Sürekli Eğitim Merkezi

Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GirneSEM), Girne Üniversitesi’nin Adamızın gözbebeği Girne Şehrinin ve Kıbrısımızın geleceğini eğitimle yeniden inşa etme misyonunun bir parçası olarak her yaştan ve her kesimden katılımcıya kısa dönemli eğitim hizmeti vermek üzere kuruldu.

GirneSEM’de ana amacımız kendisini kişisel ya da profesyonel anlamda geliştirmek isteyen herkese uluslararası standartlarda nitellikli kısa dönemli eğitim programları sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda hayat boyu ve sürekli eğitim felsefesiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren GirneSEM eğitim programlarımızla yalnızca eğitimcinin bilgisini ve becerisini katılımcılara aktarmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda etkileşimli bir eğitim ortamında katılımcıların yaşam tecrübelerini, bilgi ve becerilerini sistemli bir şekilde ve bilimsel yöntemler desteğinde birbirleriyle paylaşmalarına da imkanı tanıyoruz.

Sosyal ve profesyonel hayatlarımızın bizleri kendimizi sürekli geliştirmeye teşvik ettiği bir yüzyılda yaşıyoruz. GirneSEM olarak katılımcılarımızın kişisel ve profesyonel gelişim çabalarını bilimsel yöntemler ışığında Girne Üniversitesi’nin uzman kadrolarının yürütücülüğünde oluşturduğumuz amaç odaklı eğitim programlarımızla destekliyoruz. GirneSEM eğitim programlarımızda inovasyon çağının gerektirdiği yöntem, kuram, teknoloji ve eğitim tekniklerini kullanıyoruz. Böylece kariyerlerini, hizmetlerini, ürünlerini ve yeteneklerini geliştirmek ve yenilemek isteyen tüm birey, kurum ve kuruluşlara amaçlarına ulaşmaları yolunda nitelikli eğitsel desteği en üst düzeyde sunuyoruz.

Öğrencilerimize verdiğimiz kısa dönemli eğitim programlarımızda öğrencilerimizin üniversite müfredatı dışında kendi yetenek ve becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

Kurumlara sunduğumuz hizmetiçi eğitimlerle kurum ve kuruluşlarımızın örgütsel gelişim ve verimliliklerini artırmalarına katkı koyuyoruz.

Toplumumuzun her kesiminden eğitim programlarımıza ilgi duyan ve bu programlarda yer alan değerli katılımcılarımıza hem günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hem de dünyayı daha farklı perspektiflerden anlamlandıracak sürekli eğitim programları sunuyoruz.

Kıbrıs’ta hayat boyu sürekli eğitim felsefesinin özümsenmesi ve yaşamlarımızın bir parçası olması için her yıl sizlerden aldığımız geri bildirimlerle yeni programlar tasarımlayarak uygulamaya koyuyoruz.

Kendimizin, toplumumuzun ve dünyanın geleceğini sizlerle ve eğitimle yeniden inşa edeceğimize inanıyoruz.

Bu sene de her sene olduğu gibi hepinizle GirneSEM’in sürekli eğitim programlarında buluşmak dileğiyle.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ
Sürekli Eğitim Merkezi (GirneSem) Müdürü

Programlar
Amatör Denizci Ehliyeti Kursu
Yelken ve Su sporları Okulu

Haydi Çocuklar Yelken Açmaya!

Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan Su Sporları ve Yelken Okulu, yüzme bilen kişileri Yelken Optimist sporu ile buluşturuyor.

Yelken Optimist sporu; zekâyı ve kullanımını geliştiren, sorumluluk alma yetisini pekiştiren, özgüveni yükselten, rekabet ile dayanışmayı bir arada sunan, yardımlaşma becerisini geliştirirken kişinin kendisi ve çevresi ile barışık sosyal bir birey olmayı destekleyen, son derece güvenli bir ortamda gerçekleşen bir su sporudur.

Derslerimiz lisanslı eğitmen eşliğinde toplam 18 saat olarak gerçekleştirilecektir ve başarıyla tamamlayacaklara sertifika verilecektir.

Gruplar*
Optimist = 5-13 Yaş (4’er kişilik gruplar halinde)

lazer = 14+ (2’ şer kişilik gruplar halinde)

Yetişkin = 18+ (2’ şer kişilik gruplar halinde)

*Pandemi sürecinde alınan önlemler çerçevesinde gruplara katılım sınırlı tutulacaktır.

Eğitim Dönemleri:

1. Dönem 15 Haziran - 15 Temmuz
2. Dönem 15 Temmuz - 15 Ağustos
3. Dönem 15 Ağustos - 15 Eylül

Ücret:
700 TL ( Optimist + Lazer)
1000 TL (Yetişkinler için )

Not: Çocuklar için fiyata likra üst ve şapka dahildir

Eğitim Alanı**:
Girne ve Mağusa

(**Katılıma göre belirlenecektir)

Başvuru için:
0548 840 91 97

0533 875 45 44

ogrenciisleri@kyrenia.edu.tr

Katılım için gereken belgeler:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık raporu (Raporda yelken sporu yapabilir ifadesi yazılmış olmalıdır)
  • Kayıt formu ( kyrenia.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz)
  • Ödeme dekontu ( Hesap adı ve numarası: Yakın Doğu Bankası Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı 10-304-22700 )

Optimist Kursu Kayıt Formu (.pdf)

Uçuş Okulu


Yamaçparaşüt Bölümü:
Yamaçparaşüt sertifikası alabilmek ve uçuş yapabilmek için; 18 yaşından gün almış olmak koşulu ile açılan kurslara katılan kursiyerler, 1 hafta boyunca sınıfta ders anlatımı ve yer eğitim dersleri aldıktan sonra minimum 2 günde 7 sorti uçuş eğitimini tamamlayıp Yamaçparaşüt Başlangıç sertifikası almaya hak kazanırlar.

Motorlu Yelkenkanat Bölümü:
Motorlu Yelkenkanat lisansı alabilmek için; 18 yaşından gün almış olmak koşulu ile, kursiyerin 50 saat yer dersi ve 25 saat uçuş yapması gerekmektedir.

Model Uçak Bölümü:
Model uçak sertifikası alabilmek için; 11 yaşından gün almış olmak koşulu ile kursiyer, model uçağın temelini oluşturan başlangıç kursuna katılıp günde 2-3 saat olmak şartı ile 5 gün boyunca yaklaşık bir haftada 10-15 saatlik atölye çalışması yaparak model uçak yapımı ile başlangıç sertifikası almaya hak kazanır. Başarılı olup da kendini geliştirmek isteyen öğrenciler, tekamül, rehberlik ve öğretmenlik kurslarına katılabilir, ileriki yıllarda radyo kontrol kurslarına da katılarak planör ile uçuş yapabilme becerisi ve tecrübesini kazanabilirler.

Paraşüt Bölümü:

Uçak Bölümü:
Uçak bölümünde, eğitime katılacak olan öğrenciler PPL, CPL ve ATPL programlarına katılarak lisans alabilirler. (Söz konusu programların başlaması için altyapı çalışmaları sürmektedir.)