Yakın Doğu Üniversitesi’nin Düzenlediği, 22 Ülke ve 49 Üniversiteden, Aralarında Nobel Ödüllü İsimlerin de Yer Aldığı, 99 Davetli Konuşmacının Bir Araya Geleceği 5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı Başlıyor
Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2021, 15:29

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 8-12 Kasım tarihleri arasında online olarak düzenlediği 5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı (5. International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management) konferasında 22 ülke ve 49 üniversiteden, aralarında Nobel Ödüllü isimlerin de yer aldığı, 99 davetli konuşmacı bir araya gelerek küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili küresel bir vizyon çalışması gerçekleştirecek.

Beş gün boyunca devam edecek kongrede aralarında 2007 Nobel Barış Ödülü sahibi, IPCC Working Group mensupları Prof. Dr. Zekai Şen ve Dr. Azhari Ahmed’in de yer aldığı, dünyanın dört bir yanından 99 davetli konuşmacı yer alacak. Aralarında başta KKTC ve Türkiye olmak üzere İsviçre, İngiltere, Hindistan, ABD, Kanada, Meksika, Tunus, İran, Hırvatistan, Endonezya, Avustralya gibi dünyanın her coğrafyasından ülkenin yer aldığı 22 ülke ve 49 üniversiteden davetli konuşmacının yer aldığı kongrede katılımcı olacak ülke sayısı ise 50’ye yaklaşıyor.

Konferansa dünya genelinde 49 üniversite ve 62 kurum destek veriyor
Konferansa, aralarında Türkiye’den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, TÜRKSOY, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı’nın da yer aldığı toplam 62 kurum destek veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden ve google.meet aracılığıyla düzenlenecek olan kongrede, beş gün boyunca eş zamanlı oturumlarda 14 ana başlık altında toplam 95 alt başlık ele alınacak. Ele alınacak ana başlıklar ise şu şekilde sıralanacak: su kaynakları yönetimi, su politikaları ve planlaması, sürdürülebilirlik ve su, su ve atıksu arıtma, sucul ekosistemler, yeraltı suyu, sulak alan sistemleri, temiz enerji ve su, temiz enerji ve çevre, enerji ve jeotermal, entegre su kaynakları yönetimi, katı atık yönetimi, atık bertarafı ve geri dönüşüm, çevre, hidroloji ve iklim araştırmalarında yapay zeka araçları ile çevre.

Bildiriler dünyanın en prestijli 16 bilimsel dergisinde yayınlanacak
5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı, doğal kaynaklar ve çevre yönetimi alanında uygulanabilir çözüm olanaklarını tartışmak ve hükümet politika üreticileri ve bilim insanları arasındaki köprüyü oluşturarak doğal kaynaklar ve çevre yönetimi konusunda mevcut sorunların çözüme ulaştırılması için yenilikçi vizyon ve fikirlerin paylaşımını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bilim dünyasının yakından takip ettiği konferansta sunulacak bildiriler, aralarında “Environmental Earth Science”, “Sustainable Water Resources Management”, “Discover Water”, “Water” gibi dünyanın en saygın dergileri arasında yer alan 16 dergide yayınlanacak.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş: “Konferans ile küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında entelektüel rehberlik ve bilimsel kanıt sağlamayı amaçlıyoruz.”
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin düzenleyeceği konferansın başkanlığını ise fakülte dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş üstleniyor. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı ile uluslararası çapta, ilgili alanlarda çalışan uzmanlara, akademisyenlere ve araştırmacılara en son araştırma sonuçlarını ve gelişmeleri paylaşma, en son teknolojiyi inceleme ve uluslararası iş birliği kurma şansı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Bu konferans ile insancıl ve eleştirel bir düşünce yaklaşımına dayalı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zorlukları hakkında entelektüel rehberlik ve bilimsel kanıt sağlamayı, küresel toplulukta ve daha sürdürülebilir toplumlarda eşitliği inşa etmek için araştırma ve eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın konferansa destek vermelerinin ve bakanlıkları temsilen Bakan Yardımcılarının açılış konuşması yapacak olmalarını çok önemsediklerini söyleyen Prof. Dr. Gökçekuş, “Değerli siyaset ve bilim insanlarının konferansa destek vererek bildiri sunmaları bunun yanı sıra konferans açılışında konuşma yapmaları konferansımıza büyük katkı sağlaması yanında bizleri de onurlandıracaktır. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini dünyada güçlü bir şekilde duyurma olanağına da sahip olacağız” ifadesini kullandı.