Girne Üniversitesi’nin Kardeş Üniversitesi , Yakın Doğu Üniversitesi’nde Denizcilik Müzesi Açılış Çalışmaları Hız Kazandı
Eklenme Tarihi: 07 Ağustos 2014, 15:44
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

Kardeş üniversite , Yakın Doğu Üniversitesi tarafından oluşturulmaya başlanan Denizcilik Müzesinin hazırlık çalışmaları, Yakın Doğu Enstitüsü koordinatörlüğünde devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Müzenin kuratörlüğünü Türkiye’de birçok müze projesine imza atmış olan ve halen Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Başkan Yardımcılığı ile Uluslararası Deniz Tarihçileri Birliği (International Association of Maritime Studies- IAMS) Genel Sekreterliği görevlerini sürdüren İstanbul Deniz Müzesi Eski Müdürü ve deniz tarihçisi Ali Rıza İşipek yapıyor. Müzenin kurucu küratörlüğünü üstlenen İşipek, “müzenin konsepti ve çalışma programı hakkında verdiği bilgide toplumdaki değeri her gün başka bir boyutla karşımıza çıkan müzeler, geçmişi koruyup, bugünü yaşatarak geleceği de hazırlamaktadır” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi de bu olgudan yola çıkarak özellikle gelecek nesillere denizcilik kültürümüzün aktarılması, asırlardır dünyanın en eski ve en önemli deniz ticaret yolu üzerinde bulunan Kıbrıs’ın tarihinin öğretilmesi, denizlerin insanlık için sağlamış olduğu imkanların tanıtılması ve denizcilik alanındaki teknolojik gelişmelerin gösterilmesi misyonu ile bu projeyi hayata geçirmekte olduğunun altını çizen İşipek, Denizcilik Müzesinin kurulmasının ülkemiz turizmi açısından da büyük bir eksikliği gidereceğini belirtti.

Yürütülmekte olan yoğun çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan müze küratörü Ali Rıza İşipek, Denizcilik Müzesi’nin çekirdek koleksiyonunu oluşturacak olan eserlerin toplanmasına başlandığını ifade etti. Denizcilik Müzesinin, öncelikle Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki Müze Binası dahilinde oluşturulacağını, müteakiben Denizcilik Müzesi için ayrı bir bina inşa edileceğini belirten İşipek, bu çalışmanın iki senelik bir süreyi kapsayacağını ve müzenin aşamalı olarak 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Müzede modern müzecilik anlayışı kapsamında gereken mesajları iletebilmek ve kalıcı olabilmesini sağlamak maksadıyla, en uygun teknolojik ve interaktif sistemler ve yöntemler kullanılacağının altını çizen İşipek, özellikle genç nesillerin ilgisinin canlı tutulabilmesi için müzede sadece kelimelerden ziyade canlandırma ve üç duyuya hitap eden sunumların bulunacağını vurguladı. Sergi düzenlemeleriyle ilgili olarak örnekler de veren Denizcilik Müzesi küratörü İşipek, gemi inşa tarihi temasından seyir ve gemicilik malzemeleri temasına kadar birçok düzenleme konusundaki çalışmaların bilimsel veriler ışığında tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Müze için özellikle tercih edilen ana temaların önemini vurgulamak için seçilen ve sergide yer alacak olan eserlerin müze çekirdek envanterini oluşturacağını söyleyen Ali Rıza İşipek, “Bir Denizcilik Müzesi kapsamında işlenecek olan konuları ele aldığımızda, karşımıza çok geniş bir spektruma yayılmış ve muhakkak sergilenmesi gereken oldukça fazla konu çıkmaktadır. Müzede, klasik bir tarih anlatışı olmayacak, üzerinde yaşadığımız topraklarda bizden önce yaşamış insanların dilinden Kıbrıs ve denizcilik kültürü anlatılacak, esas unsur insan olacaktır. Bu bölgede eskiden yaşayan ve aynı bizler gibi, yiyen, içen, sevinen ve korkan insanların özlemleri, çabaları, endişeleri, maceraları, başarıları ve yenilgileri hikayelerle anlatılacak ve üç boyutlu olarak canlandırılacaktır” dedi.

Bu doğrultuda Denizcilik Müzesi’nde genel konsept olarak statik sergilemenin yanı sıra özellikle gençler için dinamik müzecilik uygulamaları ve dijital teknoloji de yoğun olarak kullanılacak. Ziyaretçiler gereksinim duydukları her türlü bilgiye tüm salonlarda bulunacak olan LCD ekranlar ve kiosklardan ulaşabilecekler. Müze bünyesinde bir salon, Sanat Galerisi ve Geçici Sergi Salonu olarak kullanılacak şekilde tanzim edilecek. Çok maksatlı bu salonda sanatçıların sergileri açılabilecek. Müzeye yeni kazandırılan eserler yeni sergiler vasıtasıyla sürekli yerini alacak, müze ziyaretçi bağının kopmaması ve ilgisinin sürekli olması sağlanacak. Eserler tematik ve kronolojik olarak farklı düzenlemeler dahilinde sergilenecek.

Denizcilik Müzesi, özelde Kıbrıs, genelde ise dünya denizcilik mirası ve kültürü ile ilgili eserleri; toplamayı, korumayı ve paylaşmayı amaçlıyor. Bu amacı gerçekleştirmek için yerel, ulusal ve uluslararası tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler üretilmesini sağlamak, böylece denizcilik alanında ortak kültürel bir üretim merkezi haline gelmeyi ve sürekli geliştirmeyi hedeflemekte olduklarını belirten İşipek, amaçlarının müzenin sadece ziyaret edilerek gezilen statik bir müze değil, yaşayan ve dinamik bir müze oluşturmak olduğunu ifade etti.

Tarihsel ve kültürel değerlerini koruyamayan ve yaşatamayan toplumların çağın gerisinde kalacağı ve geleceğe güvenle bakamayacağı gerçeğinin altını çizen İşipek, asırlık bir derinliğe sahip tarihin yaratmış olduğu zengin kültürel birikimin geleceğe taşınmasında en önemli işlevin açılacak olan Denizcilik Müzesi tarafından yerine getirilecek olmasının da, Yakın Doğu Üniversitesi için önemli bir gurur kaynağı olacağını vurguladı.