COVID-19

COVID-19 Bilgilendirme Rehberi
 1. Bakanlar Kurulu Kararı (12 Mart 2020)
 2. Girne Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Alınan Önlemler (13 Mart 2020)
 3. Girne Üniversitesi Rektörlüğünden Öğrencilere Önemli Duyuru – Eğitime Ara Kararı (14 Mart 2020)
 4. Girne Üniversitesi Rektörlüğünden Öğrencilere Önemli Duyuru – Uzaktan Eğitim (14 Mart 2020)
 5. İhtiyaçlı Yabancı Öğrencilerin Meb’e Bildirilmesi (17 Mart 2020)
 6. Sıkça Sorulan Sorular (18 Mart 2020)
 7. YÖDAK Kararı Çerçevesinde Moodle ve Edmodo Sistemleri Üzerinden Uzaktan Eğitim Kararı (20 Mart 2020)
 8. YÖK Kararı – Yüksek Öğretim Kurulu’nun Uzaktan Eğitim Kararları (20 Mart 2020)
 9. Yönetim Kurulu Kararları – Girne Üniversitesi Yönetim Kurulunun Uzaktan Eğitim Kararları (20 Mart 2020)
 10. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı – Bakanlar Kurulunun Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi (22 Mart 2020)
 11. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kararları – Eğitimin Dijital Eğitim Şeklinde Yürütülmesi Kararı (26 Mart 2020)
 12. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – İhtiyaçlı Yabancı Öğrencilere Yönelik Mesajı (26 Mart 2020)
 13. Bakanlar Kurulu Kararları (29 Mart 2020)
 14. Bakanlar Kurulu Kararları (31 Mart 2020)
 15. Yönetim Kurulu Kararları (6 Nisan 2020)
 16. YÖK Duyurusu – Öğretmenlik Uygulamaları hakkında (7 Nisan 2020)
 17. Yönetim Kurulu Kararları – Girne Üniversitesi Yönetim Kurulunun Uzaktan Eğitim Kararları (17 Nisan 2020)
 18. 22 Nisan 2020, Yurt Dışında Öğrenim Gören KKTC Öğrencilerine Ücretsiz Ders İmkanı Kararı
 19. 11 Mayıs 2020, YÖK’ten Gelen Final Sınavları ile İlgili Karar
 20. 27 Mayıs 2020, Üniversitemizin Dijital Ortamda Gerçekleştirilen Sınav Değerlendirmelerindeki Temel İlkeler
 21. Öğrencilerimize ve Öğretim Elemanlarımıza Önemli Duyuru (30 Mayıs 2020)
 22. 2021-2022 Akademik Yılı Pandemi Önlemleri Usül ve Esasları (10 Eylül 2021)

Girne Üniversitesi Online Eğitim Hakkında Bilgilendirme
Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, (YÖDAK’ın 19 Mart 2020 tarih ve YDK.0.00-217-20/E.24 sayılı kararı ile YÖK’ün 75850160-104.01.02.04-E.22853 sayılı kararı), 23 Mart 2020 tarihinden itibaren örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programların eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntemiyle online öğretim olarak gerçekleştirilecektir. Detaylar için tıklayın.

Pandemi Önlem ve İzlem Planı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİ KURULU
SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI

1. GÜNCELLEME 16 Aralık 2021
2. GÜNCELLEME 10 Ocak 2022
3. GÜNCELLEME 27 Ocak 2022
4. GÜNCELLEME 14 Şubat 2022
5. GÜNCELLEME 28 Şubat 2022
6. GÜNCELLEME 28 Mayıs 2022
7. GÜNCELLEME 06 Eylül 2022

Girne Üniversitesi
Pandemi KURULU
Ekim 2021

1. GİRİŞ

Üniversitemizde 2021 – 2022 Eğitim-öğretim faaliyetleri süresince görev yapacak Coronavirus (Covid-19) Pandemi Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI’nı hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Pandemi Kurulunun esas görevi, Üniversite yerleşkesi içerisinde tüm fiziki tedbirlerin alınması, paydaşların eğitilmesi ve pozitif olgu saptanması durumunda ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi, olgunun izolasyon sürecinin takip edilmesi, varsa temaslıların ve yakın temaslıların da tespit edilerek ilgili sağlık birimlerine bildirilerek izolasyon süreçlerinin takibi şeklindedir.

Pandemi Önlem ve İzlem Planı bilimsel veriler ışığında düzenlenmeye veya değiştirilmeye açıktır ve gerekli görüldüğünde yenilecektir. Bu nedenle uygulamada doğacak aksaklıkların giderilmesi için Tüm Kurumlarımızın işbirliğine gereksinim duyulacak ve doğacak sorunlara elden geldiğince çözümler üretilmeye çalışılacaktır. Bu plan Üniversite Yönetimi ve Üniversite’nin ilgili kurullarının onayından sonra tüm paydaşları ile paylaşılacaktır.

2. GÜ COVID-19 Pandemi Önlem ve İzlem Planı’nın AMACI

GÜ COVID-19 Pandemi Önlem ve İzlem Planı’nın amacı mevcut salgın sırasında kampüste bulunan akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin ve diğer kişilerin

i. sağlıklarını Covid 19 hastalığı açısından güvence altına almak,
ii. söz konusu hastalıkla bulaş risklerini minimalize etmek,
iii. hasta ve çalışan sağlık güvenliğini maksimalize etmek,
iv. olası bulaşlarda paydaşların izlenmesini sağlamak,
v. bulaşları önlemek,
vi. bu yolla etkin ve sürdürülebilir bir eğitim güvenliğini sağlamaktır.

