Öğrenci İşleri ekibi, öğrenciler ile ilgili aşağıda yer alan genel öğrenci işlemlerini, üniversitemizin ilgili yönetmelikleri ve düzenlemeleri çerçevesinde ve  öğrencilerin akademik danışmanları ve fakülte sekreterlikleri ile koordinasyon içinde yerine getirir.

 • Kayıt Kabul İşlemleri (Yeni kayıtların alınması)
 • Öğrenci Evrakları (öğrenci belgesi, transkript vb.)
 • Yatay Geçiş
 • Muhaceret (Öğrenci oturma izni)
 • Askerlik Belgesi
 • Kayıt Silme
 • İzin / Kayıt Dondurma
 • Öğrenci Kimlik kartlarının hazırlanması
 • Dilekçeler
 • Mezuniyet İşlemleri (Mezuniyet Belgesi / Diploma / Diploma Eki)
 • C. uyruklu öğrenciler için YÖKSİS işlemleri (e-devlet)
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesi
 • Öğrenim ücreti ve ödeme işlemleri
 • Kayıtlar (ilk kayıt, kayıt yenileme, kayıt sildirme)
 • Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (Öğrenci bilgi sistemi ) işlemleri
 • Akademik takvimin hazırlanması