KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kararları – Eğitimin Dijital Eğitim Şeklinde Yürütülmesi Kararı (26 Mart 2020)

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bugün (26.03.2020) yapılan KKTC Bakanlar Kurulu toplantısının ardından küresel ölçekte yaşanan Yeni Tip Korona Virüs Hastalığı (COVID-19) salgını ve içinde bulunduğumuz olağan üstü şartları göz önünde bulundurularak, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla; üniversitelerimizde devam eden geleneksel eğitime ara vermiş ve eğitimin dijital eğitim şeklinde yürütülmesi konusunda karar alınmıştır.

Bu kapsamda; KKTC mevzuatına göre kurulmuş üniversitelerin, öğretime başlama iznine sahip ve aktif ön lisans ve lisans örgün öğretim programları ile lisansüstü örgün öğretim programlarındaki teorik derslerde de aşağıdaki şartlara göre eğitim ve öğretimin yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bu bilgiler ışığında;

 1. Yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecektir.
 2. Yükseköğretim kurumlarınca, “2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi ile sınırlı
  kalmak kaydıyla”, örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak olan dijital öğretim faaliyetlerine ilişkin uyulacak hususlar aşağıda belirlenmiştir: 

  • Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve altyapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararı ile örgün eğitimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecektir.
  • Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecektir.
  • Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülecektir.
 3. Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020
  Akademik Yılı Bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre
  yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında uygulanabilecektir.
 4. Uzaktan öğretim için gerekli altyapı ve insan kaynağına sahip olmayan
  üniversitelerin ilgili programları için ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarının kararı uyarınca alttaki alternatifler doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

  • 2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında uygulanması,
  • Gerekli altyapıya sahip üniversitelerin ilgili programlarından hizmet alınması.
 5. Eğitimle ilgili olarak;
  • YÖK onaylı Üniversitelerimizin YÖK tarafından alınan karara istinaden
   öğrencilerine dijital platformda teorik olarak eğitim vermeleri,
  • Sadece YÖDAK onaylı üniversitelerimizin ise yukarıda belirtilen hususlara riayet ederek dijital ortamda teorik eğitim verebilmeleri,
  • Yukarıda belirtilen uygulama esasları doğrultusunda YÖDAK’ın bu süreçte rehberlik ve denetim görevini yerine getirmesi,
  • Yukarıdaki hususlara uygunluk göstermeyen üniversitelerin diploma tescil ve belge işlemlerinin ilgili bakanlık tarafından gerçekleştirilmemesi,
 6. Küresel ölçekte yaşanan Yeni Korona virüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle
  2019-2020 Bahar döneminden önceki dönemlerde kayıt olmuş ve/veya 10 Mart 2020 tarihinden önce kayıt hakkı kazanıp yaşanan ulaşım kısıtları nedeniyle kayıt yenilemeyen ve/veya kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyip eğitim-öğretimlerine başlayamayan öğrenciler için 3 Nisan 2020 tarihe kadar dijital ortamda kayıt hakkı verilmesi ve kayıt yapacakları programla ilgili üniversiteleri tarafından uygulanan eğitim uygulamasına tabi olmaları, uygun görülmüştür.