Girne Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kıyılarının Habitat Sınıflandırılmasına Yönelik Bir İlk Niteliğinde Öncü Araştırma Projesini Yürütüyor
Eklenme Tarihi: 06 Eylül 2019, 14:58


Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi “Girne Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri” kapsamında Kuzey Kıbrıs kıyılarının habitat sınıflandırılmasına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Yöneticiliğini Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu, eş danışmanlığını Dr. Mehmet Baki Yokeş ve koordinatörlüğünü Denizcilik Fakültesi Araştırma Görevlisi Gökhan Tarı’nın yaptığı “Kuzey Kıbrıs Kıyılarınının Avrupa Birliği Avrupa Doğa Bilgi Sistemi ( EUNIS ) Habitat Sınıflandırma Protokolü Çerçevesinde Haritalandırılması “ başlıklı ve Üniversite bilimsel araştırma projeleri (BAP) kapsamında desteklenen proje; Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Max Planck Enstitüsü, Viyana Üniversitesi ve AMBRD Doğa Bilimleri Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’nden araştırmacılarla birlikte İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya ve Türkiye’den katılan toplam 15 bilim insanından oluşan bir ekip ile gerçekleştiriliyor.

Projenin amacının; KKTC kıyılarında 3 pilot bölgede (Güzelyurt Körfezi, Girne ve Dipkarpaz) kıyıdan 200 metre açığa kadar olan kıyı şeridi içinde bulunan denizel habitat tiplerinin scuba dalış yöntemi ile belirlenerek haritalandırılması ve önemli habitat tiplerinin üzerindeki olası baskı ve tehditlerin değerlendirilmesi olduğunu açıklayan GÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu; bu bağlamda yapılan diğer araştırmalar incelendiğinde Akdeniz genelinde, özellikle de Doğu Akdeniz’de bu çerçevedeki çalışmaların çok sınırlı olduğunu ifade etti.

Hüseyinoğlu, biyoçeşitlilikte çok önemli rol oynayan denizel habitatların, kirlilik, avcılık, kıyı yapılaşması, deniz turizmi, küresel ısınma gibi insan aktivitelerinin neden olduğu fiziksel ve kimyasal değişimlerden olumsuz yönde etkilendiğini belirterek bu etkileri bertaraf edecek gerekli koruma önlemlerinin alınabilmesi için dağılım alanlarının belirlenmesinin ve güncel durumlarının değerlendirilerek mevcut ve olası tehditlerin ortaya konmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Projeye ilişkin görüşlerini aktaran diğer ilgililer de bu çalışma ile KKTC kıyı alanlarında seçilen bölgelerde denizel habitat tipleri ve içerdikleri tür kompozisyonlarının belirleneceğini ve bunların daha önce EUNIS 4. seviye sınıflandırmasına göre tanımlanmış Akdeniz habitat tipleriyle karşılaştırılmasının ardından, KKTC kıyılarına özgü habitat tip ve alt tip tanımlarının yapılacağını dile getirdiler.

Çalışmanın KKTC kıyı alanları için bir ilk olmasının ve habitat tiplemesinin AB standartlarında EUNIS sınıflandırmasına göre yapılacak olmasının çalışmanın özgün değerini arttırdığını kaydeden proje sorumluları, bu kapsamda karşılaşılacak canlı türlerine ( Posidonia oceanica çayırları, Cystoseira spp. matları vd.) ilişkin elde edilecek bulgular doğrultusunda SCI kapsamındaki uluslararası dergilerde, birden fazla nitelikli yayın çıkarılabileceğini düşündüklerini ifade ettiler.

Proje sorumluları son olarak, KKTC kıyı alanları için bir ilk olan bu projenin çıktılarının önemli denizel alanların korunmalarına yönelik stratejilerin geliştirilmesine temel oluşturacağını, gerekiyorsa acil ve ileriye dönük koruma tedbirleri önerileceğini ve çalışmanın hem KKTC hem de Doğu Akdeniz için referans niteliğinde olmasının hedeflendiğini kaydettiler.