İnsan Kaynakları Birimi

Girne Üniversitesi İnsan Kaynakları birimi , temel olarak kurum hedef ve politikaları doğrultusunda, işe alımdan önce özgeçmişleri (CV ) toplama, değerlendirme ve gerektiğinde kullanılmak üzere CV bankasında arşivleme, işe alım, özlük, bordrolama, eğitim, performans yönetimi, kariyer yönetimi, çalışan memnuniyeti, iş güvenliği ve çalışan ilişkileri gibi alanlarda sistem kurmak, geliştirmek ve uygulamaktan sorumludur.

İnsan Kaynakları (İK) birimi, üniversitemiz insan gücü planlaması, personel politikasıyla ilgili çalışmalar ile personelin performans kriterlerini artıracak çalışmalarda bulunarak, çalışan personele yönelik oryantasyon programlarını ve hizmet içi eğitimleri planlayarak gerçekleştirmek, üniversite yönetim sisteminin şartlarına bağlı kalarak sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak amacındadır.