Çift Anadal Programları
2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal / Yandal Başvuru İlanı

Yükseköğretim Kurumlarında Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal, Yandal Esaslarına İlişkin, “Girne Üniversitesi Çift Anadal, İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği” kapsamında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında açılacak çift anadal /yandal programları ve başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Çift Anadal / Yandal Başvuru Tarihleri: 20 Ağustos – 30 Eylül 2022

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Anadal / Yandal

  • Başvurular ilgili bölüm başkanlığına yapılacaktır.
  • Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Aynı anda birden fazla Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal programına ya da hem Çift Anadal İkinci Lisans hem Yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.
  • Lisans öğrencileri, üniversitedeki Lisans öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programına başvurabilirler. Öğrencinin bu başvuruyu yapabilmesi için genel not ortalamasının en az; 3. yarıyıl başında 3.50, 4. yarıyıl başında 3.25, 5. yarıyıl başında ise 3.00 olması gerekir.
  • Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk Fakültelerinin programları hiçbir şekilde Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programında yer alamaz.

 Girne Üniversitesi Çift Anadal, İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

2022-2023 Akademik Yılı Eğitim Harçları (%5 KDV hariç)

Sıra No Program Adı Ücreti (TL)
1 Uçak Mühendisliği %50 39.500
3 Psikoloji %50 33.500
2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 33.500
4 Diğer Bölümler %75 16.500

Diğer Bölümler

Bölüm / Program Çift Anadal / Yandal Kabul edilen Bölüm/Program
Finans ve Bankacılık Yandal Tüm programlar
Uluslararası İşletme Yönetimi Yandal Yandal
Özel Eğitim Öğretmenliği Çift Anadal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Özel Eğitim Öğretmenliği Yandal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği Yandal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği Yandal Özel Eğitim Öğretmenliği
Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği Yandal Tüm Mühendislik Programları
Yazılım Mühendisliği Çift Anadal Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği Çift Anadal Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği Yandal Tüm Mühendislik Programları
İnşaat Mühendisliği Yandal Mimarlık
İnşaat Mühendisliği Yandal İç Mimarlık
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Yazılım Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yandal Tüm Mühendislik Programları
Makine Mühendisliği Çift Anadal Uçak Mühendisliği
Makine Mühendisliği Yandal Uçak Mühendisliği
Havacılık Yönetimi Çift Anadal Uluslararası İşletme Yönetimi
Havacılık Yönetimi Çift Anadal Pilotaj
Havacılık Yönetimi Yandal Psikoloji
Havacılık Yönetimi Yandal Turizm İşletmeciliği
Havacılık Yönetimi Yandal Lojistik Yönetimi
Havacılık Yönetimi Yandal Pilotaj
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Çift Anadal Uluslararası İşletme Yönetimi
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Çift Anadal Havacılık Yönetimi
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Çift Anadal Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Çift Anadal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Yandal Uluslararası İşletme Yönetimi
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Yandal Havacılık Yönetimi
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Yandal Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Yandal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yandal Hemşirelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yandal Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik Yandal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik Yandal Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik Çift Anadal Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Beslenme ve Diyetetik Yandal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik Yandal Hemşirelik
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Çift Anadal Beslenme ve Diyetetik
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yandal Tüm Programlar
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Çift Anadal Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yandal Tüm Programlar
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Çift Anadal Makine Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Çift Anadal Uçak Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Yandal Makine Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Yandal Uçak Mühendisliği
Çift Anadal ve Yandal İmkanı

Birinci yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler istedikleri takdirde kayıtlı oldukları bölüm dışında, Girne Üniversitesi Senatosunca belirtilen diğer bir ön lisans veya lisans programından çift anadal eğitimi alabilirler. Tüm fark dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler çift anadal eğitimi aldıkları bölümden de ikinci bir ön lisans veya lisans diploması alarak mezun olurlar.

Genel not ortalaması çift anadal yapmaya yeterli olmayan öğrenciler, yan dal eğitimi almak istedikleri diğer bölümün fark derslerini tamamlayarak o bölüme ait bir yan dal sertifikası almaya hak kazanırlar.

Çift Anadal Programı:
Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

 Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği

Yandal Programı:
Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden/programdan bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan bir dalda sertifika almalarıdır.

 Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği

Çift Anadal ve Yandal Programları
Bölüm / Program Çift Anadal / Yandal Kabul edilen Bölüm/Program
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çift Anadal Psikoloji
Tüm programlar Yandal Psikoloji
Tüm programlar Yandal Finans ve Bankacılık
Tüm programlar Yandal Uluslararası İşletme Yönetimi
Özel Eğitim Öğretmenliği Çift Anadal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Psikoloji Çift Anadal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tüm programlar Yandal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çift Anadal Özel Eğitim Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yandal Özel Eğitim Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği Yandal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği Yandal Özel Eğitim Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yandal Türkçe Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği Yandal Türkçe Öğretmenliği
Yazılım Mühendisliği Çift Anadal Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Bilgisayar Mühendisliği
Tüm Mühendislik Programları Yandal Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Yazılım Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Yazılım Mühendisliği
Tüm Mühendislik Programları Yandal Yazılım Mühendisliği
Mimarlık Yandal İnşaat Mühendisliği
İç Mimarlık Yandal İnşaat Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği Çift Anadal Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Tüm Mühendislik Programları Yandal Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Uçak Mühendisliği Çift Anadal Makine Mühendisliği
Uçak Mühendisliği Yandal Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği Çift Anadal Uçak Mühendisliği
Pilotaj Çift Anadal Uçak Mühendisliği
Makine Mühendisliği Yandal Uçak Mühendisliği
Pilotaj Yandal Uçak Mühendisliği
Uluslararası İşletme Yönetimi Çift Anadal Havacılık Yönetimi
Pilotaj Çift Anadal Havacılık Yönetimi
Psikoloji Yandal Havacılık Yönetimi
Turizm İşletmeciliği Yandal Havacılık Yönetimi
Lojistik Yönetimi Yandal Havacılık Yönetimi
Pilotaj Yandal Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Uluslararası İşletme Yönetimi Çift Anadal Deniz İşletmeciliği Yönetimi
Havacılık Yönetimi Çift Anadal Deniz İşletmeciliği Yönetimi
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Çift Anadal Deniz İşletmeciliği Yönetimi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Çift Anadal Deniz İşletmeciliği Yönetimi
Uluslararası İşletme Yönetimi Yandal Deniz İşletmeciliği Yönetimi
Havacılık Yönetimi Yandal Deniz İşletmeciliği Yönetimi
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yandal Deniz İşletmeciliği Yönetimi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Yandal Deniz İşletmeciliği Yönetimi
Hemşirelik Yandal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik Yandal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yandal Hemşirelik
Beslenme ve Diyetetik Yandal Hemşirelik
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Çift Anadal Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yandal Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik Yandal Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik Çift Anadal Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tüm Programlar Yandal Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Çift Anadal Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Tüm Programlar Yandal Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Makine Mühendisliği Çift Anadal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Uçak Mühendisliği Çift Anadal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Makine Mühendisliği Yandal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Uçak Mühendisliği Yandal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği