İlkay Salihoğlu 1945 yılında Kıbrıs’ın Baf bölgesindeki Karaağaç, bilinen diğer adı ile Pelatusa, köyünde doğmuştur. İlköğrenimini aynı köyün ilkokulunda tamamlayıp Poli Hürriyet Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra, lise eğitimine Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’nde devam etmiştir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki eğitimini T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde tamamlamıştır. 1970’li yıllarda yeni gelişmekte olan Deniz Bilimleri programının Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde açılması üzerine, eğitim ve araştırma faaliyetlerine çok sevdiği denizcilik alanında Öğretim Elemanı olarak devam etmeyi tercih etmiştir. Konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası birçok temel ve uygulamalı araştırmada, gerek araştırmacı gerekse proje yöneticisi olarak yer almıştır.

Çalışmalarının sonucu olarak, Deniz Bilimleri (Oşinografi) Bilim Dalında, yüzotuzaltısı uluslararası olmak üzere, ikiyüz civarında bilimsel yayına sahiptir. Kimyasal oşinagrofi, deniz kirliliği ve atmosfer-deniz ilişkisi uzmanlık alanlarındandır.

Akademik görevlerinin yanısıra, çalıştığı üniversitelerde idari görevler de almış olan Prof. Dr. İ. SALİHOĞLU, ayrıca T.C.’nin üyesi bulunduğu veya taraf olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev yapmıştır. Bunlar arasında, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO of UN) Deniz Bilimleri Danışmanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) Akdeniz Eylem Planı (MED-POL) T.C. Ulusal Teknik Koordinatörlüğü, NATO Barış İçin Bilim Programı proje yürütücülüğü ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Hükümetler Arası Oşinografi Organizasyonu (IOC of UNESCO) (1997 – 2003 yılları arasında) seçimle gelen Yürütme Komitesi Üyeliği gibi kurumlarda sorumlulukları bulunmaktadır. SALİHOĞLU ayrıca T.C. Yükseköğretim Kurulu, Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti üyesi olan Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU, 2003 yılından itibaren üniversitede aktif olarak akademisyenlik yapmaya başlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalıştığı dönemlerde öğretim üyesi olarak akademik sorumluluklarının yanısıra, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini de yerine getirmiştir.

2013 yılında Girne Üniversitesi’nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı olarak görev almış ve aynı tarihten bu yana Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanlığının yanında, Rektör olarak görevlerini sürdürmektedir.
Evli olan İ. Salihoğlu’nun bir çocuğu ve üç torunu vardır.