“Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Girne Üniversitesi İşbirliği ile Akıllı Öğrenmeler Enstitüsü Çinden Dr Ahmed Tlili, Editör ve Hakem Gözüyle Bilimsel Başlıklı Seminer Düzenlendi.
Eklenme Tarihi: 20 Ekim 2023, 16:05

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, yükseköğretim kalite hedefleri doğrultusunda topluma hizmet ve faydalı projelerin eğitim, araştırma temelinde yürütülmesini hedef alan on yıllık çalışma kapasitesiyle sürdürülebilir faaliyetleri yapan bir merkezdir. Bu merkezin öncelikli hedef alanları toplum sorunlarının eğitim ve araştırma ile geliştirilmesi, kadın, çocuk ve engelli konularının irdelenmesini hedef alan merkezdir.

Öncelik çalışma hedefleri, sağlıklı bireyler temasında, üniversitelerin yerel ve küresel sağlığı iyileştirmek için gerçekleştirdikleri eylemler gösterme, sağlık sosyal yardım programları ile hijyen, beslenme, aile planlaması, spor, egzersiz, iyi yaşlanma dahil olmak üzere sosyal yardım programları ve projeleri geliştirmek, nitelikli eğitim temasında, halka açık kaynaklar genel halka açık konferanslar, topluluk eğitim etkinlikleri, mesleki eğitim etkinlikleri, kampüs dışındaki eğitim sosyal yardım faaliyetleri ve hayat boyu öğrenme erişim politikası geliştirme yer almaktadır. Aynı zamanda, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, kadınlara karşı ayrımcılık yapmama politikası, kadınların mentörlük programları ve eğitim veya istihdamdan kaynaklanan ayrımcılık dezavantajını raporlayanları koruyan bir politikanın olması konularına da odaklanmaktadır. İstihdam uygulamasında ayrımcılığın sona ermesi, ve ayrımcılıkla mücadele politikası ile eşitsizliklerin azaltılması ve yeterince temsil edilmeyen gruplar için destek, erişilebilir olanaklar, engelliler için destek hizmetler barış ve adaletin oluşturulmasına katkı koymaktadır. Yerel, bölgesel veya ulusal hükümete özel uzman tavsiyesi sağlamak adına güvenli bilimsel bakışı sağlamayı hedef alan Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, farklı alanların bütünleştiği disiplinlerarası araştırma ve projelere alan uzmanları akademisyenlerle ışık tutmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası işbirliğinde uzmanların rehberliği ile çalışmalarını devam eden merkez, araştırmanın öneminin farkındalığını kazandırmak adına Dr Tlili’yi misafir ederek tecrübelerinin paylaşılmasına olanak sağladı. Seminerde, bilimsel araştırma ve projelerdeki değerlendirme süreçleri tartışılarak, ileriye dönük çalışma konuları üzerinde duruldu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için eğitimleri ile bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile devam edilmesi adına, Dr Tlili’nin semineri ile 2023-24 Güz Döneminde Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinin etkinlikleri Girne Üniversitesi işbirliği ile başlamış oldu.