table new

1. Dönem
KOD DERS ADI Z/S T P K A
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Z 2 0 2 2
İNG101 Yabancı Dil 1 Z 3 0 3 3
TUR101 Türk Dili 1 Z 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 3 4
KAM100 Üniversiteye Uyum Z 0 0 0 2
AEF109 Eğitime Giriş Z 2 0 2 4
SGK104 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Z 3 0 3 4
OEO101 Özel Eğitim Z 4 0 4 5
OEO103 Çocuk Gelişimi Z 3 0 3 4
2. Dönem
KOD DERS ADI Z/S T P K A
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Z 2 0 2 2
İNG102 Yabancı Dil 2 Z 3 0 3 3
TUR103 Türk Dili 2 Z 2 0 2 2
KAR100 Kariyer Planlama Z 0 0 0 2
AEF104 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 2 4
AEF113 Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Z 2 0 2 4
OEO106 Alan Gözlemi I Z 1 2 3 6
KTK100 Kıbrıs Kültürü ve Tarihi S 2 0 2 2
OEO102 Bireysel Farklılıklar ve Tutumlar Z 3 0 3 5
3. Dönem
KOD DERS ADI Z/S T P K A
AEF466 Seçmeli:Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Problem Çözme S 2 0 2 4
AEF203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 4
AEF228 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 2 5
OEO209 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Z 2 0 2 2
OEO203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Z 3 0 3 3
OEO207 Özel Eğitimde Bütünleştirme Z 2 0 2 2
OEO201 Uygulamalı Davranış Analizi Z 4 0 4 5
OEO205 Özel Eğitimde Değerlendirme Z 4 0 4 5
4. Dönem
KOD DERS ADI Z/S T P K A
AEF206 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 4
AEF469 Seçmeli: Çok Kültürlü Eğitim ve Öğretim S 2 2 2 4
OEO210 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları Z 1 0 3 4
OEO204 Özel Gereksinimli Bireylere Beceri ve Kavram Öğretimi Z 3 0 3 4
OEO212 Zihin Yetersizliği Olan Bireyler ve Eğitimi Z 3 0 3 3
OEO208 Özel Gereksinimli Bireylere Dil ve İletişim Becerilerinin Kazandırılması Z 3 0 3 3
OEO202 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Z 3 0 3 5
OEO206 Özel Eğitimde Öğretim Yöntem ve Teknikleri Z 3 0 3 3
5. Dönem
KOD DERS ADI Z/S T P K A
AEF361 Girişimcilik ve Liderlik Z 2 0 2 4
AEF305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 4
OEO309 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri Materyal Tasarımı Z 1 2 3 4
OEO301 Özel Eğitimde Okuma Yazma ve Türkçe Öğretimi Z 3 0 3 4
OEO303 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Z 3 0 3 4
OEO311 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Z 2 0 2 3
OEO307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Z 2 0 2 3
OEO313 Öğrenme Güçlükleri ve Müdahale Yaklaşımları Z 3 0 3 4
6. Dönem
KOD DERS ADI Z/S T P K A
OEO302 Özel Eğitimde Sosyal ve Toplumsal Becerilerin Öğretimi Z 3 0 3 4
OEO304 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Z 3 0 3 4
OEO308 Özel Eğitimde Oyun ve Şarkı Öğretimi Z 3 0 3 4
OEO306 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Z 3 0 3 4
OEO310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Z 1 4 3 6
AEF312 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 4
SEC1 Seçmeli S 3 0 3 4
7. Dönem
KOD DERS ADI Z/S T P K A
OEO401 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 5 10
OEO403 Özel Eğitimde Meslek Etiği Z 2 0 2 5
OEO407 Özel Eğitimde Sınıf ve Davranış Yönetimi Z 3 0 3 5
SEC2 Seçmeli S 3 0 3 5
SEC3 Seçmeli S 3 0 3 5
8. Dönem
KOD DERS ADI Z/S T P K A
OEO402 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 5 10
AEF412 Okullarda Rehberlik Z 2 0 2 4
AEF468 Yaşam Boyu Öğrenme Z 2 0 3 4
OEO404 Özel Gereksinimli Bireyler için Geçiş Becerileri ve Mesleki Eğitim Z 3 0 3 4
SEC4 Seçmeli S 3 0 3 4
SEC5 Seçmeli S 3 0 3 4
TOPLAM
Toplam Ders Sayısı 60
Toplam Seçmeli Ders Sayısı 5
Toplam Kredi 158
Seçmeli Yüzdesi Jan-22
Toplam AKTS 240
Z/S: Zorunlu/Seçmeli (Lütfen belirtiniz.) T: Teorik Ders Saati P: Pratik/Lab Saati K: Kredi A: AKTS
SARIYA BOYALI ALANLAR UZAKTAN EĞİTİM OLARAK PLANLANMIŞTIR