3. GÜ COVID-19 Pandemi Önlem ve İzlem Planı’nın KAPSAMI

i. Bu plan, GÜ’de kayıtlı olan öğrencileri, Üniversitede hizmet veren akademik ve idari personeli, tedarikçi firmaları, ziyaret amacıyla GÜ kampüslerinin sınırları içerisinde bulunan herkesi ve ayrıca GÜ’ye ait akademik, idari ve sosyal alanları kapsar.

ii. Sunulan bu düzenlemenin kapsamı dışındaki konular “KKTC Sağlık Bakanlığı 18.09.2021 tarihinde toplanan bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan kararlar” ile düzenlenmiştir. Bu konularda KKTC Sağlık Bakanlığı Web sitesi ziyaret edilmelidir.

4. SORUMLULAR

Bu planının uygulanmasından, GÜ Rektörlüğü, GÜ Pandemi Kurulu ve GÜ’de çalışan tüm personel sorumludur.

5. YASAL DAYANAK

Üniversitemiz; COVID-19 önlemleri kapsamında, KKTC Bakanlar Kurulu ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığı ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından zorunlu kılınan tüm tedbirlere uymalıdır. Ancak; salgının dinamik olduğu ve ayrıca bölgesel (ör., ülke içindeki üniversiteler arasındaki) ve yerel (ör., aynı üniversitenin programları arasındaki) farklılıklar gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, yukarıda belirtilen otoritelerin kararlarıyla çatışmayacak uygulamalar özelinde farklı bir planlama yapılması gerekebilecektir.

6. SARS CoV 2 ENFEKSİYONU, COVID- 19 HASTALIĞI NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı da denen COVID-19 hastalığı ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık 2019’da solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar onucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

A. Hastalık belirtileri:

Hastaların bir kısmında hiçbir belirti görülmemektedir. Hastalığa yakalananların % 80’i bu grupta yer almaktadır. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, kuru öksürük ve nefes darlığıdır. Bu hastaları % 20’lik bir grubu oluşturmakta ve bunların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hastaların çoğu 60 yaş üstü ve aşısız kişiler oldukları belirtilmektedir. Şiddetli olgularda pnömoni, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

B. Bulaş Yolları

Hastalığa yakalananların öksürük, aksırıkları ile ortama saçılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Bulaşların bir kısmından hastaların çıkardıkları damlacıkların kontamine ettiği yüzeylere dokunulması, bu ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesinin de sorumlu olduğu bilinmektedir.

Risk Grupları:

 • 60 yaş üstü olanlar
 •  Aşısızlar,
 •  Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
 •  Kalp hastalığı
 •  Hipertansiyon
 •  Diyabet
 •  Kronik Solunum yolu hastalığı
 •  Kanser gibi
 •  Sağlık Çalışanları’dır

Tanı :
Kesin tanı polimeraz zincir reaksiyonu ile etken virusa ait dikensi çıkıntıların varlığını gösteren güvenilir testler (PCR) ile yapılmaktadır.

Tarama testi olarak da SARS-CoV-2 antijen testi kullanıma girmiştir. Antijen pozitifliği durumunda PCR testi ile doğrulanmalıdır.

C. Korunma Yolları:

1. Aşılar:
En önemli ve geçerli korunma yolu aşılardır. Dünya’da belli-başlı aşı üreticilerinin üretimi olan ve farklı tekliklele üretilen birçok aşı varsa da bunlar arasında etkinlik açısından büyük bir fark gözlenmemektedir. Aşı sonrası yapılan çalışmalarda etkinliklerinin ortalama %80’in altında olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de Üniversitemizdeki çalışanların ve öğrencilerin mutlaka aşılanmaları koşulu gerekmektedir.

2. Maske Kullanımı:
Hastalıktan korunmada halen en etkin yöntemlerden biridir. Aralarında küçük farklar olmakla birlikte maske türlerinin hemen hepsi etkin korunmada etkilidir.

3. Mesafeye uyum:
Mümkün ise hasta olduğu bilisin – bilinmesin diğer insanlara kişi arasında 2 m. Mesafe olması gerekmektedir.

4. El yıkama/el temizliği:
Yarım dakika kadar süreyle elleri sabunla yıkamak, bu olanaklı değilse etil alkol iizopropil alkol, veya piyasada bulunabilecek el antiseptiği ile elleri friksiyon yapmak yeterlidir. Antibakteriyel antiseptikler kullanmak gereksizdir.

5. Seyahat:
Pandemi sırasında zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmak gereklidir.

7. COVID-19 PANDEMİSİ KONTROL ÖNLEMLERİ
A. FİZİKİ MEKANLARDA ALINACAK ÖNLEMLER
1. AKADEMİK ALANLAR

Eğitim-öğretim yılı başlangıcında her Fakülte veya Akademik birim yöneticileri tarafından öğrencilere yönelik zorunlu Covid-19 önlemleri bilgilendirme toplantısı düzenlenerek öğrencilerin kısıtlamalara uyum sağlaması kolaylaştırılacaktır.

