Yakın Doğu ve Güney Asya Bölgesinde 2020’nin Güvenlik Haritası Yeni Baştan Çiziliyor
Eklenme Tarihi: 11 Temmuz 2016, 15:28
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

[center]Yakın Doğu ve Güney Asya Bölgesinde 2020’nin Güvenlik Haritası Yeni Baştan Çiziliyor[/center]

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “2016 Strateji Çalışmaları Zirvesi” kapsamında gerçekleştirilen güvenlik ve strateji çalışmalarına Kıbrıs’tan katılan tek düşünce kuruluşu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Stratejik Çalışmalar Zirvesi Çalışma Gruplarında ülkemizi temsil ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Stratejik Çalışmalar Ağı (SSN) tarafından Yakın Doğu ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (NESA), Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen “2016 Stratejik Çalışmalar Zirvesi”nde alınan kararlar doğrultusunda 2020’ye kadar bölge güvenliğini tehdit eden unsur ve faktörlere yönelik sistematik çalışmalar artırılarak devam edecek. Ankara’da 35 ülkeden 77 kuruluşu temsilen 133 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen “2020’de Yakın Doğu ve Güney Asya Bölgesi” başlıklı zirve kapsamında oluşturulan çalışma grupları arasında Kuzey Afrika ve Levant Çalışma grubunda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu bölgenin güvenlik yapılanması konusunda yapılan çalışmalara ve projelere katkı koyacağı belirtildi.

[center]Yakın Doğu ve Güney Asya Bölgesinde 2020’nin Güvenlik Haritası Yeni Baştan Çiziliyor[/center]

Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’nun 2020’deki Bölgesel Güvenliği İnşa Ediliyor

“2020’de Yakın Doğu ve Güney Asya Bölgesi” başlıklı stratejik çalışmalar zirvesi kapsamında oluşturulan Kuzey Afrika ve Levan Çalışma Grubu’nda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, Kıbrıs, Libya, Mısır, Tunus, Türkiye ve Ürdün’den hükümet, düşünce kuruluşu ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer alıyor. Çalışma grubu IŞID, Levant ve Kuzey Afrika’daki bağlantıları, köktencilik ve radikalleşmeyle mücadelede hükümetler ve sivil toplum projeleri, bölgedeki yabancı savaşçılar, terörle mücadelede sınırötesi işbirliği ve koordinasyon, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumu kapsayan bölgesel işbirliği yapılarının oluşturulması, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarını da içine alan ulusal ve bölgesel problem çözücü yapıların kurulması, IŞID başta olmak üzere terör örgütlerine katılma potansiyeli taşıyan gençlere yönelik alternatif mesaj üretiminin sağlanması, din atıflı terörün engellenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, çeşitli ülkelerde terör örgütü mensuplarının düşünsel rehabilitasyonunu gerçekleştirmek üzere barış ve şiddetsizlik odaklı din insanlarının yetiştirilmesi, bu ülkelerdeki halkalrın dini daha doğru öğrenebilmeleri için sanal ortamları da etkin kullanan din eğitim merkezlerinin faaliyete geçirilmesi, terör kurbanlarının rehabilitasyonu için hükümet-sivil toplum ve düşünce kuruluşları koordinasyonunda programların oluşturulması, gençliği kucaklayan yeni toplumsal sözleşmelerin hükümetlerce hayata geçirilerek gençlerin kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmelerinin önüne geçilmesi, terörü reformların gerçekleşmemesinn bir mazereti görmeyerek bölge ülkelerinde başlayan reform süreçlerinin hızlandırılması, ülkelerarası ikili anlaşmalar yerine teröre karşı çoklu işbirliği yapılarına işlerlik kazandırılması gibi konular üzerinde politika üretmeye yönelik sistematik çalışmalar yapıyor.

[center]Yakın Doğu ve Güney Asya Bölgesinde 2020’nin Güvenlik Haritası Yeni Baştan Çiziliyor[/center]

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: 2020’nin yeni bölgesel güvenlik yapılanmasında Kıbrıs merkezi bir öneme haiz

“2020’de Yakın Doğu ve Güney Asya Bölgesi” güvenlik ve stratejik çalışmalar zirvesinin bölge güvenliğinin geleceğine yönelik kaygıları gidermeye yönelik çalışmalar yapan kuruluşları bir araya getirdiğini kaydeden Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. KOLDAŞ zirve kapsamında yer aldıkları çalışma gruplarında ve yaptıkları görüşmelerde Kıbrıs’ın bölge güvenliğindeki merkezi önemine vurgu yaptıklarını ifade etti. Kıbrıs’ın bölge güvenliğinin yeniden yapılanmasında önemli bir yeri olacağını muattaplarına ilettiklerini belirten Doç. Dr. KOLDAŞ bu anlamda bölgenin geleceğini şekillendirecek stratejik değişimler bağlamında Kıbrıs’ın olası rolünün üzerinde önemle durulması gerektiğine işaret etti. Bölge güvenliğindeki değişim ve dönüşümlerin Kıbrıs’ı yakından etkileyeceğinin altını çizen Doç. Dr. KOLDAŞ, “Strateji Çalışmaları Zirvesi kapsamında oluşturulan çalışma grupları özellikle Yakın Doğu ve Güney Asya bölgesinde güvenliğin 2020 yılı vizyonunu oluşturmak doğrultusunda sistematik çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecekler. Biz de içinde yer aldığımız Kuzey Afrika ve Levant çalışma grubunda bölgenin güvenlik yeni haritasının çizimine birikimimiz ve alan tecrübemizle katkı koyacağız. Bu çerçevede birlikte çalışmakta olduğumuz düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bölgede yıllardır yalnızca kuramsal boyutta tartışan ve düşünce üreten değil, bizzat alandan somut verilere dayalı olarak kotarılan önemli projelere imza atmış kuruluşlardır. Bu kuruluşlarla birlikte böyle önemli bir misyonu yerine getirme çabasının etkin ve belirleyici bir parçası olmak bizler açısından ziyadesiyle önemlidir. Önümüzdeki dört yıl içinde ortaya koyacağımız çalışmalarla Kıbrıs’ın ve bölgenin güvenlik bağlamındaki değişim, dönüşüm ve süreklilikleri konusunda sistematik çalışmalar yapmaya vebu çalışmaları hem ülke kamuoyuyla hem de stratejik çalışmalar ağı aracılığıyla dünyadaki paydaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Böylelikle bölgemizde ve ülkemizde artan güvenlik kaygılarının giderilmesi doğrultusunda yapısal politikaların üretilerek bu yönde gerekli adımların atılması konusunda katkı koymaya devam edeceğiz.” dedi.