Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Görevleri

Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile  bağlı birimlerden oluşur.

Genel Sekreterin yetki, sorumluluk ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Genel Sekreter, üniversite idari birimlerinden sorumludur ve bu birimlerin çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.
 • Genel Sekreterlik' e bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Kendisine bağlı birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.
 • Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak.
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Yönetim kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak.
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.
 • Öğrencilere yönelik kültür, spor ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Genel Sekreter

Fehmi TOKAY
Genel Sekreter

Tel: +90 392 650 26 00 / 4420
E-mail: fehmi.tokay@kyrenia.edu.tr

Bağlı İdari Birimler

Genel Sekreterlik Organizasyon Şeması