Seyreltilmiş yüz yüze eğitim uygulamaları süresince kampüs içerisinde ve tüm eğitim alanlarında alınacak önlemler kapsamında;

 • Girne üniversitesi kampüsüne girişler pandemi önlemleri kapsamında kontrol altına alınacaktır. Bu amaçla öğrencilerin uyarı ve ikazları dikkate almaları gerekmektedir. Bu konuda özen göstermeyen öğrenciler görevlilerce uyarılacak gerekirse disiplin cezası uygulanabilecektir.
 • Aşısız olan ya da tek aşılı olan öğrencilerin hızla tespit edilerek aşılarının tamamlanması sağlanacaktır.
 • Zorunlu nedenlerle aşı olamayan öğrenciler tespit edilerek düzenli test programlarına alınacaktır.
 • Kampüse girişlerde çift aşılı olan öğrencilerden 7 günde bir ibraz edecekleri negatif antijen test sonucu, aşısı tamamlanmayan öğrencilerden 7 günde bir alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeleri istenecektir.
 • Kampüs içerisinde öğrencilerin sürekli ve düzenli maske kullanmalarını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla kampüs içine ve tüm eğitim alanlarına farkındalık posterleri ve broşürlere uyulacaktır.
 • Kampüs ve dersliklerin girişinde öğrenciler sıra ile kapalı mekana alınacak ve sırada durulması gereken alanlarda en az 1 m mesafe bırakılacak şekilde düzenlenen yer işaretlerine uyulacaktır.
 • Maskesi olmayan öğrencilerin derslik, laboratuvar vb. eğitim alanlarına alınmaması konusuna öğretim üyeleri ve diğer görevliler özen gösterecektir.
 • Öğrencilerin laboratuvar vb uygulamalı derslerde önlük, eldiven, siperlik gibi koruyucu/önleyici malzemeleri kullanmalarına dikkat edilecektir.
 • Kampüs içerisinde yer alan tüm kapalı mekanların her birinin girişinde el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
 • Öğrencilerin derslere girerken ve çıkarken derslik girişinde bulunan el dezenfektanını kullanmaları konusunda hatırlatma yapılacaktır.
 • Seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeli nedeniyle üniversitemiz bünyesindeki tüm eğitim mekanlarında öğrenci başına düşen birim hacimler dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır. Öğrenciler anfi ve dersliklerde yalnızca oturma işaretli koltuk, sandalye ve sıraları kullanmalıdır.
 • Merkezi sistem havalandırması olan tüm eğitim alanlarında sistemin %100 doğal hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, filtre değişimlerinin sık sık yapılması sağlanacaktır.
 • Merkezi sistem havalandırması olmayan tüm eğitim alanlarında, eğitim süreci boyunca kapı ve pencerelerin açık tutulmasına özen gösterilecektir.
 • Her ders saatinden sonra öğrenciler sınıfı hızla terk edecek ve iç mekan havalandırması yapılacaktır.
 • Eğitim sırasında kullanılan sıra, bilgisayar , mikroskop, cihaz, makina vb. malzemeler dezenfekte edilecektir.
 • Derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, kafeterya, tuvalet ve lavaboların tanımlı görevliler tarafından periodik olarak temizlenmesi sağlanacaktir.
 • Hijyenik amaçlarla tuvalet ve lavabolarda sıvı sabun ve el kurutma cihazları yerleştirilmiştir.
 • Tuvalet zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, kapı kolları ve muslukların günlük hazırlanan %10 luk çamaşır suyu (1/10) ile temizlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 • Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişlerine uyulacaktır.
 • Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt altına alınıp görünür şekilde asılacaktır.
 • Görev tanımı yapılmış personelin pandemi ile mücadelede eğitimi sağlanmıştır.
 • Yemekhane/kafeterya vb. sosyal alanlarda çatal, bıçak vb servis malzemelerinin kağıt cepli paketlerde sunulacaktır.
2. İDARİ ALANLAR

i. İdari alanlara bu alanda çalışmayanların dışındakilerin giriş-çıkışları sınırlandırılacaktır. Sınırlandırma 5 m 2 ’ye bir kişi olacak şekilde ayarlanır,
ii. İdari alanları kullananların düzgün kayıtları tutulacaktır.
iii. Görevlilerin sağlık durumları birim yöneticisi tarafındsan izlenir.
iv. Görevliler arasında 2 m mesafe olacak biçimde düzenlenir
v. Mutfak ve diğer kritik alanlara yetkili çalışanlar dışında başkalarının girişine izin verilmeyecektir.
vi. Girişlerde el dezenfektanları bulundurulacak ve her alan kullanıcısının ellerini dezenfekte etmesi sağlanacaktır.
vii. Alan temizliği ve dezenfeksiyonu günde bir kez yapılacaktır. Kalabalık ortamlarda maske-mesafe kuralı uygulanır.
viii. Gün başlangıcında kapalı idari alanlar uygun deterjan ve yüzey dezenfektanı ile temizlenir
ix. Odalar, pencereler aracılığıyla doğal hava ile havalandırılmalıdır
x. Kapalı ortamlarda vantilatör kullanılmaz.

