21 Kasım’da Yeniboğaziçi’nde Açılacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Başhekimliğine, Kalp ve Damar Cerrahisinin Duayen Hekimlerinden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz Getirildi
Eklenme Tarihi: 18 Kasım 2022, 09:01

Kalp damar cerrahisinde özelleşmiş tedavi ve teknikleri ilk uygulayan hekimlerin başında gelen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, 21 Kasım’da Yeniboğaziçi’nde açılacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin başhekimliğine getirildi.

2017’den beri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde hizmet veren, özellikle mitral kapak tedavileri ve küçük kesiden kalp ameliyatlarını başarıyla uygulayan az sayıdaki kalp damar cerrahından biri olan ve bugüne kadar birçok kalp damar cerrahının yetişmesine katkı sağlayan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, 21 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin başhekimlik görevine getirildi.

Türkiye’de aort anevrizmanın kapalı yöntemle tedavisine olanak sağlayan tekniği ilk uygulayan hekimlerden biri olan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, aynı zamanda neo-korda kullanımı ile kompleks mitral kapak tamiri ameliyatlarını Türkiye’de ilk gerçekleştiren hekimlerden biridir. Bugüne kadar önemli sayıda mitral kapak tamiri ameliyatı yapmış ve bu çalışmaları en geniş serilerden biri olarak yayınlamış olan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, koroner bypass cerrahisinde sol meme altından, kalp deliği (ASD) ve mitral kapak ameliyatlarında sağ meme altından, aort kapak ameliyatlarında köprücük kemiği altından yapılan küçük kesi ile kalp ameliyatlarına ilk başlayanlardan olup, halen bu ameliyatları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarıyla uyguluyor.


Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz Kimdir?
1967’de Kahramanmaraş’ta doğan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, 1991’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini 1993 – 1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde tamamladı. 1998 – 2006 yılları arasında Florence Nightingale Hastanesi’nde hem pediatrik hem de yetişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde uzman olarak çalıştı. Çift taraflı göğüs atardamarı (ITA – internal torasik arter) ile bypass uygulamasını ilk kez gerçekleştiren, koroner bypass cerrahisinin duayenlerinden Prof. Dr. Cihat Bakay’la uzun yıllar birlikte çalışarak bu konuda uzmanlaşan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’ın, bacak toplardamarı kullanmadan ITA’in çift taraflı değişik varyasyonlarını (sequential ITA, left sided bilateral ITA, T graft, Coronary-coronary bypass vb.) kullanarak yapılan full atardamar bypass ameliyatlarıyla ilgili dünyanın önde gelen dergilerinde makaleleri yayınlandı. Bu arada 2000 – 2001 yıllarında Belçika OLV Hastanesi’nde uzman olarak görev yaparak, özellikle minimal invaziv (küçük kesiden) kalp cerrahisi, robotik cerrahi ve mitral kapak tamiri konularında bilgi ve tecrübesini artırdı. 2013 yılında doçentlik unvanını alarak yerli ve yabancı birçok Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanının minimal invaziv kalp cerrahisi, mitral kapak tamiri ve ritim bozukluklarında radyofrekans ablasyon tekniği konusundaki eğitimlerine katkıda bulundu. 2016’da Azerbaycan Gence International Hospital’de konsültan Kalp Damar Cerrahı olarak çalışan ve burada kalp cerrahisini yeniden aktif hale getiren Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Ağustos 2016’da Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladığı Okan Üniversitesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünü kurarak, 2017 yılına kadar buradaki görevine devam etti. 2017’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı. 2018 yılında yeni kurulan Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi kliniğini kurarak klinik şefi oldu. Burada doğumsal ve yetişkin kalp cerrahisinde başarılı ameliyatlar gerçekleştirdi. Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi konsültan hekimlik görevine devam etti.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz bir kız çocuğu babasıdır.