Girne Üniversitesi Vakfı, Bu Yıl Meslek Liselerine Yoğunlaşıyor
Eklenme Tarihi: 31 Ocak 2016, 13:36
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

cemregunselgdfgfdg

2014 Yılında Kurulan Girne Üniversitesi Vakfı 40 Öğrenciye Burs Vermişti

Lefkoşa Aile Mahkemesinin izni ile 73/91 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yasası ile Kurulan Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı Meslek Liselerine Yoğunlaşıyor.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi,Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi,Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi,Karpaz Meslek Lisesi,Haydarpaşa Ticaret Lisesi,

Gazimağusa Ticaret Lisesi,İskele Ticaret Lisesi,Atatürk Meslek Lisesi,Gazimağusa Meslek Lisesi,Haspolat Meslek Lisesi,Güzelyurt Çok Programlı Meslek Lisesi ve Lefkoşa Güzel Sanatlar Meslek Lisesi’ni Kapsıyor

Girne Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2014 yılında kurduğu Girne Üniversitesi Vakfı yeni eğitim ve yurt burslarının yanında Meslek Liselerine yönelik projeleri hayata  geçirmeye hazırlanıyor.

Girne Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-öğretim yılının başında çeşitli bölümlerine kayıt yaptıran 25 öğrenciye eğitim bursu 15 öğrenciye de yurt bursu vermişti.

“Temel Amaç Yaşam Boyu Kaliteli Eğitim”…

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Lefkoşa Aile Mahkemesinin izni ile 73/91 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yasası ile kurulan Girne Üniversitesi Vakfı,   Kıbrıs Türk eğitimine her düzeyde önemli katkılar sağlamayı ve nitelikli bir eğitim anlayışının sistemli bir şekilde hayata geçirilmesinde öncü bir rol oynamayı hedefliyor.  “Yaşam Boyu Kaliteli Eğitim” felsefesi ile kurulan vakıf, her alan ve seviyedeki eğitim ve öğretim kurumunun altyapı ve araştırma olanaklarının geliştirilerek,  bir sistem dahilinde uygulamaya konularak toplumun dezavantajlı kesimlerinin de bu olanaklardan faydalanabilmesi için gerekli atılımların gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

G2

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap yaptığı açıklamada 35 yıllık bir eğitim geleneği üzerine kurulan Girne Üniversitesi’nin kurulmasını takiben çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiği Vakıf ile birlikte birçok yeni projeyi kısa sürede  hayata geçirdiklerini ifade etti. Vakfın toplumsal vizyonunun bu seçkin eğitim geleneğinin yenilikçi bir dışavurumu olduğunu belirten Cemre Günsel, Girne Üniversitesi Vakfı’nın amacının Kıbrıs Türk yükseköğretiminin gelişmesine katkı sağlamak, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel, sosyal, ve bilimsel gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içerisinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak olduğunu ifade etti.

Vakfın Amacı Bilimsel Araştırmalar Yapmak ve Az Gelirli Öğrencilere Çeşitli Burslar Sağlamak

Cemre Günsel Vakfın önemli hedeflerinden birinin de maddi zorluklar nedeni ile eğitim alamayan öğrencilere çeşitli burslar vererek öğrencilerin hem eğitim alabilmelerine hem de barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlamak  olduğuna dikkat çekti. Cemre Günsel Vakfın amaçlarına uygun olarak 2015-2016 öğretim yılında Girne Üniversitesi’nin değişik bölümlerine kayıt yaptıran 25 öğrenciye eğitim bursu, 15 öğrenciye de yurt bursu verdiklerini belirterek bunu ;

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi,

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi,

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi,

Karpaz Meslek Lisesi,

Haydarpaşa Ticaret Lisesi,

Gazimağusa Ticaret Lisesi,

İskele Ticaret Lisesi,

Atatürk Meslek Lisesi,

Gazimağusa Meslek Lisesi,

Haspolat Meslek Lisesi,

Güzelyurt Çok Programlı Meslek Lisesi ve

Lefkoşa Güzel Sanatlar Meslek Lisesi‘ne yönelik bir projeyle genişletme kararı aldıklarını vurguladı.

Cemre Günsel vakfın hedefleri arasında çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde ülkenin ve Girne Üniversitesi’nin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek, kişilere  meslek edindirmek için eğitim kursları düzenlemek, Girne Üniversitesi’nin üretim ve hizmet kapasitesinin kullanım ve işletimine yardımcı olmak, üniversite ile endüstri arasındaki işbirliğini desteklemek, bilim, kültür, sanat ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak ve çevrenin korunması için çalışmalar ve araştırmalar yapmak; eğitim, öğretim ve yönetim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, spor alanında sistemli çalışmalar yapmak ve sporun gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek olduğunun da altını çizdi.