Girne Üniversitesi TÜBİTAK Projesinin İlk Aşaması Tamamlandı
Eklenme Tarihi: 18 Kasım 2015, 16:12
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

Girne Üniversitesi TÜBİTAK Projesinin İlk Aşaması Tamamlandı (3)

Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun proje yürtücülüğünü yaptığı TÜBİTAK tarafından desteklenen “İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Basini (KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı ve 114Y139 kod numaralı deniz araştırma projesinin ilk deniz seferi olan KKTC ayağı, TEAL Jr teknesi ile gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, proje yürütücülüğünü Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun yapmakta olduğu projenin amacı hem insan kaynaklı hem de doğal değişimlerin Kilikya Baseni diye adlandırılan KKTC-TC arası bölgedeki deniz ekosistemi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi olan proje kapsamında bölgenin hidrodinamik yapısının daha iyi anlaşılması ve daha önceki bulgularla birlikte yorumlanarak biyokimyasal ve ekosistem dinamiklerinin fiziksel yapı ile olan etkileşimlerinin belirlenmesi, atmosfer-deniz-kara etkileşimlerinin ekosistem yapısına katkılarının incelenmesi, insan kaynaklı ve doğal değişkenliklerin ekosistem yapısına göreceli etkilerinin belirlenmesi, kıyı bölgelerinin biyolojik çeşitliliğinin ve biyotop yapılarının saptanması, kıyı ve açık sularda “iyi çevresel durum” hedeflerine yönelik “referans şartların” belirlenmesi, ve Pelajik balık biyoçeşitliliği ve biyokütlesinin mevcut durumunun saptanması doğrultusunda çalışmalar yapılacak. Girne Üniversitesi yürütücülüğünde ve KKTC Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Hayvancılık Dairesi, KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü paydaşlığında gerçekleştirilmekte olan projenin ilk aşaması tamamlandı.

Girne Üniversitesi TÜBİTAK Projesinin İlk Aşaması Tamamlandı (2)

TEAL Jr İle Projenin İlk Ayağı Olan Sonbahar Ölçümleri Tamamlandı…

Projenin oşinografik araştırma amaçlı donatılmış ve Girne Üniversitesine ait olan TEAL JR araştırma teknesi ile hayata geçirilen ilk aşaması kapsamında KKTC kıyı ve açık denizdeki 11 istasyonda, deniz yüzeyinden tabana kadar olan deniz kısmının fiziksel, kimyasal, biyolojik, jeokimyasal ve ekolojik birçok özelliğinin sonbahar dönemi ölçümleri gerçekleştirildi. Çalışmanın KKTC kıyı ve karasuları dışında kalan ölçümleri ise DEKOSİM çalışmaları çerçevesinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ait R/V BİLİM ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Böylece Kilikya Bazeninde ilk kez bir sinoptik bir oşinografik çalışma KKTC ve Türkiye üniversitelerinin kendi elemanları ve proje yürütücüleri ile eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Otuz altı ay sürecek olan projede her mevsim ölçüm araştırmaları ortak çalışmalar şeklinde tekrarlanacak.

Girne Üniversitesi TÜBİTAK Projesinin İlk Aşaması Tamamlandı (1)

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Proje İle Hem Girne Kentine Hem de İnsan Hayatına Sağlayacağımız Katkıdan Ötürü Son Derece Muyluyuz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Girne Üniversitesi Rektör Vekili ve projenin yürütücüsü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu yürütmekte oldukları bilimsel çalışmanın önemine dikkat çekerek “Girne Üniversitesi, Girne kentimizin turizmdeki öneminin farkındalığından ötürü, çeşitli insan etkinliklerinden kaynaklanması denizdeki muhtemel olumsuzlukları zamanında belirlemek ve gerekli uyarılarda bulunabilmek amacı ile aylık programları başlatmış olup; bu programlar kapsamında ilk ölçümlerini 13 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdi. Bu kapsamda Girne kıyısından başlayarak 6 deniz mili açığa kadar bir alanda, bir deniz mili aralıklarla deniz yüzeyinden tabana kadar, deniz suyu sağlığının göstergesi olan değişkenlerin ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu ölçümlerden elde edilecek sonuçlar, analizleri tamamlandıktan sonra, hem ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak hem de halkımıza duyurulacaktır.” dedi. Üniversite olarak sadece öğrencilerine değil toplum hayatına da katkı sağlamayı amaç edinmiş olduklarına vurgu yapan Prof. Dr. Salihoğlu, “KKTC’de bir ilki gerçekleştirmekten son derece mutluyuz. Projemizin insan hayatına ve KKTC’nin turizmine yapacağı katkı ise mutluluğumuzu perçinliyor. Her zaman böyle projeleri üretmeye, yürütmeye, toplum hayatına ve sağlığına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.