Girne Üniversitesi’nin Kurucu Üyesi Olduğu Denizcilik Eğitim Konseyi (DEK) Toplanıyor
Eklenme Tarihi: 22 Ekim 2015, 20:29
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:44

Girne Üniversitesi’nin Kurucu Üyesi Olduğu  Denizcilik Eğitim Konseyi (DEK)  Toplanıyor

  •  Girne Üniversitesi’nin Kurucu Üyesi olduğu Denizcilik Eğitimi Konseyi Türkiye’deki tüm Denizcilik Fakülteleri ve Yüksekokullarının katılımıyla 26-27 Ekim’de toplanıyor.
  •  Bodrum’da toplanacak olan Denizcilik Eğitimi Konseyi (DEK) toplantısına Girne Üniversitesi kurucu üye olarak dekan ve üç bölüm başkanı ile katılıyor.
  •  Girne Üniversitesi’nin Kurucu üyesi olduğu Denizcilik Eğitimi Konseyi (DEK) toplantısında Denizcilik eğitiminin uluslararası akreditasyonu görüşülecek.

Girne Üniversitesi’nin kurucu üyesi olduğu Denizcilik Eğitimi Konseyi (DEK) toplantısı Türkiye’deki tüm Denizcilik Fakülteleri ve Yüksekokullarının katılımı ile 26-27 Ekim’de Bodrum’da toplanıyor.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kurucu üyesi olduğu ve 12.ncisi düzenlenecek olan Denizcilik Eğitimi toplantısına Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Altunç, Dekan Yardımcısı Kapt. Hilmi Şahlı, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) Bölüm Başkanı Kapt. Uğur Temen ve Yrd. Doç. Dr. Gülsün Bektaş katılıyor. Denizcilik eğitiminin uluslararası akreditasyonu, işbirlikleri ve denizcilik eğitimi ile ilgili konuların tartışılacağı toplantıda, yeni oluşturulan “Girne Üniversitesi Denizcilik Yüksekokulu’nun üyeliğinin de görüşülüp karara bağlanması bekleniyor. Girne Üniversitesi, bir denizcilik ihtisas üniversitesi olarak hem fakülte hem de 4 yıllık yüksekokul düzeyinde eğitim verdiğinden Girne Üniversitesi Denizcilik Yüksekokulu da Denizcilik Eğitim Konseyinin üyelik koşullarını tam olarak yerine getiriyor.

Denizcilik Eğitim Konseyi (DEK), Yükseköğrenim Düzeyinde Denizcilik Eğitiminin Koordinasyonunda Ve Denetiminde Çok Önemli Bir Rol Oynuyor.

Denizcilik Eğitim Konseyi, yükseköğrenim düzeyinde dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan oluşuyor. Başlıca amaçları; eğitim, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerinin ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürülmesini sağlamak, üye kurumları arasında işbirliğini sağlamak, ilgili alanda Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmek, denizcilik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de denizcilik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, yükseköğrenim düzeyinde Türk denizcilik eğitimini bilimsel kriterlere göre layık olduğu seviyeye ulaşması için gerekli faaliyetlerde bulunan ve yılda bir kez toplanması kararlaştırılan DEK toplantılarına her yıl üye üniversitelerden biri ev sahipliği yapmaktadır. Girne Üniversitesi’nin de kurucuları arasında yer aldığı bu konseyin üyeleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Yıldız Bilge Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi, Zirve Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümleri gibi güzide okullar yanında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da yer almaktadır.

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyelerinin DEK Toplantılarına Etkin Katılımlarıyla Önemli Katkılar Sağlıyor.

Girne Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türk Denizciliğine yön veren duayenler arasında yer alıp Girne Üniversitesi’ni temsil eden Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyeleri önceki Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantılarında olduğu gibi 12. DEK toplantısında da deneyimlerini ve bilgilerini Denizcilik eğitiminin en üst düzey uzmanlarıyla paylaşıp, Türk ve dünya denizciliğine katkı sağlayacaklar. İlki Şubat 2009’da İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi’nde gerçekleştirilen Denizcilik Eğitimi Toplantısının ikincisi Mayıs 2009 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ev sahipliğinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonlarında gerçekleştirilmişti.