Girne Üniversitesi “VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu”’nda KKTC’yi Temsil Etti
Eklenme Tarihi: 02 Haziran 2016, 14:58
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

Girne Üniversitesi “VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu”nda KKTC’yi Temsil Etti…

Sekizinci Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyuma 40 farklı üniversiteden katılan akademisyenlerin sunduğu bildiriler iki gün boyunca büyük bir ilgi ile izlendi. Sempozyumda Girne Üniversitesi adına Girne Üniversitesi Denizcilik Tarihi Araştırma Müdürü Ali Rıza İşipek katıldı.

Türk denizcilik tarihi ile ilgili akademik faaliyetler özellikle son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Üniversitelerde akademisyenlerin denizcilik alanında yapmış olduğu araştırma çalışmaları ile yüksek lisans ve doktora tezlerinin önemli oranda artışı bu konudaki en önemli göstergeleri oluşturuyor.

Üniversitelerdeki denizcilik alanındaki çalışmalara ilave olarak, çeşitli kurumlar tarafından organize edilen kongre, konferans ve sempozyumlarla da yapılmış olan bu akademik çalışmalar tartışmaya açılıyor ve geleceğin şekillenmesini sağlayacak olan politikaların oluşturulmasında, tarihten alınan derslerin katkıları sağlanıyor.

Denizcilik Tarihi ile İlgili En Önemli Sempozyum

Denizcilik tarihi ile ilgili bu akademik çalışmaları en önemlisi olarak, 2009 yılında birincisi yapılan ve bu sene sekizincisinin gerçekleştirildiği “Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu” kabul ediliyor. Sempozyum tarihçilerden, edebiyatçılara, müzecilerden arkeologlara denizcilik tarihi ile ilgili çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin bir araya geldiği önemli bir faaliyet olarak ön plana çıkıyor.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nda daha önce gerçekleştirilen sempozyumlardan farklı olarak, düzenlenen panellerde Türkiye denizcilik sektörünün bugünü ve geleceği tartışıldı, amatör ve sportif denizciliğin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Düzenlenen önemli sempozyuma KKTC’den sadece Girne Üniversitesi,Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Ali Rıza İŞİPEK ile katıldı. Sempozyumda “İstanbul İaşesinin Temininde Deniz Nakliyatının Önemi” konulu oturumu da yöneten Ali Rıza İŞİPEK, ayrıca iki ayrı konuda bildiri sundu.

Sempozyuma Girne Üniversitesi’nin Önemli Katkısı

Ali Rıza İŞİPEK, “XVI Yüzyılda Osmanlı ve Akdeniz: Savaş, Siyaset, İstihbarat” temalı oturumda “Barbaros Kardeşlerin Cezayir’i Fethi” konulu bir bildiri sundu. Bildirisinde, Oruç ve Hızır Barbaros kardeşlerin 1500’li yılların başlarında korsanlığa başlamalarından, 1529 yılında Cezayir’in tamamen fethedilmesine kadar geçen süreçteki mücadeleleri analiz etti.

“Denizcilerin Osmanlı Minyatür ve Türk Resim Sanatındaki Yeri” temalı oturumda da Ali Rıza İŞİPEK, “Müze Ressam İşbirliği ile Denizcilik Sanatının Tuvallere Yansıtılması”konulu bildirisini sundu. Oldukça ilgi gören sunumunda Ali Rıza İŞİPEK, 2007–2011 yılları arasında İstanbul Deniz Müzesi tarafından denizcilik tarihi ile ilgili görsel eksikliğini giderebilmek maksadıyla yapılmış olan çalışmanın nedenlerini ve alınan sonuçları aktardı.

Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU: “Girne Üniversitesinin Bilimsel Faaliyetlere Katkısı Artarak Sürecek”

Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU, konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, Girne Üniversitesi olarak kuruluşlarından bugüne, her alandaki bilimsel faaliyetlere artarak katkı sağlamayı prensip olarak benimsediklerini belirtti. “Her alanda olduğu gibi denizcilik tarihimizin aydınlatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında Girne Üniversitesi, Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi ve diğer akademik birimleri vasıtasıyla bilgi ve tecrübelerini aktarmaya devam edecekler.Üniversite olarak müteakip yıllarda bu alanlardaki bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmayı planlıyoruz” dedi.