İletişim ve Kurumsal İlişkiler Birimi
  • İletişim ve Kurumsal İlişkiler bölümü, temel olarak üniversitemizin kurumsal marka ve/veya ürün/hizmet markalarının KKTC, T.C. ve faaliyet gösterdikleri pazarda en iyi şekilde tanıtılmasını ve temsil edilmesini sağlamaktan; şirketin başta kurumsal (ana) markası olmak üzere tüm iç ve dış iletişimde kullanılan marka, isim ve sloganlarının yazı ve grafik açıdan kurum kimliğine göre tasarımından sorumludur.
  • Kurumsal marka iletişimi için gerekli tüm görsel çalışmaları yerine getirmekten, oryantasyon programları, öğrenci etkinlikleri ve kurumsal marka ile ilgili diğer etkinlikler düzenlenmesinden ve iletişim faaliyetlerinden sorumludur.
  • Üniversite ve kurumlar arasında bir köprü görevi görerek, üniversitenin özel, kamu ve sivil toplum kurumları ile ilişkilerini yönetmek asli görevleri arasındadır.