Girne Üniversitesinde 4. Küresel Eğitimde Güncel Sorunlar Konferansı Yoğun Katılım İle Gerçekleşti
Eklenme Tarihi: 21 Ekim 2017, 15:23

Girne Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen uluslararası “4. Küresel Eğitimde Güncel Sorunlar” temalı konferansa birçok ülkeden araştırmacılar katılmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda ilki Las Vegas’ta, ikincisi Şikago’da The University of Chicago ev sahipliğinde ve üçüncüsü Bali’de gerçekleşen uluslalarası konferansın dördüncüsü 19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta Girne Üniversitesi’nde yapılmıştır.

Girne Üniversitesi ve Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği işbirliği ile düzenlenen uluslararası “4. Küresel Eğitimde Güncel Sorunlar” konferansının açılış konuşması Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu tarafından yapıldı. Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu konuşmasında bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte uzakların yakın olduğunu belirterek, eğitimin küreselleşmesinin önemi üzerinde durdu. Konferansta çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katıldığını belirterek, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sanat Eğitimi, Yüksek Öğretim, Uzaktan Eğitim, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, Yaşam Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Öğretmen Eğitimi gibi alanlardan oluşan pek çok makalenin konferans süresinde sunulacağı bilgisini verdi. Prof. Dr. Uzunboylu konuşmasında konferansa ev sahipliği yapan Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı’ya ve konferans organizasyonuna katkı sağlayan Yard. Doç. Dr. Vasfi Tuğun, Yard. Doç. Dr. Eser Gemikonaklı, öğretim elemanı Uzman Semih Çalışkan ve organizasyon ekibine teşekkürlerini sunmuştur.

Konferansa başkanlık yapan Doç. Dr. Çiğdem Hürsen konuşmasında, “4. Küresel Eğitimde Güncel Sorunlar” konfernası ile eğitim bilimleri alanıdaki araştırmalara katkıda bulunmayı amaçladıklarından söz ederek, eşzamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarda sunulan yeni araştırma bulguları ile dünyadaki farklı bölgelerden gelen değerli profesörler ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini buluşturacak akademik bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını belirtmiştir.

Doç. Dr. Çiğdem Hürsen’in konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı “Gerçek sonrası dönem: Eğitimde doğurgular” konusunda katılımcılara bilgi aktarırken, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan “Akıllı Okullar ve Akıllı Okul Yaklaşımı” konusunda görüşlerini konferans katılımcıları ile paylaşmıştır. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hafize Keser “Öğrencilerin Siber Zorbalık Farkındalıkları” konusunda katılımcılara önemli bilgiler sunmuştur.

Konferansın ikinci gününde davetli konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ümit Girgin ve Doç. Dr. Aşkım Kurt’un “İşitme Kaybının Sağaltımındaki Gelişmeler” ve “Teknoloji ile Ortaya Çıkan Yeni Gelişmeler” konularında konuşmalar gerçekleştirmişlerdir.

Prof. Dr. Uzunboylu “4. Küresel Eğitimde Güncel Sorunlar” konferansına son derece donanımlı akademisyenlerin katıldığını belirterek, kaliteli makalelerin konferans aracılığı ile yayınlanma olanağı bulacağını vurgulamıştır.

Katılımcıların değerli bilgi kazanımları ile interaktif geçen konferans, 21 Ekim 2017 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ı tanımaya yönelik etkinlikler ile son bulacaktır.