VII. Uluslararası Mevlana Kongresi
Eklenme Tarihi: 19 Aralık 2022, 14:29


VII. Uluslararası Mevlâna Kongresi Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü, Girne Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünün Katkılarıyla Gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş , Yunus Emre Enstitüsünün birçok ülkede Türk edebiyatı ve kültürü ile ilgili çalışmalar yaptığını ve Türk kültürü içerisinde Mevlana’nın da çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, onu tüm dünyanın tanıması için bundan sonra da üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

YDÜ, Rumi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ghadir Golkarian da açılış konuşmasında günümüzde yaşadığımız sorunları aşmak için Mevlana’yı daha iyi anlamak gerektiğinin altını çizdi.

Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ise açılış konuşmasında üniversitelerin sadece öğrenim vermekle yükümlü olmadıklarını, Mevlâna, Yunus Emre gibi kültürümüzün önemli şahsiyetlerini gelecek nesillere aktarmak için bu tür kongreler düzenlemenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise Türk-İslâm medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri olan Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin hem yaşamında hem de ölümünden sonra birçok insanı etkilemiş büyük bir mütefekkir ve mutasavvıf olduğunu vurgulayarak gerek İslâm coğrafyasında gerekse dünyanın diğer yerlerinde Mevlâna kadar ilgiye, saygı ve sevgiye lâyık olan çok az sanatçının olduğunu belirtti.

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Esra Karabacak’ın yaptığı kongrenin birinci oturumunda Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, “Çağdaş Türk Romanında Mevlânâ: Aşkın Gözyaşları ve Bab-ı Esrar Örnekleri”, Prof. Dr. Ghadir Golkarian “Mevlânâ ve İslamî Felsefe”, Prof. Dr. Ali Temizel: “Kültürel Miras olarak Mevlânâ’dan Günümüze İnsanî Diploması”isimli konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Oturum Başkanlığını Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Temizel’in yaptığı kongrenin ikinci oturumunda da Doç. Dr. Burak Gökbulut, “Mevlâna’nın Eserlerinde Halk Kültürü Unsurları”, Dr. Selman Karadağ: “Mesnevî’ye Göre İnsan Olmanın Özellikleri ve Ahlaki Değerler”, Prof. Dr. Esra Karabacak: “Mevlânâ’da Dil Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler” isimli bildirilerini sundular.

Oturumların sonunda Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığına bağlı sanatçılar tarafından Tasavvuf Müziği dinletisi ve Sema töreni gerçekleştirildi.