Bakanlar Kurulu Kararları (31 Mart 2020)

BASIN AÇIKLAMASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 31.3.2020 tarihinden 10.4.2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den, sabah saat 06:00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir.

Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır. Emirnameye aykırı davrananlar suç işlemiş olacaklar ve bir yıla kadar hapis cezası veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceklerdir.

İlgili emirname ile aşağıda belirtilen ve bugüne kadar Bakanlar Kurulu ile faaliyette bulunmasının zaruri ve elzem olduğu kabul edilen özel ve kamu sektörleri ile bu sektörlerin gece (21.00 – 06:00) çalışması zorunlu olan çalışanları, görev saatleri içerisinde bu emirnamedeki yasaktan muaf tutulmuştur.

Şöyle ki;

  1. Gece çalışması zaruri olan hizmetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı sektörde çalışanlara, kurumları tarafından gece vardiyasında (21:00 – 06:00) çalıştıklarına dair izin/görev kağıdı verilecektir.
  2. Marketler, fırınlar (imalat bölümü hariç), kasaplar, petrol istasyonları, balık satıcıları 31/03/2020 tarihinden 10/04/2020 tarihine kadar en geç 20:00’de işyerlerini kapatmak zorundadırlar.
  3. Gece çalışması zorunlu olup üretimin devamı için aciliyet ve zorunluluk gerektiren özel işletmeler ise; fırınların imalat bölümü, özel güvenlik hizmetleri, 21:00 – 06:00 arası çalışması zorunlu olan arıcılar, hayvansal üretim, süt sağım ve nakliyesi, özel medya kuruluşlarının gece çalışan vardiya ekibi, özel üniversitelerin gece çalışan yurt hizmetleri, GSM ve iletişim arıza ve destek hizmeti veren kurumlar, narenciye paketleme, taşıma, profesyonel balık üreticileri, özel klinik ve özel hastaneler, un ve su fabrikalarının gece vardiya personeli vb. olup, özel sektör işverenlerinin gece 21.00 – 06:00 arası çalışanlarına hangi işletmesinde ne maksatla ve gece hangi saatlerde çalıştığına dair görev kağıdı vermesi zorunludur.
  4. “c” maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve fakat çalışmasının zorunlu olduğu talebinde bulunan işletmelerin ilgili ilçe kaymakamlık ve/veya polis karakolundan izin alması zorunludur.
  5. Tüm sektör çalışanları, kendilerine verilen özel izin/görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar.

Bakanlar Kurulu ayrıca E.T(K-l)515-2020 SAYI VE 29.3.2020 tarihli kararın tadil edilmesi yönünde de karar üreterek, Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)515-2020 sayı ve 29.3.2020, tarihli kararın 9’uncu maddesinden hemen sonra aşağıdaki 10’uncu madde eklenmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar vermiştir. Bu bağlamda tüm marketler, 31.3.2020 tarihinden 10.4.2020 tarihine kadar saat 20.00 de kapatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.