Sanatçı Lidiya Drozdova, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yağlı boya tekniğiyle Türk Hamamlarını Resmetti
Eklenme Tarihi: 01 Eylül 2020, 13:28


Sanatçı Lidiya Drozdova, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yağlı boya tekniğiyle “Türk Hamamları”’nı 200 x 300 cm, 210 x 400 cm ve en büyüğü olan 300 x 600 cm olarak resmetti.

Çeşitli Irklardan Kadınların Hamamdaki Figürlerini Tuvale Yansıtıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Lidiya Drozdova, Kıbrıs Sanat Müzesi için resmettiği “Türk Hamamları” adlı eserlerinde renklerin tonlaması, kontrast, perspektif ve derinlik, bir bütün halinde yağlı boya tekniği ve oryantalist bir bakış açısıyla, kadınların hamamdaki figürlerini tuvale yansıtmıştır. Drozdova, çalışmalarında ünlü Fransız sanatçı D. Ingres’in neoklasik tarzını da hatırlatmaktadır. Bu eserlerde kadınlar arasında hamamda düzenlenen eğlenceler, hamamların yıkanma bölümündeki mimari özellikler ve hamamlarda kullanılan geleneksel eşyalar birlikte tasvir edilmiştir. Sanatçı eserlerinde çeşitli ırklardan kadınları birlikte resmederek eşitlik ve hoşgörüyü de göstermek istemiştir.

‘Yıkanma, Şifa Bulma, Arınma Ve Sosyalleşme Yeri’
Önceleri sadece temizlenme, yıkanma ihtiyaçlarına cevap veren hamamlar, tarihte daha sonraları sosyal yaşantının bir parçası olmuş, evlerde banyoların gelişmesinden önce temizlenme ve arınmanın yanısıra sosyalleşme amacıyla da kullanılan merkezler olmuşlardır. En kısa tanımı ile hamam, ‘yıkanma, şifa bulma ve arınma yeri’ olarak tanımlanabilir.

Yıkanmanın önemi, hastalıkları önlemek ve tedavi bulmak amacı ile İlk Çağlardan beri bilinmektedir. MÖ. IV. yüzyılda bedeni terbiye ve hastalıkların tedavisi için kullanılan yer olarak hamamların bulunduğu bilinmektedir. Hamamlar değişik dönemlerde toplumların dini inançları doğrultusunda mimari olarak şekillenmiş ve sosyal yaşantının parçası haline gelmiştir. Ancak, gerçek mimari karakterini Roma çağında bulmuştur. Tarihte sanat ve mimari bakımdan büyük öneme sahip olan hamamlar, kültür tarihi açısından da önemlidir. Kubbe ve bazı diğer mimari özellikleri ile camileri andırmaktadır. İç tasarımları ve mimarı ögeleri itibariyle, oldukça sade yapıda olanlarının yanısıra, muhteşem ve görkemli tasarlanmış, inşa edilmiş olanları da mevcuttur. Ülkemizde hem Osmanlı öncesi hem de Osmanlı dönemine bakıldığı zaman pek çok şehrimizde sayısız hamam kalıntısına ve binasına rastlanmaktadır. Günümüzde de adamızda faal olan tarihi hamamlar bulunmaktadır.

Hamamlar, konuşma ve yazışma dilinden edebiyata ve günlük hayata kadar her açıdan Osmanlı kültüründe ağırlıklı bir yere sahiptir. Kültürümüzde kadınlar ve erkekler yıkanmak için hamama giderler. Kadınların sosyalleştiği yerler olmaları açısından önemlidir. Önceleri sadece temizlik, şifa bulmak için gidilen yerler olarak kullanılan hamamlar tarih içerisinde özel günlerin kutlandığı yerler olarak kültürümüzde yer almaktadır. Hamam ziyaretleri zamanla temizlik amacının yanında, yiyecek malzemelerinin de getirildiği, dostların, müzisyenlerin, dansözlerin davet edildiği eğlencelerin yapıldığı yerler halini aldı. Günümüzde hala devam eden kadınlar için ‘gelin hamamı’, ‘loğusa hamamı’, ‘bebeğin kırk hamamı’, ‘asker hamamı’ ve ‘bayram hamamı’ gelenekleri korunmakta ve aynı şekilde uygulanmaktadır.

Lidiya Drozdova Kimdir?
Sanatçı Drozdova, Kazakistan Tasarımcılar Birliği üyeliğinin yanısıra Sanat Akademisi sorumlu üyesidir. Sanatçı ayrıca; Fransız “Mondial Art” akademisi, Gürcistan Sanatçılar Birliği ve Londra Avrasya Yaratıcı Derneği üyesidir.

2018 yılında Letonya’daki Kazakistan Büyükelçiliği’nde kişisel sergisini açtı. Kazakistan’daki Letonya Kültür ve Sanat resmi yetkili temsilcisidir. 12 kişisel ve 55 karma sergide eserleri yer aldı.

Eserleri Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki müzelerin yanı sıra; Kazakistan, Almanya, Beyaz Rusya, İran, Çek Cumhuriyeti, Kore, Letonya, Japonya, Rusya ve Tayland’da birçok özel koleksiyonda eserleri yer almaktadır.