UZEM Sınav Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri
Eklenme Tarihi: 27 Kasım 2020, 14:37

Sevgili Arkadaşlar,

Üniversitemizin Akademik Takvimine göre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınavları 30 Kasım – 05 Aralık 2020 tarihleri arasında UZEM Moodle sistemi üzerinden yapılacaktır.
Alınan kararlar doğrultusunda UZEM Moodle sistemi üzerinden yapılacak olan sınavlar için ölçme ve değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir;

5. Ara sınavlar yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında;
* Online sınavların ölçme değerlendirme faaliyetlerinin şeffaf, kanıtlanabilir, objektif olmasına ve kayıt altına alınmasına,

* Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavlarda belirlenen ara sınav yöntemlerinden birine tabi olamayan öğrencilerin, mazeret sınav hakkının (ara sınavda tercih edilen yöntemle aynı olmak koşuluyla) saklı tutulmasına, mazeret sınavlarının tarihlerinin ayrıca belirlenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki maddelerde de belirtildiği gibi Ara Sınavlara girecek öğrencilerimizin sınav için gerekli donanımlarının (kamera, mikrofon vs.) hazır olması gerekmektedir.

Sınav Takvimi ekte yer almaktadır.

Girne Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SHMYO Sınav Programı