Girne Üniversitesi’nde “Toplumsal Dönüşümde Topluma Hizmet Çalıştayı” Düzenlendi
Eklenme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 20:30


Girne Üniversitesi “Toplumsal Dönüşümde Topluma Hizmet Çalıştayı” 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 10.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi organizasyonluğunda Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliğinde “Toplumsal Dönüşümde Topluma Hizmet Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda günümüzde yaşadığımız pandemi sürecinde oluşan toplumsal dönüşümde olası gelişimlerine bağlı olarak bu konularda yapılan son dönemlerdeki araştırmalar ve özellikle gerçekleştirilerek hayata katılan topluma yönelik projeler üzerinde önemle duruldu.

Konferansa davetli konuşmacı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr.Kürşat Çağıltay ile Maltepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. gonca Telli çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, günümüzde yaşanılan pandemi sürecinde toplumun dönüşümünde üniversitelere düşen görevlerin neler olduğundan bahsetti. Dağlı, Girne Üniversitesi’nin Topluma Hizmet Dersi kapsamında öğrenciler ile çok farklı projelerle toplumsal dönüşüm sürecinde önemli katkı verildiğini belirtti. Bu açıdan yapılan çalıştayın hem topluma ve hemde öğrencilerimize gelişim açısından oldukça yararlı olduğunu ifade etti. Çalıştayda ortaya konulan yeni bulguların ilgili kurumlarla paylaşılacağını belirten Prof. Dr. Gökmen Dağlı, üniversite yöneticilerine, konferansa katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Eş Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, davetli konuşmacıları kısaca tanıtarak, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve Prof. Dr. Gonca Telli’nin toplumsal dönüşümde topluma hizmet verilmesi alanlarında dünyada saygın kişilerden olduklarını ve alanlarında yapmış oldukları birçok prjeleri, yayınlanmış oldukça fazla bilimsel eserleri ile ödülleri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve Prof. Dr. Gonca Telli ile uzun yıllar Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile işbirliği içerisinde birçok projelere imza attıklarını ve halen daha ortak işbirliği içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve Prof. Dr. Gonca Telli sözlerine Girne Üniversitesinde davetli konuşmacı olmaktan duydukları mutluluk ve memnuniyetleri belirterek çalıştaylarına başladı. Prof. Dr. Gonca Telli, toplumsal dönüşümde topluma hizmet bağlamında birçok güncel verileri paylaşarak, özellikle bu dönüşüm sürecinde ciddi anlamda sistemlerin kurulması gerektiğini belirtti. Telli, dünyada yaşanan salgın sonrasında topluma hizmet uygulamalarının ön plana çıktığını, öğrencilerle daha etkin olarak sosyal medya kullanarak projeler yaptıklarını, iletişim konusunda kendilerini geliştirdiklerini ve birçok alanda toplumsal dönüşümü hızlandırmak adına alandaki alt yapıları geliştirmeye yönelik olarak topluma hizmet çalışmalarını nasıl yaptıklarını ifade etti. Çalıştayda toplumsal dönüşümde eğitim araştırmalarına da vurgu yapan Telli, çevrimiçi veri toplama ile paylaşımda teknolojinin etkisinin oldukça fazla yer alacağını belirtti. Prof. Dr. Gonca Telli, engelsiz bilişime ve çevreye yönelik projelerde yer alındığını ve hem Yakın Doğu Üniversitesi hem de Girne Üniversitesi ile işbirliklerinde çalıştıklarını belirttiler.

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ise Türkiye’de üniversitelerin fildişi kuleler yapısından yavaş yavaş çıkmaya başladıklarını ve son yıllarda toplumsal dönüşümde üniversitelerin topluma yönelmeye başladıklarını ifade etti. Özellikle üniversitelerin eğitim ve öğretim alanı, araştırma alanı ve servis alanlarınsa çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çağıltay, üniversitelerin servis alanları kapsamında hem kurum için ve hemde toplum için hizmet vermeye uğraştıklarını söyledi. Bunlara ilaveten topluma hizmet kapsamında son dönemlerde bazı üniversitelerde açık dersler yapılması konularında hız kazanıldığından bahsetti. Özellikle toplumsal dönüşüm kapsamında tübitak projeleri yapıldığını ve özel eğitime yönelik olarak teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları kullanılarak temel ve bilişsel olarak gelişimi sağlama yönünde birçok projeler yapıldığını vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanlarında Prof.Dr.Fahriye Altınay ise “Toplumsal Dönüşümde Topluma Hizmet Çalıştayı” kapanış konuşmasında, Araştırma Merkezi olarak topluma hizmet projelerine pandemi öncesinde de sonrasında da hem eğitim ve hemde teknoloji alanlarında oldukça önem verdiklerini ve bilginin paylaştıkça değerli olduğunu konuşmacıların deneyimlerine bağlayarak vurguladı. Altınay, Girne Üniversitesinin organizasyonluğunda düzenlenen bu konferansların öğrencilerin yetiştirilmesinde ve toplumun dönüştürülmesinde önemli katkı sağladığını ifade ederek topluma hizmette ihtiyaç analizi yapılarak işbirliği çerçevesinde duyarlılık adımlarının atılmasını belirtti ve Girne Üniversitesine teşekkürlerini sundu.

Konferansa akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.