3. YURTLAR

a. Merkezi havalandırma sistemleri mevcutsa, bu sistemler tamamen doğal hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Aksi halde, odalar pencereler açık bırakılacak şekilde doğal hava ile havalandırılacaktır
b. Yataklar, fiziksel mesafe en az 2 metre olacak şekilde ayarlanacaktır. Yan yana yataklarda ve aynı ranzanın üst ve alt kısmında yatanlar için bir baş bir ayakucu şeklinde düzenlem yapılacaktır.
c. Yurt içerisinde ulaşabilir bölgelere el hijyen istasyonları kurulacaktır.
d. Sık kullanılan yüzeylerin (kapı kolları gibi) dezenfeksiyonu uygun bir dezenfektan ile en az günde 3 kez yapılmalıdır
e. Tuvalet ve banyo olanağı öğrenci sayısına göre sağlanacaktır.
f. Tuvaletlerde katı sabun değil sıvı (eğer mümkünse fotoselli) sabunlar kullanılacaktır
g. Tuvalet kullanımında en az 2 metrelik fiziksel mesafe dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır
h. Tuvaletlerde, hepafiltreli hava akımı ile çalışan cihazlar dışındaki el kurutma cihazları kullanılmayacaktır.
i. Tuvaletler uygun bir ddeterjanla veya dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir
j. Yurtlara dışarıdan ziyaretçi kabul edilmeyecektir
k. Öğrencilerin ortak alanlarda maske takması zorunludur ve sosyal mesafeye uyulacaktır
l. Ortak olarak kullanılan mutfaklarda el antiseptiği hazır olarak bulundurulmalı; masa düzeni en az 2 metre olacak şekilde ayarlanmalıdır.
m. Yurt girişlerine ve yurt içindeki görülebilir alanlara COVID-19 kontrol önlemleri ile ilgili afişlere yer verilecektir.

4. SOSYAL ALANLAR / BÜFELER / KANTİNLER / KAFELER / YEMEKHANELER

a. Genel hijyen kurallarına uyulacaktır
b. Yeme – içme alanlarında fiziksel mesafe kurallarına uyulacaktır
c. Masa oturma düzenlerinde mesafe kurallarına uyulacaktır
d. Yeme - içme süresinde oturulmaya izin verilecek, uzun süreli oturma ve bu alanlarda 15. dakikayı geçmeyen sürede söz konusu alanlarda bulunulacaktır
e. Masalar arası mesafe 2. Metre olacaktır
f. Misafirler olabildiğince açık alanlarda bulundurulacaktır
g. Mekan girişlerinde dezenfektan bulundurulacaktır.
h. Çatal-bıçak gibi malzemeler tek kullanımlık olacaktır.
i. Su sebilleri ve otomatlar temassız olacaktır.
j. Çalışanlar sürekli olarak maske kullanacaklardır
k. Sosyal alanların gözetim kontrolleri sıklıkla yapılacaktır.

5. KAMPÜS GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR

Kampüse girişte tüm akademik ve idari personel ile öğrenciler QR kod kontrolu yapılarak içeriye alınacaktır.

B. PAYDAŞLARI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aktif eğitim çalışması: GÜ web sitesi ve sosyal medya aracılığı ile ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ortaklığında paydaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Paydaşlar:

 • Tüm öğretim elemanları / Akademik personel,
 • Hemşireler
 •  Hastane çalışanları
 •  İdari Personel
 •  Öğrenciler
 •  Tüm paydaşların anlayabileceği üslupla hazırlanmışel ilanları basılıp dağıtılarak
C. DİĞER BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

i. Bilgilendirme afişleri: Başta öğrenciler ile diğer paydaşların kolayca görebilecekleri yerlere bilgilendirme afişleri asılacaktır.
ii. Öğrencilerin bilgilendirmesi-uyulması gerekli kurallar: Öğrenciler için uyulması zorunlu kurallar ile ilgili bir metin hazırlanacak ve öğrencilere bildirilecektir.
iii. Akademik Personelin bilgilendirilmesi- uyulması gerekli kurallar: Akademik personelin;

 • Kuramsal derslerde,
 •  Uygulama, atölye, laboratuvar, hastabaşı çalışmalarında uyulması gereken kurallar
 •  Sınavlarda uymaları gereken kurallar belirlenip duyurulacak, hasta tespiti durumunda
  yapılması gerekenler açıklanıp duyurulacaktır.
D. BİLGİLENDİRMENİN YASAL GEÇERLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Bilgilendirmelere tam uyumun sağlanması için bilgilendirme metinleri Üniversite ve Fakültelerin sayfalarına konacaktır. ( NOT: Üniversitemiz pandemi bulaşlarında yasal olarak sorumlu tutulmamak için önlemler genel duyurularda yer almalı ve öğrencilerle, öğretim üyeleriyle ve idari personelle paylaşılmalıdır.). Söz konusu bilgilendirme yazıları tek tip hazırlananacak basit ve anlaşılır üslup kullanılacaktır.

E. KONTROL ÖNLEMLERİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

Maske
Maske; COVID-19 pandemisinin kontrol ve önleminde aşı kadar etkin bir enstrümandır. Kişiye özeldir. Kişiler sadece kendi maskelerini kullanmalı, kullanılmışya da başkasının kullandığı maskeyi kullanmamalıdır.
Göz Koruyucu/Yüz Koruyucu Siperlik (Kısaca koruyucu siperlik olarak anılacaktır)
Eldiven
Öğrenci/Personel İş Kıyafetleri

8. SALGIN / VAKA YÖNETİMİ VE ACİL DURUM EYLEM PLANI

Bu bölüm SARS CoV 2 enfeksiyonu bulaşları açısından Üniversitemiz paydaşlarının birimlerimizde bulunduğu sürelerde nasıl izleneceğini, hangi önlemlerin alınacağını, Kampüs içinde bir salgın çıkması durumunda alınması gereken izlem planlarını içermektedir.

a. Paydaşlar bu düzenlemelere uymayı kampüse girerken açıkça kabul ve beyan ederler
b. Bu düzenleme yeni versiyonları çıkıncaya dek 2021-2022 dersyılı için geçerlidir.

