversitesi Afganistan Ocak 2020 İki kurum arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU)
Rektörlük Moheg Turkish Education, Research and Applied Institute İran Ocak 2020 İki kurum arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) (Memorandum of Understanding between University of Kyrenia and Moheg Turkish Education, Research and Applied Institute)
Rektörlük Sicilya Amerikan Üniversitesi İtalya 20.May.16 İki kurum arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU)
Rektörlük Ardabil University of Medical Sciences İran 20.May.16 Girne Üniversitesi ile ‘Ardabil University of Medical Sciences’ arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) (Memorandum of Understanding between University of Kyrenia and Ardabil University of Medical Sciences)
Rektörlük Azerbaycan Dövlet Aqrar Üniversiteti Azerbaycan 20.May.16 Girne Üniversitesi ile ‘Azerbaycan Dövlet Aqrar Üniversiteti’ Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği (Azerbaijan State Agricultural University)
Rektörlük International Islamic Azad University İran 20.May.16 Girne Üniversitesi ile ‘International Islamic Azad University’ arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) (Memorandum of Understanding between University of Kyrenia and International Islamic Azad University)
Rektörlük Islamic Azad University of Marand İran 20.May.16 Girne Üniversitesi ile ‘Islamic Azad University of Marand’ arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) (Memorandum of Understanding between University of Kyrenia and Islamic Azad University of Marand )
Rektörlük University of Applied Science and Technology İran 20.May.16 Girne Üniversitesi ile ‘University of Applied Science and Technology’ arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) (Memorandum of Understanding between University of Kyrenia and University of Applied Science and Technology)
Rektörlük University of Charkh-I Nilofair İran 20.May.16 Girne Üniversitesi ile ‘University of Charkh-I Nilofair’ arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) (Memorandum of Understanding between University of Kyrenia and University of Charkh-I Nilofair)
Rektörlük University of Mohaghen Ardabil İran 20.May.16 Girne Üniversitesi ile ‘University of Mohaghen Ardabil’ arasında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) (Memorandum of Understanding between University of Kyrenia and University of Mohaghen Ardabil
Rektörlük Kırım Tatar Meclisi Başkanlığı Ukrayna 23.Şub.16 Kırım Tatarlarının Girne Üniversitesi’ndeki genel eğitim ve araştırmalara katılımı
Rektörlük Gagavuzya Devlet Başkanlığı Moldava 26.Haz.15 Gagavuzya vatandaşlarının Girne Üniversitesi’ndeki genel eğitim ve araştırmalara katılımı
Rektörlük Genel ve Mesleki Eğitim Bakanlığı Zanzibar Tanzanya Haz.14 Tanzanya uyrukluların Girne Üniversitesi’ndeki genel eğitim ve araştırmalara katılımı
Rektörlük Azerbaycan Dövlet Deniz Akademiyası Azerbaycan Nis.14 Denizcilik eğitim ve öğretim programları işbirliği