Girne Üniversitesi’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleşen “5. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı” İkinci Gününde Seminerler ile Devam Etti
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2016, 12:16
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

SONY DSC

Kıbrıs Eğitim Bilimleri ve Girne Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “5. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı” ikinci gününde sunumlar, seminerler, workshoplar ve tartışmalar eşliğinde devam etti.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’nun sunumu ile başlayan konferansın ikinci günü, Türkiye’nin ve dünyanın birçok farklı ülkelerinden gelen araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen sunumlarla tamamlandı. Konferansın ikinci gününde eğitimde yeni trendler, yeni eğitim teknolojileri, öğrenme modelleri ve müfredatlar ve derslerde teknolojinin etkin kullanımı ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu: “Vizyon; gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerin gerçeğe uygun düşlerini kurabilmektir”…

İkinci günün ilk sunumunda, çağdaş eğitim ve yönetimi konusunda seminer veren YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, eğitimde en temel sorunlarımızdan birisinin eğitimin ve okulların vizyonun olmayışına dikkat çekti. “Vizyonu “gelecekte ulaşılmak istenen hedeflerin gerçeğe uygun düşlerini kurabilmektir. Önemli olan, insanın bu düşlerini eylem ve etkinliklerinde itici bir güç olarak kullanabilmesidir” şeklinde açıklayan Uzunboylu, her okulun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik özelliklerini dikkate alarak, Milli Eğitimin vizyonunuda tamamlayabilen, vizyonunun belirlenmesinin önemli olduğunu değinen Uzunboylu, yirmibirinci yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin eğitimi ciddi bir şekilde etkilediğinden, öğrenme-öğretme süreçlerinde yeni öğretim teknolojilerinin kullanılmasının artık bir zorunluluk olduğunu açıkladı. Her öğrencinin artık bir akıllı telefona sahip olduğunu, yeni teknolojileri günlük olarak yaşadığını, buna karşın ise okulların teknoloji yoksunu olmasından dolayı, okula yönelik tutumlarının ve beklentilerinin hergün aşağıya doğru azalan bir ivme içerisinde olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, özellikle düşünme becerileri yüksek, yaratıcılık özelliklerini ortaya koyabilen, bilgiyi kullanabilen ve paylaşabilen, problem çözme becerileri gelişmiş, amacına göre bireysel veya takım çalışması yapabilen, kendine güvenen ve iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirebilmek için eğitim ve öğretimin sistem yaklaşımı temelinde yeniden yapılandırılmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Uzunboylu, okullardaki öğretmen ve yöneticilerin yalnız bırakıldığını, milli eğitimi yönetenlerin, ailelerin ve çevresel paydaşların okulların çağdaş anlamda eğitim verebilmesi için daha fazla sorumluluk almaları maddi ve manevi desteklerini artırmaları gerektiğini vurguladı.

SONY DSC

Avustralya’dan konuşmacıların olduğu konferansta eğitimde yeni trendler, inovasyon, öğrenme modelleri ve müfredatlar ile ilgili sunumlar yapıldı…

Avustralya’dan konferansa katılan Dr. Sharon Lierse “Trends in Teacher Education” (Öğretmen Eğitiminde Trendler) ve Teaching Performing  Arts (Öğretim Performansı Sanatı) hakkındaki sunumlarında  Avustralyadaki eğitim-öğretim hakkında örnekler vererek, öğretmen eğitimindeki yeni trendler hakkındaki sunumu büyük beğeni topladı.

Konferansa  Antalya  Akdeniz  Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Özcan Asilkan ise “Adaptive Learning: An Innovative Approach in Education” (Adaptif Öğrenme: Eğitimde İnovatif Bir Yaklaşım) isimli sunumunun da Adaptif Sistemlerin Avantajları ve Dezavantajları, Öğrenim Yönetimi Sistemi, Dinamik Öğrenci Modeli konularında  yaptığı araştırmaların sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Özcan Asilkan, öğrenme zorluklarıyla ilişkili unsurların nedenleri hakkındaki çarpıcı bulgularını örneklerle katılımcılara aktardı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Başak Gorgoretti ise Müzik Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri” adlı sunumunu gerçekleştirirken; Yakın Doğu Üniversitesi’nden Selma Korkmaz ise, Öğretim Tasarımı Modelleri hakkında bilgi verdi. Etkinlik, her araştırmacının 10’ar dakikalık sunumunun ardından 5’er dakika soru cevap ve tartışmaları eşliğinde devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Burcu Karagöz  “KKTC’nin Müzik Eğitimi Programları” konusundaki sunumunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim müfredatları oluşturma süreci hakkında bilgi verdi. Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alim Kaya ise Psikolojik Danışmanların Lisansüstü Eğitim Verileri hakkındaki görüşlerini ve araştırma sonuçlarını paylaştı. Remzi Aydın’ın “Hakim Adaylarının Şiddet Algısı ve Anneye Yönelik Şiddete İlişkin Görüşleri” konusundaki araştırmaları ve bu araştırma sonuçlarına ilişkin görüşleri sunumda yer aldı.