27 Mayıs 2020, Üniversitemizin Dijital Ortamda Gerçekleştirilen Sınav Değerlendirmelerindeki Temel İlkeler

Üniversitemizde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği nedeniyle dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılmasına ilişkin YÖK kararı, 11 Mayıs’ta Üniversitemize bildirilmiştir. Bu kapsamda, uzaktan öğretimde uygulanacak değerlendirme süreçlerinde; dijital ortamlardaki gözetimli ya da gözetimsiz uygulanacak açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, sunumlar gibi Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri ve ÖYS kullanım analitikleri ile benzeri uygulamalar kullanılacaktır.

Üniversite’mizde küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma, sunum ile ÖYS aktivitelerine katılım gibi değerlendirmeler kullanılacaktır.

Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda “şeffaf ve denetlenebilirlik” esas alınacak, ÖYS’nin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacaktır.

Üniversite’mizde çevrimiçi sınav uygulamaları konusunda öğrenciler için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır.. Sınav başlamadan önce öğretim elemanları tarafından sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verilecektir. Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlenmiştir. Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları kullanılabilecektir. Çevrimiçi değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecektir. Dezavantajlı öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirler alınmıştır.

Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak Üniversite’miz tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavlar “şeffaf ve denetlenebilir” olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınacak ve arşivlenecektir.

Öğrencilere verilen ödev ve proje çalışmalarında dersin kredisi ve Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi (AKTS) iş yükü göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca Üniversite’mizde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar konusunda UZEM ve OBİM gereken desteği vermektedir.

Prof.Dr.İlkay Salihoğlu
Rektör