Bilgi İşlem Birimi

Birimimiz , günümüzün gereksinimleri ve geleceğe yönelik öngörüler doğrultusunda. bilişim ve iletişim teknolojilerinin güncel olarak izlenmesi amacıyla eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici, altyapı, hizmet ve yazılım sağlamaktadır.

Güncel bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanma ve yararlanma, en önemli amaçlarımızdandır.