Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Destekli TUBİTAK Projesi Yürürlükte
Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2015, 08:33
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

Prof.Dr.İlkay Salihoğlu’nun başkanlığında hazırlanan ve TUBİTAK’a önerilen “114Y139” nolu ve “İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni (KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı proje TUBİTAK tarafından uygun görüldü ve taraflarca imza edilerek yürürlüğe girdi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, TUBİTAK Araştırma Grubu ve panel görüşleri çerçevesinde desteği uygun görülen ve 36 ay sürecek olan proje, taraflarca imza edilerek yürürlüğe girdi. Proje, Girne Üniversitesi’nin teknik desteğinde Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı, KKTC Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ve ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecek.

Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, projenin önemine değindi. Prof. Salihoğlu, konuyla ilgili olarak “Bilindiği gibi, Türkiye ve Kıbrıs adası arasında kalan deniz alanı hem KKTC, hem de TC için çok büyük bir jeopolitik ve ekonomik öneme sahiptir. Kilikya Baseni olarak isimlendirilen bu bölgenin her iki tarafca da etkin bir şekilde kullanılabilmesi için oşinografisinin ve deniz ekosistem dinamiklerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak bu araştırma projesinin amaçları arasında bölgenin hidrodinamik yapısının anlaşılması ve daha önceki bulgular ile birlikte yorumlanması, biyokimyasal ve ekosistem dinamiklerinin fiziksel yapı ile olan etkileşimlerinin belirlenmesi, atmosfer-deniz-kara etkileşimlerinin ekosistem yapısına katkılarının incelenmesi, insan kaynaklı ve doğal değişkenliklerin ekosistem yapısına göreceli etkilerinin belirlenmesi, kıyı bölgelerinin biyolojik çeşitliliğinin ve biyotop yapılarının saptanması, kıyı ve açık sularda “iyi çevresel durum” hedeflerine yönelik “referans şartların” belirlenmesi, ve pelajik balık biyoçeşitliliği ve biyokütlesinin mevcut durumunun saptanması yer almaktadır…” dedi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Proje kapsamında elde edilecek bilgi ve toplanacak veriler bölgede planlanan çeşitli yatırımlar (örneğin su ve petrol boru hatları) için bilimsel bir alt yapı işlevi de görecek ve daha sonraki yıllarda elde edileceklerle birlikte sistemin on-yıllar sürecindeki değişimlerinin saptanabilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca AB üyesi ülkelerinin ekonomik sahası içinde kalan denizel (kıyı/açık) alanlarda 2020’ye kadar ulaşılması hedeflenen “iyi çevresel / ekolojik seviye / durum” kriterlerinin belirlenmesinde de bu toplanan veriler kullanılacaktır.

Deniz çalışmaları Girne Üniversitesine ait Teal Jr ve ODTÜ Eredmi Deniz bilimleri Enstiüsüne ait R/V Bilim Araştırma gemileri ile yürütülecektir. Proje ayrıca Girne Üniversitesi oşinografi alyapısının gelişmesine de katkı sağlayacaktır.