Planın sorumluluk, yükümlülük ve sınırları:

Kurumumuz önlemler ve izlenecek yöntemler konusunda;
i. KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı karar ve talimatlara,
ii. KKTC Milli Eğitim Bakanlığının karar ve talimatlara uymakla yükümlüdür.
Bunu sağlama amacıyla GÜ Pandemi Kurulu kurulmuş ve Pandemi Kurulu ‘’SARS CoV 2 İzlem ve Eylem Planını” hazırlanmıştır.

A. PANDEMİ İZLEM GÖREVLİLER
 1. Akademik ve idari birim yöneticileri: Sorumlu oldukları birimlerdeki paydaşları Covid 19 açısından izlemek, olası hasta ve sağlıklı görünümlü bulaşları Kurula bildireceklerdir.
  Yöneticiler kendi sağlık saptamalarını da kurula bildireceklerdir.
 2. Akademik ve idari birim çalışanları: Saptadıkları hasta ve/veya bulaşlıları birim yöneticilerine bildireceklerdir. Ayrıca, birim çalışanları kişisel korunma önlemlerine uymayan paydaşları uyarmak ve uyma telkininde bulunmaları gereklidir.
 3. Hastane Başhekimliği: Kendilerine başvuran ve pozitif çıkan, paydaş hasta/taşıyıcıları Pandemi Kuruluna bildirecektir.
 4. Pandemi Kurulu: Duyumlanan hasta/bulaşlıları KKTC Sağlık Bakanlığına bildirecek, bulaşları minimalize etme konusunda gerekli önlemleri ve eylem planını saptayacak ve akademik üst yönetimine önerecektir.
B. PANDEMİ KURULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 1. Günlük hasta, bulaş ve olası olguların kayıtlarını yapar
 2.  Hasta/Bulaşlıları yönetir-yönlendirir
 3.  Salgınla ilgili konularda paydaşlara danışmanlık yapar
 4.  Salgınla ilgili Üniversite üst birimlerini bilgilendirir
 5.  Salgın kılavuzlarını hazırlar, günceller
 6.  Salgın konularında paydaşlara eğitim düzenler verir
C. SALGIN YÖNETİMİ

PAYDAŞLARIN SARS CoV2 DURUMLARININ SAPTANMASI VE BELGELENMESİ
a. Paydaşlarımız (Öğrenciler, akademik ve idari personelin tümü) SARS CoV 2’ye karşı geçerli ve genel kabul görmüş bir aşı markasıyla aşılanmış ve bu aşı kayıtları, ile aşılı olduklarını belgeleyeceklerdir. Bu belgeler şu kaynaklardan üretilmiş olacaktır;

 • KKTC “Adapass” kaydı veya
 • TC “HES Covid 19 Aşı Bilgilerim” (HEALTHPASS) kayıtlarının kopyaları
 • AB Vatandaşlarının” Greenpass”
 • UK Vatandaşlarının “NHS QR” kodlu evrakı

b. Üçüncü ülkelerin aşı kayıtları için Pandemi Kurulunun kabulü gerekir.
c. Tüm GÜ paydaşlarının bu belgeleri tek bir merkezde toplanacaktır. (Aşı kayıtları
Öğrenci İşleri Müdürü Salih Derinok’un kontrolunda toplanacak ve dosyalanacaktır).
KKTC’ce kabul edilen aşılar ve bunlara ait aşılama şeması şöyledir:
Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.

 • SINOVAC: 2 DOZ
 • BIONTECH: 2 DOZ
 • SINOPHARM: 2 DOZ
 • COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ
 • VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ
 • COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ
 • SPUTNIK V: 2 DOZ
 • MODERNA: 2 DOZ
 • (Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.
 • Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.)
D. COVID-19 POZİTİF OLGU SAPTANAN ALANLARIN DEZENFEKSİYONU

Bu uygulama içinde hasta veya pozitif bulaş saptanan akademik veya idari alan fark etmeksizin her türlü alanı kapsar

 • Alan idari/akademik sorumlusu derhal bilgilendirilir
 • Mekan güvenli hale gelinceye dek kullanıma kapatılır
 • Mekan 24 saat süreyle havalandırılır
 • Süre sonunda uygun deterjan ve dezenfektanlarla zemin ve mefruşat temizliği yapılır
 • Yıkanabilir kumaş malzemeler güvenlik önlemleri altında toplanır ve otomatik makinelerde yıkanır, ütülenebilenler ütülenir
 • Alan temizlikçileri tek kullanımlık önlük, maske ve eldiven takıp işlem sonunda bunları güvenli biçimde imha ederler
E. VAKA YÖNETİMİ
 • Bulaşlı olduğu gösterilmiş kişileren az 15 gün süreyle karantinaya alınacaklardır. Bu amaçla KKTC Sağlık Bakanlığı’nın emir, talimat ve prensiplerine uyulacaktır.
 • Bulaşlı bireyin beraberinde yaşadığı kişiler de bulaşlı kabul edilecektir.
 • Hasta tanımı için yukarıda açıklanan genel bilgiler kullanılacaktır.
 • Hastalık tanısı alanlar kesinlikle Sağlık Bakanlı’ınca izlenecek, ve başka özel bir kurumda hasta izlemi yapılmayacaktır.
F. VAKA SINIFLAMASI

Vaka kategorilendirmesinde aşağıdaki kriterler kullanılacaktır:

OLASI VAKA:

 • Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri VE
 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE
 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma öyküsü

VEYA:

 • Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri VE
 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA:

 • Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), VE
 • Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE
 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması
 • *SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları)
 • son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği
 • VEYA:

 • Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az ikisinin bir arada olması ve bu durumun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması.

