Girne Üniversitesi Yürütücüsü Olduğu ‘İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni (KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi’ Projesi Değerlendirme Toplantısına Ev Sahipliği Yapıyor
Eklenme Tarihi: 22 Kasım 2017, 12:17

Prof Dr.İlkay Salihoğlu’nun yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK 114Y139 Kod Nolu, İnsan Kaynaklı Ve Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni (Kktc-Tc Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi başlıklı projenin değerlendirme toplantısı Girne Üniversitesi, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi’nin katılımları ile 23 Kasım 2017 tarihinde Girne Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Projenin Amaç ve Hedefleri:
Türkiye ve Kıbrıs adası arasında kalan deniz alanı hem KKTC hem T.C. için çok büyük bir jeopolitik ve ekonomik öneme sahiptir. Kilikya Baseni olarak isimlendirilen bu bölgenin her iki ülke tarafından da etkin bir şekilde kullanılabilmesi için oşinografisinin ve deniz ekosistem dinamiklerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak önerilen bu araştırma projesi ile hedeflenenler;

  1. Bölgenin hidrodinamik yapısının anlaşılması ve daha önceki bulgular ile birlikte yorumlanması,
  2. Biyokimyasal ve ekosistem dinamiklerinin fiziksel yapı ile olan etkileşimlerinin belirlenmesi,
  3. Atmosfer-deniz-kara etkileşimlerinin ekosistem yapısına katkılarının incelenmesi,
  4. İnsan kaynaklı ve doğal değişkenliklerin ekosistem yapısına göreceli etkilerinin belirlenmesi,
  5. Kıyı bölgelerinin biyolojik çeşitliliğinin ve biyotop yapılarının saptanması,
  6. Kıyı ve açık sularda “iyi çevresel durum” hedeflerine yönelik “referans şartların” belirlenmesi,
  7. Pelajik balık biyoçeşitliliği ve biyokütlesinin mevcut durumunun saptanmasıdır.

Toplam 60 deniz seferi ile gerçekleştirilen proje 30 aylık araştırma dönemini tamamlanmış bulunmaktadır. Araştırma projesinin veri ve bilimsel sonuçları toplantıda tartışılacak, sonuçlar katılımcı kurumlara ve kamuya açıklanacaktır.