İngilizce Hazırlık Okulu

  Amaç ve Hedefleri

 • İngilizce’ye istenilen düzeyde sahip olmayan öğrencilere bu dile yönelik okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini ve bunları destekleyen dil bilgisini kazandırmak.
 •  Öğrencileri hazırlık okulundan sonra devam edecekleri bölümlerindeki derslerini takip etmek için ihtiyaç duydukları İngilizce seviyesine ulaştırmak.
 • Uluslararası standartlara uygun sağlıklı bir dil öğrenme ortamının yaratılması için sınıfları teknik yönden donatılmak ve dersliklerdeki öğrenci sayısını mümkün olduğu kadar en aza indirmek.
 • Öğrencilere dil öğrenimlerini geliştirmede yardımcı olacak rehberlik hizmetleri ve materyallere erişimi sağlamak.

  Güçlü Yönleri

 • Gerek öğretmen, gerekse öğrencileri için yeterli kaynak ve materyalin mevcut olması.
 • Öğrenci, öğretmen ve idari üçlü arasındaki sıcak, samimi aynı zamanda saygı ve sevgi temeline oturmuş akademik ve idari güçlü bir iletişim ortamı olması.
 • Tüm öğrenci, öğretmen ve idari personelin aynı program ve hedef üzerine odaklanmasının takım ruhunu en üst düzeye çıkarması.
 • Dört dil becerisinin derslere entegre edilmesi ve her beceri için ayrı öğretmen olması.
 • Öğretmenlere ders saatleri dışında gerek grup gerekse bireysel olarak gerekli akademik takviye ve yardımın sağlanması.
 • Her dil becerisini öğrenciye en iyi şekilde aktarabilecek farklılıkta ve nitelikte öğretim kadrosu olması.
 • Akademik, idari ve fiziksel koşulların iyi ve verimli bir çalışma ortamı sağlaması.
 • Her öğrencinin öğrenme sürecindeki durumunun ve gelişiminin kontrol altında tutulması.