Güdenmer
Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2023, 09:13


Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Bakanım, sayın Bakanım, sayın Oluşum Mütevelli Heyet Başkanım, çok kıymetli akademisyenler, değerli katılımcılar ve saygıdeğer konuklar, Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi tarafından düzenlenen KKTC ve Sürdürülebilir Denizel Ekonomi 2023 Cumhuriyet Sempozyumu’na katılarak bizi onurlandırdınız, hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz demekten onur duyarım, hoş geldiniz.

 

Doğu Akdeniz’de stratejik bir konumda bulunan Kıbrıs adasında 40 yıldır bağımsız bir devlet olan KKTC halkı 1878 yılından başlayarak yaklaşık yüz yıl çeşitli gerekçelerle deniz ve denizel ekonomiden uzaklaştırılma gerçeği ile karşı karşıya bırakılmıştır. 1950 li yıllardan itibaren ivme kazanan yaşamını sürdürebilme kavgasında vatan tanımı yalnızca toprak veya kara olarak algılanmış ve tüm politik senaryolar “kara” üzerine kurulmuştur. Denizler ise çoğu zaman yok sayılmıştır, deniz ancak “bereketci” olarak tanımlanan küçük tekne sahibi bir avuç kahraman balıkçının vatanı olmuştur. 1974 sonrası önce Anavatan Türkiye’de denizlere yeterli önem verilmeyen politikadan “denizlerimizi daha iyi tanıma” politikasına doğru adımlar atılması sonucu, üniversiteler “deniz bilimleri” birimleri oluşturmak için ciddi bütçeler ayırıp güçlü yapılara kavuştular. Sonuçta her zaman TC Deniz Kuvvetlerinin kaygısı olan denizlerimiz tüm ülkenin kaygısı olma aşamasına geçti. Düşünen ve kafa yoran insanımız “mavi vatan” kavramı ile bizleri tanıştırdı, yine düşünen insanımız “mavi ekonomi” kavramını uyarlamak için kolları sıvadı, bilim insanlarımız Karadeniz’den, Marmara’dan, Egeden, Akdeniz’den, ötelere gidip, Antarktika’dan derin Okyanus tabanına, kuzey denizinden Japon denizine sarı denize, ekvator pasifiğine kadar tüm dünya denizlerinde ulusal ve uluslararası projeler yürüterek tüm dünya denizlerinin doğasını tanımlamak için gerekeni yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Ve günümüzde Türk deniz bilimcileri dünyanın önde gelen bilim insanları ile aynı düzeyde bilim üretiyor. Denizlerimizi daha iyi tanımamız ve tanımlamamamızın sonucu ekonomik uygulamaya da yansımıştır. Denizel ekonomi Ülkemizin itici güçlerinden birisi olmayı başardı. Tabii ki denizel ekonominin sürdürülebilir olması ön koşulların arasında denizel okosistemlerin korunup sürdürülebilir olması koşulu var ve olmaz ise olmazdır. Kendi adıma, bugünkü sempozyumun buna katkısının olacağını kesin olarak söyleyebilirim.

Sayın Cumhurbaşkanım değerli konuklar,
Bir buçuk gün olarak planlanan KKTC ve Sürdürülebilir Denizel Ekonomi Cumhuriyet Sempozyumu, ihtilaflı bir bölgede bulunan ve “mavi vatanı” hep göz ardı edilmeğe çalışılan KKTC açısından önemli sonuçlar çıkacağı kuşkusuzdur. TC den sivil toplum örgütleri, uygulayıcı kurum ve akademi dünyasından bilim insanlarının katıldığı sempozyuma, KKTC den de aynı konumdaki katılımcılara ek olarak artık günümüzün gerçeği olan “yapay zeka” katılımı var. Kardeş Yakın Doğu Üniversitemizin geliştirip tüm dünyada üçüncü uygulayıcısı olduğu yapay zekayı eğitime çift koşmak (akuple etmek) başarısını gösterdiği Profesör Dax kısa bir sunum ile sempozyuma katılmaktadır. Profesör Dax’ın sunumu kendisi tarafından bağımsız olarak oluşturuldu ve insan müdahalesi yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanı ve saygıdeğer konuklar,
Anavatandan ve KKTC den işi başından aşkın ve çok önemli misyon yüklenmiş araştırmacı ve bilim insanı sempozyuma katılıyor. Özverilerinden ötürü tüm katılımcılara sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca KKTC devlet yöneticisi, resmi ve özel kurum yöneticilere ve sivil toplum örgütü elemanlarına katılımları için teşekkür ederim. Bu vesile ile Girne Üniversitesi oluşumu, gelişimi ve sürdürülebilirliği için hiçbir maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başta Dr. Suat Günsel olmak üzere Günsel ailesine ve oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı, denizci ve deniz hukukçusu Prof.Dr.İrfan Günsele de ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

Sempozyumun saygıdeğer katılımcıları, sizlere verimli günler dilerken, tüm konuklarımızı saygı ile selamlarım. Esen kalın.