Mikro B3 Projesi Çalıştayı ve üçüncü deniz seferi gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 05 Aralık 2013, 16:14
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:33

Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Elemanlarının araştırmacı olarak katılmakta oldukları Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve programı (EU FP7) kapsamında desteklenen Mikro B3 Projesi (Mikro B3 Project), farklı deniz ekosistemlerine ait virüstük, bakteriyel, moleküler (archeal), protisit (model) genomlar, ve meta-genomlar hakkında veri bankası oluşturmayı hedefliyor.

Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia) Basın ve Halkla İlişkiler dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya Göre, Araştırmanın ana amaçları arasında, söz konusu verileri kullanarak yeni biyoteknolojik uygulamaların önünü açmaktır. En son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, tüm bu konular hakkında hukuksal bir zemin oluşturmak da ana hedefler arasındadır. Interdisipliner bir çalışmayı gerektiren araştırmada, dünyanın önde gelen biyoinformatik, bilgisayar, biyoloji, ekoloji, oşinografi, biyoteknoloji ve hukuk bilim insanları yer almaktadır.

1 Ocak 2012 tarihi itibarı ile yürütülmeye başlanılan dört yıl süreli projenin kıyılarımıza ilişkin çalıştayı, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde 20 Haziran 2013 saat 11:00 de gerçekleştirilmiştir. Mikro B3 projesi kapsamındaki konuları içeren çalıştaya, Oxford Üniversitesi’nden Proje Koordinatörü Prof. Dawn Field ve Proje Sekreterayasından sorumlu Dr. Mesude Bıçak’ın yanısıra YÖDAK Başkanı Prof.Dr.Hasan Ali Bıçak, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Şenol Bektaş da yer almışlardır. Çalıştayda Oxford Üniversitesi’den Prof.D.Field ve Dr:M.Bıçak, YDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nedime Serakıncı, , DAÜ Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr.Burak Çiçek ve Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İlkay Salihoğlu sunum yapmışlar ve konuya ilişkin bilimsel tartışma gerçekleştirmişlerdir. Çalıştay organizasyonu YDÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr.Terin Adalı, tarafından yürütülmüştür. Çalıştayda, diğerlerinin yanısıra, dikkat çeken bir konu, yürütülmekte olan AB Projesinin KKTC Üniversitelerine katmakta olduğu ve katacağı bilimsel çıktıların çokluğudur.

Çalıştayda, yaz döneminde Güneşin Dünyamız Ekvator çizgisinden en uzakta olduğu 21 Haziran 2013 yapılacak deniz seferlerinin de planlaması görüşülmüştür.

21 Haziran 2013 tarihinde, önceden planlanan saatte YDÜ ve Girne Üniversitesi ortak kullanımında bulunan R/V TEAL JR ile deniz seferine çıkılmıştır. Sefere katılan bilimsel ekip, Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi ve sefer baş uzmanı Prof.Dr.İlkay Salihoğlu, Prof.D.Field ve Dr.M.Bıçak, Yrd.Doç.Dr.Terin Adalı, araştırmacılar Ali Özgen, Harun Öztürk ve Hasan Kutay’dan oluşmuştur. Sefer zamanında gerçekleştirilip denizden analiz edilecek örnekler alınmış ve gerekli işlemlerden geçirilip laboratuvara taşınmıştır. Örneklerin laboratuvar analizlerinin bir kısmı tamamlanmış bir kısmı ise hala devam etmektedir.

Sonuçlar dünyanın 50 farklı yerindeki katılımcılar ile ortak değerlendirmeye tabii tutulacaktır.