Destek Hizmetleri

Destek Hizmetler Bölümü’nün görev alanında yer alan temel konuları, akademik işleyişin sağlıklı yürümesi için derslikler, kütüphane, amfiler ve laboratuvarların düzeni, üniversite kampüsünde güvenlik hizmetleri, açık ve kapalı alanların temizliği, peyzaj ve bahçe bakımı, kurum araçları, kafeterya ve kantin hizmetlerinin yürütülmesi ile üniversitedeki hasar tespitleri ve onarım süreci takibi, envanter ve stok yönetimi gibi tüm destek konularını içermektedir.

Kurumun işleyişi için gerekli malzeme (kırtasiye – temizlik malzemeleri, sarf malzemeler, mobilya vb.) taleplerinin yapılması, teslim alınması, saklanması ve/veya ilgililere dağıtılması ile Üniversite Mağazasının işletilmesi bu bölümün sorumluluk kapsamındadır.

Ayrıca, kurumsal iletişim ile ilgili düzenlenen etkinlikler ile Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda gerekli altyapı ve destek hizmetlerini sağlamaktadır.