KESİN VAKA:
Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 aptanan olgular.

YAKIN TEMASLI:

 • COVID-19 hastasıyla sınıf veya laboratuvar gibi aynı kapalı ortamda 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir arda kalan kişiler,
 • Kesin veya olası bir COVID-19 vakasına, damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri almadan, doğrudan bakım sağlayan kişiler,
 • COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanları ile birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte hasta ziyaretinde bulunarak bulaşa maruz kalan kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla okul öncesi ve okul çocuklarında aynı evi paylaşanlar veya bunlara bakım verenler,
 • COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar,
 • COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile korunmasız temas eden kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve yan koltukta oturan kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı evde/yurtta aynı odada yaşayanlar,
 • COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar

TEMASLI

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (sınıf, hastane veya diğer kurumların bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) bulunmuş ancak 1 metreden uzak mesafede veya 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler.
 • Temaslı, yakın temaslı veya temassız ayırımı Sağlık Üst Komitesi tarafından yapılacaktır ve bireyler Sağlık Bakanlığı tarafından yönlendirilecektir. Üst Komite’nin istemesi durumunda temaslı/yakın temaslıların saptanması için Üniversite, Sağlık Bakanlığı ile istişare etmelidir.

KESİN VAKA VEYA OLASI VAKA İZLENMESİ:

 • Kurumda tanı konan paydaşlar KKTC Sağlık Bakanlığına bildirilerek tedavi ve izlemlerinin bu kurumda yapılması sağlanacaktır.
 • İyileştikleri özellikle PCR testleri negatifleşerek ortaya konan bu grup hastalar tekrar kuruma girebileceklerdir.
 • Bu hastalardan antikor testleri negatif olan semptomsuz vakalar başka tıbbi bir engelleri yoksa aşılanacaklardır..
G. KURUMUN EYLEM PLANLARI:
 1. Dersler kuramsal ve uygulama olarak iki grupta değerlendirilmeli, kişiler arası temasları ve kampüs içinde kalabalık oluşumunu azaltmak için kuramsal derslerdeUZEM, uygulamalarda yüz yüze eğitim teşvik edilmelidir.
 2. Beklenmedik olasılıklar
  Tanım: Hastalığın KKTC sınırlarında kontrolden çıkması ve vaka sayılarının artmasıdır.
  Önlem: Ülke otoritelerinin yönlendirmeleri ile şekillenecektir.

 3. Eğitimin yüz yüze yapılmasının sürdürülemediği durumlarda Uzaktan eğitim modeline dönülecektir.
 4. Paydaşlar bu düzenlemedeki tanımlara göre kendi risk katmanlamalarını yapmak ve kendilerine özel koruyucu önlemlerini almakla yükümlüdür.
 5. Aşısız paydaşların vakit geçirmeden aşı yaptırmaları sağlanacaktır. Paydaşlarımızdan aşı belgesi ibraz edemeyenlerin listesi bu konuda temel alınacaktır.
 6. Aşı karşıtlığını engelleyici, aşıya özendirici farkındalık artırıcı ve bilgilendirici uygulamalar yapılacaktır.
 7. Aşısız bireylerden 7 günde bir test (PCR veya antijen); talep edilecektir
 8. Aşılı olduklarına bakılmaksızın COVID19 belirtisi gösteren kuşkulu paydalara antijen veya tercihan PCR testi yapılacak, sonuç değerlendirilecektir.
 9. Olası vaka ve/veya kesin vaka tanımına uyan paydaşlar durumlarını Pandemi Kuruluna bildireceklerdir.
 10. Akademik, idari ve ortak alan temizlik ve dezenfeksiyonu titizlikle sürdürülecektir.
 11. Birim yetkilileri bu düzenlemelerin yürütülmesinden doğrudan sorumludur. Yöneticiler ve paydaşlar karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak Pandemi Kuruluna başvururlar
H. YASAL GEÇERLİLİK

Bu yönerge Üniversite WEB sayfasıyla fakültelerin WEB sayfasına konur ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girer

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİ KURULU
SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI

GÜNCELLEME 1
16 Aralık 2021

Girne Üniversitesi
Pandemi KURULU
Ekim 2021

Pandemi kurallarında yapılan bazı güncellemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Derslere maskesiz ve antijen testini yaptırmamış öğrenci kabul edilmeyecektir (tüm öğrenciler, idari personel ve öğretim elemanları 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir).
 2. Semptomu olan öğrenciler derse alınmayacak ve test vermeleri sağlanacaktır.
 3. Öğretim görevlisi/öğrenci antijen testi pozitifliğinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfa giren öğretim görevlileri en kısa zamanda PCR test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere kampüsten gönderilmelidir. Okul pandemi kurulu, sınıf listesini filiyasyon ekibine iletecektir.
  i. Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacaklardır. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir.
  ii. Yapılan taramanın sonunda aynı sınıfta 3 kişiden az kişide PCR pozitif çıkması halinde pozitif kişiler ve Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen yakın temaslı kişiler izolasyona gönderilecek, geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.
 4. Okul pandemi kurulları, idarecileri ve müdürleri sınıf kapatma yetkisine haiz değildirler.
 5. İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102’ye (Sağlık Bakanlığına) bildireceklerdir.
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİ KURULU
SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI

