Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi İşbirliği ile Akdeniz 10’ncu Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi Düzenlendi, Rektörler Arasında “Akademik İşbirliği Protokolü” İmzalandı
Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2023, 11:30

Girne Üniversitesi  ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile Girne Üniversitesi ev sahipliğinde “Akdeniz 10.Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi” düzenlendi. Kongreye Türkiye’den, KKTC’den ve uluslarası birçok ülkeden bu konuda araştırmalar yapan akademisyenler ve bilim insanları katıldı. Akdeniz 10.Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi   uygulamalı ve sosyal bilim alanlarındaki birçok konuyu ve araştırmayı bünyesinde barındırmakla birlikte, bilgi paylaşımını artırmak, farklı bakış açıları ile sorunları incelemek, araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kongrenin açılış konuşmalarını Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Aksoy, YÖDAK Başkanı Prof.Dr.Turgay Avcı, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Cumhurbaşkanını Ersin Tatar  yaptı.

Kongre’nin açılışından önce Girne Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İlkay Salihoğlu ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Aksoy arasında “Akademik İşbirliği Protokolü” Girne Üniversitesi Rektörlüğünde karşılıklı olarak imzalandı. İmzalanan Akademik İşbirliği Protokolüne göre  her iki üniversite bünyesinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konusunda ortak çalışmalar yürütülmesine ilaveten bilimsel araştırmalar, projeler ve bilimsel yayınlar yapılmasına, öğretim elemanı değişimi ile ortak kongre, konferans, sempozyum, atölye çalışması gibi ortak bilimsel toplantılar düzenlenmesi gibi konularda işbirliği yapılmasına karar verildi.
 


Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, kongrenin araştırma alanlarındaki kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve başta Türk Dünyası olmak üzere dünyadaki sosyal bilimler,  mühendislik ve sağlık bilimleri gibi uygulamalı bilim alanlarındaki sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine  kongreninin büyük katkıda  bulunacağını ifade etmiştir. Söz konusu kongrenin Ada’mizda yapılması sayesinde KKTC’ne siyasi ve ekonomik alanda verilen desteğin yanında bilimsel anlamda da karşılıklı işbirliği içerisinde dünyaya duyurulmasına önemli katkıda bulunacağını söylemiştir. Bundan sonraki dönemlerde özellikle Kıbrıs ve Türk Dünyası temalı kongrelerin devamının getirilmesini  amaçladıklarını sözlerine eklemiştir. Bunlara ilaveten kongrenin farklı bağlamlarda eğitim uygulamalarıyla, disiplinler arası bakış açılarıyla uyumlu bir tablo oluşturduğunu ve  çeşitli eğitim alanlarından gelen akademisyenlere  gerekli bilgi desteği sağladığını, kongrenin araştırma saygınlığını ve araştırmaların gelişimini teşvik etmek için iyi bir fırsat olacağını sözlerine ekleyen Prof.Dr.Gökmen Dağlı, kongrede toplam 270 bildirinin 49 tanesinin yüzyüze, geriye kalan 221 bildirinin ise çevrimiçi olarak yapıldığını ve özellikle 221 tane çevrimiçi olarak sunulan bildirilerde 345 yabancı bilim insanının kongreye katılmış olmasının KKTC’nin tanınmasında önemli rol oynayacağını  belirtmiştir.
 

Girne Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İlkay Salihoğlu, Akdeniz 10 ncu Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi’nin Selçuk Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yapılmasından büyük onur ve şeref duyduğunu, bundan sonra da Selçuk Üniversitesi ile işbirliklerinin devam edeceğini ifade etmiştir. Kongre boyunca gerçekleştirilecek oturumlar, panel ve sunumlar sayesinde sosyal ve uygulamalı bilimlerdeki güncel konuların tartışılacağı, geleceğin sosyal bilimlerini şekillendirecek fikirlerin yeşermesine bu kongrenin olanak tanıyacağını belirtmiştir. Prof.Dr.İlkay Salihoğlu, Selçuk Üniversitesi ile Girne Üniversitesi’nin “Akademik İşbirliği Protokolü” imzaladıklarını ve imzalanan protokole göre tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, her düzeyde öğretim elemanı değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, her iki üniversiteyi uygun şekilde tanıtıcı faaliyetler yapmak gibi birçok konularda çalışmalar yürütecek olmalarından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etmiştir.
 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okuluyla Girne Üniversitesi ortaklığında Girne’de düzenlediği Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi münasebetiyle buluşmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etmiştir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının kutlandığı  bu günlerde, Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye Yüzyılı adıyla Türkiye’de önemli bir vizyon geliştiridiğini söylemiştir. Türkiye’yi siyasi, askerî ve ekonomik anlamda izole edip uluslararası rekabetlerde saf dışı bırakmaya çalışanların bulunduğunu, Millî Teknoloji Hamlesi ve Mavi Vatan vizyonları ile yalnızca Türkiye’nin değil, Kıbrıs Türkü’nün de hakkını savunan Türkiye’nin olduğunu ifade etmiştir.  Türkiye’nin Kıbrıs Türklüğünün müdafaasına Türkiye Yüzyılında da devam edeceğini belirtmiştir. Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı’nın ve bu doğrultuda ortaya konulan hedeflerin önemini idrak ettiklerini ve Üniversitelerinde yaptıkları çalışmalarla bu önemli atılıma katkıda bulunduklarını sözlerine eklemiştir.  Cumhuriyetin ilanının bir asrı devirmesinin şerefine özel olarak tertip ettikleri ‘’Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Etkinlik’’ çalışmalarının bu minvalde hazırlanan özel projelerinden bir tanesi olduğunu ifade etmiştir. İçinde bulunulan çağda bilimin pek çok disiplininde olduğu gibi sosyal bilimlerde de büyük değişim ve dönüşümlere tanıklık ettiklerini, bir yandan her geçen gün yeni uzmanlık alanları ve alt disiplinler icat olunurken diğer bir yandan ise bütüncül yaklaşımların ve karma metodoloji kullanan araştırmaların, sosyal bilimlerde daha fazla revaç görmeye başladıklarını belirtmiştir.
 

YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı yaptığı açılış konuşmasında, ülkemizin uluslararası platformda en güzel tanınma yolunun  üniversitelere gelen yabancı öğrencilerle olacağını, verilen mezunların KKTC’yi birçok ülkede tanıttıklarını, her mezunun ülkemizi çok iyi temsil ettiklerini ifade etmiştir. Bunlara ilaveten  üniversitelerin dünya sıralamalarında yerlerini daha iyi bir sırada alabilmeleri için kalite çalışmalarına daha fazla önem vermeleri gerektiğini söylemiştir.  Prof.Dr. Turgay Avcı özellikle kalite çalışmalarında Girne Üniversitesi’nin büyük başarılar gösterdiğini ve çok kısa bir sürede her alanda çok hızlı geliştiğini belirtmiştir. Açılış konuşmasının sonunda ise öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak sözlerine son vermiştir.
 

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise açılış konuşmasında, Kıbrıs Türklerinin 1571 yılından beri bu topraklarda çok büyük mücadeleler verdiğini söylemiştir. Kıbrıs Türkü’nün Osmanlı torunları olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün ingiliz döneminde Türklüğünü çok iyi koruduğunu ve 1963-1974 yılları arasında TMT ve mücahitlerin rumlara karşı çok büyük direniş gösterdiğini sözlerine eklemiştir. 20 Temmuz 1974 yılında Anavatanı’mızın yapmış olduğu Mutlu Barış Harekatı’nın hem Türklere ve hem de rumlara barış getirdiğini belirtmiştir. Bu kapsamda üniversitelerin öğrencilere tarih bilincinin verilmesi konusunda büyük görevleri olduğunu ifade etmiştir.
 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Selçuk Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz 10.Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi’de  bağların güçlenmesi için iletişim çağından yararlanılması gerektiğini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi. Geleceğe umutla bakabilmek ve varlığı sürdürmek için Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğine işaret eden Tatar, bağların güçlenmesi için yeni fikirler ve vizyonların ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteler arası iş birliği ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaların devlet kademelerinde kurgulanması gerektiğine dikkat çekti. “Gelecek gençlerindir. Gençler milletin vasiyetini devralacak, yön verecek ve yönetecek”, diyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli ve manevi değerler, örf, adet, gelenek, kültür, sanat, inanç ve güvenin oluşabilmesi için gençlere önem verdiklerini ifade etti. Gençlerin faklı kaynak ve kanallardan bilgilere ulaştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği arasındaki bağların güçlenmesi için iletişim çağından yararlanılması gerektiğine işaret ederek, uluslararası öğrencilerle kültürlerin kaynaşmasının önemini de belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk dünyasının en güneydeki temsilcisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, alt ve üst yapı yatırımları, yükseköğrenim, tarım ve turizmdeki faaliyetlerle emin adımlarla geleceğe yüründüğünü kaydetti. Doğu Akdeniz’de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara yanında denizde de egemenlik hakkı bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, mavi vatanın önemine vurgu yaptı. Konuşmasında gençlere öğüt vererek, tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Selçuk Üniversitesi’nden gelip ülkede toplantı düzenleyen yetkilileri tebrik etti, Konya’ya sevgilerini iletti.
 
Açılış konuşmalarının ardından verilen aradan sonra yüzyüze ve çevrimiçi olarak bildirilerin sunumuna geçildi. Konferans bitiminde toplam 270 bildiri sunularak kongre başarılı bir şekilde sona erdi.