Girne Üniversitesi’ne TÜBİTAK Onayı
Eklenme Tarihi: 20 Ekim 2015, 17:47
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

girne-tubitak (1)

– Girne Üniversitesi Denizin Ekosistemindeki Değişiklikleri Yeni Son Teknoloji Ölçümleme Cihazı ile Gerçekleştirecek

Girne Üniversitesi’nin yürüttüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen  360.000 TL ‘lik bütçeye sahip “İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Basini (KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi” başlıklı proje kapsamında geniş kapsamlı deniz ölçümleri başlatıldı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Proje çerçevesinde KKTC kıyılarında ve açık denizde deniz suyu kalitesinin belirlenmesi doğrultusunda deniz yüzeyinden deniz tabanına kadar olan derinliklerde kesintisiz ve güvenilir veri elde edilmesi amacı ile başlatılan ölçüm çalışmalarında en son teknoloji ürünü modern cihazlar kullanıldığı belirtildi. Bu cihazların en önemlilerinin arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen ve tüm dünya denizlerinde kullanılıp ölçüm güvenilirliği ispatlanan SeaBird marka SEACAT Profiler model CTD cihazı bulunuyor.

girne üniversitesiSON

CTD Cihazı Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Değişkenleri Büyük Bir Duyarlılıkla ve Gerçek Zamanlı Ölçüyor..

Cihaz deniz yüzeyinden deniz tabanına doğru indirilerek su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişkenler büyük bir duyarlılıkla ve gerçek zamanlı ölçülmesinde kullanılıyor. Girne Üniversitesi’nin sahip olduğu cihaz,  ölçüm yapılan derinliği, deniz suyu sıcaklığını, tuzluluğunu, ve iletkenliği gibi fiziksel değişkenleri, deniz suyunun kalitesinin göstergesi olan çözünmüş oksijen ve pH ile biyolojik üretim göstergesi ve aynı zamanda petrol kirliliğini gösteren fluoresans ölçümlerini de kesintisiz ve büyük bir duyarlılıkla yapabiliyor. Deniz yüzeyinden 3400 metre derinliğe kadar ölçüm yapabilme kapasitesine sahip olan cihaz, KKTC ve TC kıyıları arasında yer alan ve Kilikya Baseni olarak tanımlanan alanda insan kaynaklı ve doğal değişimlerin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi çalışmalarında projede yer alan bilim insanlarına büyük kolaylık sağlıyor.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Girne Üniversitesi Projesi’nin TÜBİTAK Tarafından Desteklenmesi Önemli..

Girne Üniversitesi adına projenin yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, büyük bütçeli ve TÜBİTAK destekli bu önemli bilimsel projede en son teknoloji ölçümleme araçlarını kullanarak su kalitesinin değerlendirilmesinde en doğru verilere ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Projeye konu olan KKTC-TC arasındaki Kilikya Basini’nin son dönemde bu bölgede  turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanındaki gelişmelere koşut olarak jeopolitik öneminin arttığını kaydeden Prof. Dr. İlkay Salihoğlu “Bu alanda artan inşaa ve insan faaliyetlerinin deniz suyu kalitesi üzerinde ve bölgedeki ekosistemde önemli değişikliklere yol açmakta olduğunu ve bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Prof Dr. Salihoğlu yaptığı açıklamada “ Bilimsel projemize konu olan bölgede son dönemde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde KKTC nin en büyük ihtiyaçlarından olan suyun karşılanmasına yönelik  projenin bu bölgedeki deniz içi boru hattı ile yapılmış olması, gelecekte muhtemel enerji hattı kurulması olasılığı, KKTC sahillerindeki marina ve benzeri yapıların sayısındaki artış bahse konu bölgenin jeopolitik önemini çok artırmaktadır. Bu nedenle bölgenin hem deniz suyu kalitesinin ve hem de oşinografik özelliklerinin iyi bilinmesi bir gereksinimdir. Sözkonusu gereksinimlerin en doğru şekilde karşılanabilmesi, denizlerimizin doğru kullanımı ve hem de ekosistemin korunması, düzenli zaman aralıkları ile güvenilir verilerin toplanmasını şart koşmaktadır. Gerek bilimsel gereksinimler ve gerekse gelecek açısından araştırma alanının karmaşık oşinografisinin çok iyi tanımlanmasına, dolayısı ile hem kıyıda hem de açık denizde uzun süreli oşinografik gözlem programlarının sürdürülmesine ihtiyaç vardır. Başlatılmış olan bu çalışma bu tür ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir.” dedi.