Girne Üniversitesi Kıbrıs’ın Fethini Görkemli Bir Sergi ile Anacak
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2016, 13:13
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

[center]Girne Üniversitesi Kıbrıs’ın Fethini Görkemli Bir Sergi ile Anacak[/center]

Kıbrıs’ın Fethi Sergisi İçin Tüm Hazırlıklar Tamamlandı…

Girne Üniversitesi, Kıbrıs’ın Fethi’nin 445. yılını geniş kapsamlı etkinliklerle anacak. Girne Üniversitesi’nin Kıbrıs’ın Fethini anma ve anlama faaliyetleri çerçevesinde düzenleyeceği “Kıbrıs’ın Fethi: Bir Fethin Hikayesi Sergisi”, Fethin 445. yıldönümü olan 1 Ağustos 2016 tarihinde açılacak. Girne Üniversitesi Yerleşkesi’nde yer alacak sergide Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili, orijinal yağlı boya tablolar, gemi modelleri, Osmanlı sancakları, Kıbrıs ve Levant ile ilgili portolon ve gravürler, çini tablolar, 16. yüzyıl seyir aletlerinin replikaları ve bilgi panoları bulunacak. Bu çerçevede sergide Osmanlı ordusunun Güney Anadolu kıyılarında toplanması, Osmanlı donanmasının Kıbrıs’ın kuzeyinde Venedik donanması ile mücadelesi, Osmanlı ordusunun Larnaka kıyılarına çıkması, kıyıda yapılan savaşlar, Lefkoşa kalesinin kuşatılması ve fethedilmesi, kale çevresindeki Osmanlı kampları ve kurulan top bataryaları, Mağusa şehri kuşatması ve burada Osmanlı ordusu ile donanmasının müşterek harekatı ile ilgili sanatsal eserler bulunacak. Ayrıca Fetih süresince Osmanlı ordusuna kumanda eden Lala Mustafa Paşa, Osmanlı Donanmasının önemli amiralleri Piyale Paşa ve Kılıç Ali Paşa’nın yağlı boya portreleri ile Mağusa limanı önünde Venedik ve Osmanlı donanmaları arasındaki deniz savaşı, Osmanlı-Venedik kadırgaları arasındaki mücadele, ve bu konudaki yağlı boya tabloları serginin önemli eserleri arasında yer alacak. Sergiyi gezen ziyaretçiler Kıbrıs’ın Fethi ile ilgili tüm bu detayların İznik çinilerine ve yağlı boya tablolara aktarılmış hallerini görecek ve fethi bir anlamda tüm safhalarıyla yeniden yaşayacaklar.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Girne Üniversitesi, Kıbrıs’ın Fethini anma ve anlama etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği bu önemli serginin yanısıra fethin tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel boyutlarını ve günümüze etkilerini inceleyen sempozyumlarla ve bilimsel toplantılarla Fethin Kıbrıs, Akdeniz ve dünya açısından önemi hakkında toplumsal farkındalık faaliyetlerini de hayata geçirecek.

[center]Girne Üniversitesi Kıbrıs’ın Fethini Görkemli Bir Sergi ile Anacak[/center]

Cemre Günsel HASKASAP: “Tarihsel ve Kültürel Değerlerini Koruyamayan ve Yaşatamayan Toplumlar Çağın Gerisinde Kalırlar”

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel HASKASAP konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, Girne Üniversitesi olarak Kıbrıs’ın Fethini anlama ve anma faaliyetleri kapsamında Fethin 445. Yılı anısına 1 Ağustos 2016 günü Kıbrıs’ın Fethi temalı bir sergi açacaklarını belirtti. Düzenleyecekleri serginin üç ay süre ile açık olacağını, hedeflerinin özellikle Kıbrıs halkının ve gençlerimizin, tarihi gerçekleri, Kıbrıs için verilen mücadeleyi ve çekilen zorlukları, her boyutuyla görsel olarak görerek anlamalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel HASKASAP “Tarihsel ve kültürel değerlerini koruyamayan ve yaşatamayan toplumların çağın gerisinde kalacağı ve geleceğe güvenle bakamayacağı gerçeğinden hareketle, asırlık bir derinliğe sahip tarihin yaratmış olduğu zengin kültürel birikimin geleceğe taşınmasında önemli bir araç olan bu tür sergilerin üniversitemizde açılacak olması da Girne Üniversitesi için önemli bir gurur kaynağı olmaktadır” dedi.

Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU: “Varlık Nedenimiz Kıbrıs’ın Fethi”

Kıbrıs’ın fethinin dikkatli bir strateji, çok iyi bir planlama ve başarılı bir askeri uygulamanın eseri olduğunu kaydeden Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. SALİHOĞLU, günümüzde, Ada’da Kıbrıs Türklerinin toplumsal varlığının, kurdukları devletin ve diğer varlıklarının tamamının bu nedenle var olduğunu, kısacası Kıbrıs’ın Fethi’nin, Kıbrıs Türk toplumunun tek varlık nedeni olduğunu ifade etti. Üniversite sözcüğünün, evrensel ölçekte bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip kurumları ifade eden “universitas” sözcüğünden adını aldığını ve bu anlamda üniversitelerin felsefi tartışma ortamında akıl sürecini duygusal sürecin önüne alarak kişilerin olayları görerek ve tartışarak farkına varılabilirliğini sağlayan ortamlar olduğunun altını çizen Prof. Dr. SALİHOĞLU: “Girne Üniversitesi olarak hep bu ilkeden hareketle ilk günden itibaren eğitim, araştırma ve topluma karşı sosyal görevini layıkı ile yerine getirmeyi amaç edindik. Tarihçiler “Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlayamayan yarını göremez, yarını inşa edemez” der. Bu cümle bize tarih biliminin misyonunu çok iyi anlatmaktadır kanısındayım. Bunun en yeni örneği olan “Kıbrıs’ın Fethi” sergimizin bizler için çok önemli olayı aydınlatmak, topluma yaymak ve gelecek nesillere aktarmada çok yararlı olacağına inanmaktayız.” dedi.

[center]Girne Üniversitesi Kıbrıs’ın Fethini Görkemli Bir Sergi ile Anacak[/center]

Ali Rıza İŞİPEK: “Sergimizle Fetih Tarihimize Sanatsal Bir Boyut Katarak Daha Geniş Kesimlere Hitap Edebileceğiz”

Girne Üniversitesi tarafından 1 Ağustos 2016 Pazartesi günü açılacak olan “Kıbrıs’ın Fethi: Bir Fethin Hikayesi” sergisinin küratörlüğünü yapan Girne Üniversitesi Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Direktörü Ali Rıza İŞİPEK sergi ile ilgili olarak amaçlarının, bugüne kadar genellikle sadece akademik boyutu ile ele alınan ve tartışılan tarihimize sanatsal bir boyut katarak daha geniş kesimlere hitap edebilme şansını elde edebilmek ve her yönüyle öğretebilmek olduğunu ifade etti. Ali Rıza İŞİPEK yapmış olduğu açıklamada; Sergide Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili, orijinal yağlı boya tablolar, gemi modelleri, Osmanlı sancakları, Kıbrıs ve Levant ile ilgili portolon ve gravürler, çini tablolar, 16 YY. seyir aletleri replikaları, bilgi panoları ve roll-up bannerların bulunacağını belirtti. İŞİPEK açıklamasında, Lefkoşa ve Gazi Mağusa kalelerinin fethine ait gravürlerin, minyatür tekniğiyle yeniden yorumlanarak İznik çinisi üzerine aktarıldığını ve ortaya çıkan bu özgün eserlerin ziyaretçilerin büyük ilgisini çekeceğini beklediklerini de vurguladı.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: “Kıbrıs’ın Tarihindeki En Önemli Dönüm Noktalarından Birini Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetlerle Anmayı ve Anlamayı Amaçlıyoruz”

Kıbrıs’ın Fethi’nin Kıbrıs tarihinde tüm yönleriyle doğru anlaşılması ve anlatılması gereken bir dönüm noktası olduğunu belirten GirneSEM Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, anma ve anlama etkinlikleri kapsamında yürütülecek bilimsel ve sanatsal çalışmaların Girne Üniversitesi’nin tüm birimlerince eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştileceğini kaydetti. Kıbrıs’ın Fethi Sergisi’nin Fetih ile ilgili tarihsel bulguların sanatsal bir ifade ile geniş kitlelere aktarılmasında önemli bir işlevi yerine getireceğinin altını çizen Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, serginin görsel hafıza destekli tarih bilinci açısından önemine vurgu yaptı. Kıbrıs’ın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Fethi bilimsel ve sanatsal faaliyetlerle anmayı, anlamayı ve anlatmayı amaçladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Koldaş, GirneSEM olarak hem serginin hem de bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek eğitsel ve düşünsel faaliyetlerin koordinasyonunu Girne Üniversitesi’nin ilgili birimleri ile gerçekleştireceklerini ifade etti.