Tarihçe
GİRNE ÜNİVERSİTESİ TARİHÇESİ

“Uluslararası nitelikte eğitim altyapısı ile objektif düşünebilen, sorgulayan, araştıran, bilgi ve değer üreten, yaratıcı, etik ve ahlaki değerlere önem veren, toplumsal sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmek” misyonu ile kurulan Girne Üniversitesi’nin, eğitim ve öğretim temelleri, kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs’ta ilk Denizcilik Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin alt yapısının 1978 yılında şekillenerek hayata geçmesine ve 35 yıllık deneyimine dayanmaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel şehrinde kuruldu

Girne Üniversitesi (GÜ) 2013 yılında, gerekli yasal altyapı işlemlerini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı izniyle ve bunu takiben KKTC Yüksek Öğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Denetleme Kurulu (YÖDAK)’ın 19 Mart 2013 tarih ve 33/2006-12 sayılı kararı ile KKTC deki kuruluşunu, Kıbrıs’ın tarihi ve en güzel şehirlerinden biri olan Girne’de gerçekleştirmiştir.

Köklerimiz kardeş üniversitemiz Yakın Doğu Üniversitesi’ne dayanmaktadır

Kardeş üniversitesinden, köklü denizcilik eğitimi geleneği ile öne çıkan Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Bilimleri fakülteleri ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu programlarını tüm alt ve üst yapıları ile birlikte devir almıştır. Böylelikle Girne Üniversitesi kurulduğu andan itibaren öğrencisi, öğretim elemanı ve eğitim için gerekli alt yapıya hemen kavuşmuş, henüz işe başlarken dahi geçmişten gelen tecrübe ile ideal bir yükseköğrenim kurumu olarak yapılandırılmıştır.

Programlarımız YÖK ve YÖDAK onaylıdır

Girne Üniversitesi, YÖDAK izninin akabinde ilgili yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’e de resmi başvurusunu yapmıştır. YÖK Genel Kurulu 16.01.2014 tarihli toplantısında, Girne Üniversitesi kurulma kararını onaylamış ve 28.01.2014 tarih ve 75850160.301.01.182 sayılı yazı ile üniversitemizin tarihini oluşturan karar ile resmi kuruluşu gerçekleşerek, ilk yılında denizcilik alanında toplam 10 programla eğitim ve öğretime başlamıştır.

Kuruluşunda, eğitim ve öğretim etkinliklerine kardeş kuruluş Yakın Doğu Üniversitesinin sağladığı olanaklarla başlayan üniversitemiz, bir yıldan kısa bir süre içinde, Girne Karakum mevkii sahil bandında yer alan, toplamı 27 dönüm olan kampüste kendi yerleşkesini oluşturmaya başlamıştır. 27 Eylül 2013 tarihinde geniş katılımlı bir törenle temeli atılarak, KKTC Cumhuriyet Bayramı olan 15 Kasım 2015 tarihinde hizmete giren kampüsüne geçmiştir.

Kuruluşumuzun temelini Denizcilik Programları oluşturuyor

Kuruluşunun temelini oluşturan ve açılışından sonra büyümenin ilk başlangıç noktası olan Denizcilik programlarının tamamına yakını Uluslararası Denizcilik Organizasyonu’nun (International Maritimie Organization, IMO) öngördüğü şartları ve standartları yerine getirmekte, gerekli denetim ve onaylar T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerinde öngörülen şartlara ve standartlara uygun olarak alınmaktadır. Adı geçen Bakanlığın ilgili müdürlüklerinin olağan denetimleri devam etmektedir.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2015-2016 Akademik Yılında eğitime başladı

Havacılık alanındaki ihtiyacı iyi analiz eden Üniversite Kurucu Mütevelli Heyeti, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve buna bağlı Sivil Hava Lojistiği, Havacılık Yönetimi (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği), Pilotaj bölümlerinin açılmasına karar vermiş ve bunun için gerekli süreçleri hızla tamamlamıştır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2015-2016 ders yılında eğitime başlamıştır.

Girne Üniversitesi Uçuş Eğitim Organizasyonu (UEO), pilotaj bölümü için temel dersler olan uçuş teorik bilgi eğitimini vermektedir.
Girne Üniversitesi bünyesindeki UEO, Sivil Havacılık alanında Türkiye’deki yetkili makam olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından TR-FTO (A)-32 numaralı sertifika ile onaylanmıştır.

UEO, SHGM tarafından onaylı, “UEO Kalite Yönetimi El Kitabı” nda tanımlanan “Kalite Güvence Sistemi” ni kapsayan özgün “Kalite Yönetimi Sistemi” ne sahiptir. Denetimler, kalite güvencesi kapsamında, SHGM ve İç Kalite Yönetimi Ekibi tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) yönetmeliklerine ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Bünyemizde tam donanımla Hastane ve Diş Hastanesi bulunuyor

Yönetim yerinde kararlar alarak eğitim ve araştırmaya hizmet verecek bölgenin en donanımlı 20 klinikli Dr. Suat Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi 15 Kasım 2016 tarihinde hastanesi hizmete açılmıştır.

İngilizce Hazırlık Okulu, Tıp Fakülteleri ile Diş Hekimliği, Hukuk, İktisat, Sağlık Bilimleri binalarının da temellerinin atılmasını sağlayarak, büyüme stratejisini uygulamaya devam etmiş ve Yatırımlar, 2017 Yılında amfi, kütüphane kompleksi ve öğrenci yurdu komplekslerinin inşası ile devam etmektedir.

Kıbrıs’ta araştırma gemisine sahip olan tek üniversite

Sürdürülebilirliğin, eğitim ve bilim dünyasında saygınlığın araştırma ve bilgi üretiminden geçtiğinin farkında olan Girne Üniversitesi, araştırma programlarına ve bilimsel yayınlara önem vermektedir. Bu kapsamda, bu kadar kısa süre içinde, bir AB destekli ve bir de TÜBİTAK destekli deniz araştırma projesinde yer almış ve yürütmüştür. Deniz araştırmalarını yürütebilmek amacı ile Kıbrıs’ta tek olan R/V J.TEAL adlı araştırma teknesini modern cihazlar ile donatmış ve araştırmacıların hizmetine sunmuştur.

Her yıl büyümeye ve gelişmeye devam ediyor

Araştırma konusuna önem ve öncelik veren üniversitemizin stratejik yaklaşımı, ‘Öğretim Elemanlarına Bilimsel Araştırma Projesi desteği’ sağlayarak devam etmektedir. Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmelerini teşvik etmek amacı ile kongre ve bilimsel toplantılara katılımlarına ve saygın bilimsel dergilerde yapılan yayınlara maddi destek sağlanmaktadır. Hâlihazırda yürütülmekte olan dört adet araştırma projesi üniversite kaynakları ile finanse edilmektedir.

Girne Üniversitesi, kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde bölgenin dikkat çeken üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Her yıl büyüyen üniversitemizde 2015 yılında Eğitim, Hukuk, İktisat, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri kurulmuştur. 2019-2020 akademik yılı itibariyle bünyemizde toplam 2019 – 2020 akademik yılı itibariyle bünyemizde toplam 3 Enstitü, 14 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu’na bağlı YOK / YÖDAK onaylı 63 lisans – önlisans – yüksek lisans ve doktora programları ile İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim vermektedir, planlanan yeni programları ile eğitim, öğretim ve araştırma yaparak ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.