GÜNCELLEME 2
10 Ocak 2022

Girne Üniversitesi
Pandemi KURULU
Ekim 2021

Girne Üniversitesi Akademik personelinin bilgisine;

Pandemi kurallarında 10 Ocak 2022 tarihinde yapılan bazı güncellemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Derslere maskesiz ve antijen testini yaptırmamış öğrenci kabul edilmeyecektir (tüm öğrenciler, idari personel ve öğretim elemanları 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir).
 2. Semptomu olan öğrenciler derse alınmayacak ve PCR testi yapmaları sağlanacaktır.
 3. Öğretim görevlisi/öğrenci PCR testi pozitifliğinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfa giren öğretim görevlileri en kısa zamanda PCR test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere kampüsten gönderilmelidir.
  iii. Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve eksik aşılı veya aşısız kişiler 7 gün izole olacak ve 7. günün sonunda PCR testini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacaktır. Pozitif hastalara sms ile telefon numarası gönderilecek ve bu numarayı arayarak şikayetleri olması halinde arayabilecekleri doktor numaralarını alabileceklerdir. Ayrıca yine sms yoluyla kendilerine bileklik kodu gönderilecek ve en yakın bileklik takma alanına ( https://bit.ly/3sWyecV) giderek bilekliklerini takmaları istenecektir. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler, semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu öğrenciler maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün, semptomları olması halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Yakın temaslılarda 3 doz aşısını tamamlayanlara  izolasyon 7.1.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır.
  iv. Yapılan taramanın sonunda aynı sınıfta 3 kişiden az kişide PCR pozitif çıkması halinde pozitif kişiler ve Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen yakın temaslı eksik aşılı veya aşısız kişiler izolasyona gönderilecektir. Eksik aşılı veya aşısız kişiler 7 gün izole olacak ve 7. günün sonunda PCR testini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacaktır. Pozitif hastalara sms ile telefon numarası gönderilecek ve bu numarayı arayarak şikayetleri olması halinde arayabilecekleri doktor numaralarını alabileceklerdir. Ayrıca yine sms yoluyla kendilerine bileklik kodu gönderilecek ve en yakın bileklik takma alanına (  https://bit.ly/3sWyecV) giderek bilekliklerini takmaları istenecektir. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler, semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu öğrenciler maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün, semptomları olması halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Yakın temaslılarda 3 doz aşısını tamamlayanlara  izolasyon 7.1.2022 tarihinden itibaren kalkmıştır. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.  
 1. Okul pandemi kurulları, idarecileri ve müdürleri sınıf kapatma yetkisine haiz değildirler.
 2. İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102 veya 05338781102 ’ye (Sağlık Bakanlığına) bildireceklerdir.

(Not: Akademik birim sorumlularının network oluşturup, akademik personelin düzenli test sonuçlarının kontrol edilmesi önemlidir.)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİ KURULU
SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI

GÜNCELLEME 3
27 Ocak 2022

Girne Üniversitesi
Pandemi KURULU
Ekim 2021

Girne Üniversitesi Akademik personelinin bilgisine;

Pandemi kurallarında 17 Ocak 2022 tarihinde yapılan bazı güncellemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Derslere maskesiz ve antijen testini yaptırmamış öğrenci kabul edilmeyecektir (tüm öğrenciler, idari personel ve öğretim elemanları aşılı ise 7 günde bir, aşılı değilse 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir).
 2. Semptomu olan öğrenciler derse alınmayacak ve PCR testi yapmaları sağlanacaktır.
 3. Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci pcr testi yapmak üzere yönlendirilecektir. Test sonucu negatif ise okula dönecektir.
 4. Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün pcr test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilir. Bu sınıfa giren öğretim görevlileri de pcr test taraması yaptıracaktır.
  i. Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve 7 gün süre ile evde  izole olacaklardır.  Öğrencilerin, temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya pandemi kurullarına bildirir.
  ii. Yapılan taramanın sonunda aynı sınıfta 3 kişiden az kişide PCR pozitif çıkması halinde
  pozitif kişiler ve Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen yakın temaslı kişiler
  izolasyona gönderilecek,  geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas
  etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.
  iii. Pozitif çıkan öğrencilere ise; evdeki izlemin 7. gününde kontrol pcr yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günde sonlandırılır.
  iv. Pozitif kişinin evde nefes darlığı, göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük, halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.
 5. Okul pandemi kurulları, idarecileri ve müdürleri sınıf kapatma yetkisine haiz değildirler.
 6. İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102 veya 05338781102 ’ye (Sağlık Bakanlığına) bildireceklerdir.

(Not: Akademik birim sorumlularının network oluşturup, akademik personelin düzenli test sonuçlarının kontrol edilmesi önemlidir.)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİ KURULU
SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI

GÜNCELLEME 4
14 Şubat 2022

Girne Üniversitesi
Pandemi KURULU
Ekim 2021

Girne Üniversitesi Akademik personelinin bilgisine;

Pandemi kurallarında 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan bazı güncellemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Derslere maskesiz ve antijen testini yaptırmamış öğrenci kabul edilmeyecektir (tüm öğrenciler, idari personel ve öğretim elemanları aşılı ise 7 günde bir, aşılı değilse 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir).
 2. Semptomu olan öğrenciler derse alınmayacak ve PCR testi yapmaları sağlanacaktır.
 3. Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci pcr testi yapmak üzere yönlendirilecektir. Test sonucu negatif ise okula dönecektir.
 4. Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün antijen test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilir. Bu sınıfa giren öğretim görevlileri de antijen test taraması yaptıracaktır.
  i. Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve 7 gün süre ile evde  izole olacaklardır.  Öğrencilerin, temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya pandemi kurullarına bildirir.
  ii. Yapılan taramanın sonunda aynı sınıfta 3 kişiden az kişide PCR pozitif çıkması halinde pozitif kişiler ve Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen yakın temaslı kişiler izolasyona gönderilecek,  geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.
  iii. Pozitif çıkan öğrencilere ise; evdeki izlemin 7. gününde kontrol pcr yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günde sonlandırılır.
  iv. Pozitif kişinin evde nefes darlığı, göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük, halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.
  v. Tatil döneminde sadece sınava girecek öğrencilerden son üç günlük (72 saat) antijen testi aranacaktır.
 5. Okul pandemi kurulları, idarecileri ve müdürleri sınıf kapatma yetkisine haiz değildirler.
 6. İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102 veya 05338781102 ’ye (Sağlık Bakanlığına) bildireceklerdir.

(Not: Akademik birim sorumlularının network oluşturup, akademik personelin düzenli test sonuçlarının kontrol edilmesi önemlidir.)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİ KURULU
SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI

GÜNCELLEME 5
28 Şubat 2022

Girne Üniversitesi
Pandemi KURULU
Ekim 2021

Girne Üniversitesi Akademik personelinin bilgisine;

Pandemi kurallarında 28 Şubat 2022 tarihinde yapılan ve 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe konacak bazı güncellemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Derslere maskesiz ve antijen testini yaptırmamış öğrenci kabul edilmeyecektir (tüm öğrenciler, idari personel ve öğretim elemanları aşılı ise 7 günde bir, aşılı değilse 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir).
 2. Semptomu olan öğrenciler derse alınmayacak ve PCR testi yapmaları sağlanacaktır.
 3. Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci pcr testi yapmak üzere yönlendirilecektir. Test sonucu negatif ise okula dönecektir.
 4. Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temas Takip Birimi tarafından belirlenen temaslılar PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar evde izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek suretiyle okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.
  vi. Temas Takip Birimi tarafından belirlenen temaslıların PCR testleri sonucunda pozitif çıkan öğrenciler 7 gün süre ile evde  izole olacaklardır.  Evdeki izlemin gününde kontrol PCR yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10. günde sonlandırılır.
  vii. Pozitif kişinin evde nefes darlığı, göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük, halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.
 5. Okul pandemi kurulları, idarecileri ve müdürleri sınıf kapatma yetkisine haiz değildirler.

(Not: Akademik birim sorumlularının network oluşturup, akademik personelin düzenli test sonuçlarının kontrol edilmesi önemlidir.)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİ KURULU
SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI

GÜNCELLEME 6
28 Mayıs 2022

Girne Üniversitesi
Pandemi KURULU
Ekim 2021

Girne Üniversitesi Akademik personelinin bilgisine;

Pandemi kurallarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 28 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe konan bazı güncellemeler aşağıdaki gibidir:

 1. Maske ve test zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak, üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanacaklardır.
 2. Risk grubunda olup (60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, diabet hastaları, HIV hastaları) aşısız  kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaları önerilmektedir.
 3. Kapalı alanların (sınıf, kafeterya, spor salonu gibi) sıklıkla havalandırılmaları gerekmektedir.
 4. Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin aşılı olmaları halinde test zorunluluğu bulunmamaktadır. Aşısız kişiler haftada bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.
 5. Semptom gösteren kişilere önce antijen testi yapılacak ve antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır.
 6. COVID 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracaklardır.
 7. Kişilerin COVID 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde 7 günlük izolasyon süreci başlar. İzolasyon süreci testsiz 7 gündür. günün sonunda kişiler güncel hayatlarına devam edebilecektir. Pozitif kişiler evde nefes darliğı, göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük, baş ağrısı gibi) artış olması halinde 0533 878 10 30 numarasını arayarak yardım alabilirler. COVID 19 pozitif kişi karantina süresince evden çıkamaz.

(Not: Akademik birim sorumlularının network oluşturup, akademik personelin düzenli test sonuçlarının kontrol edilmesi önemlidir.)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİ KURULU
SARS COV 2 PANDEMİSİ ÖNLEM VE İZLEM PLANI

GÜNCELLEME 7
6 Eylül 2022

Girne Üniversitesi
Pandemi KURULU
Ekim 2021

Girne Üniversitesi Akademik personelinin bilgisine;

Pandemi kurallarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe konan bazı güncellemeler aşağıdaki gibidir:

 • Kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılması
 • Açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi
 • Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) maske kullanacaklardır.
 • Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, kafeterya, spor salonları vb.) Kapalı alan camlarının mümkün olduğu kadar açık kalması gerekmektedir.
 • Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracaktır. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.
 • COVID 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptom göstermeleri halinde antijen testi yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.
 • Kişilerin COVID 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün). İzolasyon süreci 5 gündür. günün sonunda kişiler maske kurallarını gözeterek güncel hayatlarına devam edebilecektir. Pozitif kişiler evde nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük, baş ağrısı gibi) artış olması halinde 0533 842 83 58 veya 1102 numaralarını arayarak yardım alabilirler. COVID 19 pozitif kişi karantina süresince evden çıkamaz.