Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı Kuruldu
Eklenme Tarihi: 13 Ekim 2014, 10:16
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36
  • Temel Amaç “Yaşam Boyu Kaliteli Eğitim”
  • Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı Lefkoşa Aile Mahkemesinin izni ile 73/91 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yasası ile kuruldu
  • Vakfın amacı bilimsel araştırmalar yapmak ve az gelirli öğrencilere çeşitli burslar sağlamak

Girne Üniversitesi ülke eğitimine damga vurmayı hedefleyen yeni sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Girne Üniversitesi tarafından kurulan Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı Kıbrıs Türk eğitimine her düzeyde önemli katkılar sağlamayı, denizcilik ve havacılık alanlarında çeşitli projeler geliştirmeyi ve araştırmalar yapmayı, ve nitelikli bir eğitim anlayışının sistemli bir şekilde hayata geçirilmesinde öncü bir rol oynamayı hedefliyor.

Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia) Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “Yaşam Boyu Kaliteli Eğitim” felsefesi ile kurulan vakıf her alan ve seviyedeki eğitim ve öğretim kurumunun altyapı ve araştırma olanaklarının geliştirilerek bir sistem dahilinde uygulamaya konularak toplumun dezavantajlı kesimlerinin de bu olanaklardan faydalanabilmesi için gerekli atılımların gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı Lefkoşa Aile Mahkemesinin izni ile 73/91 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yasası altında oluşturuldu.

Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemre Günsel Haskasap yaptığı açıklamada Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı’nın kurulmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, 35 yıllık bir eğitim geleneği üzerine kurulan Girne Üniversitesi’nin kurulmasını takiben çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiği Eğitim Vakfı ile birlikte birçok yeni projeyi kısa sürede hayata geçireceklerini ifade etti. Vakfın toplumsal vizyonunun bu seçkin eğitim geleneğinin yenilikçi bir dışavurumu olduğunu belirten Cemre Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı’nın amacının Kıbrıs Türk yükseköğretiminin gelişmesine katkı sağlamak, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel, sosyal, ve bilimsel gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içerisinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak olduğunu söyledi.

Cemre Günsel Haskasap Vakfın önemli hedeflerinden birinin de maddi zorluklar nedeni ile eğitim alamayan öğrencilere çeşitli burslar vererek öğrencilerin hem eğitim alabilmelerine hem de barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlamak olduğuna dikkat çekti. Cemre Günsel Haskasap Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı’nın denizcilik ve havacılık alanlarda ciddi bilimsel çalışmalar yapacağına işaret ederek, bu alanlarda eğitim almak ve araştırma yapmak isteyen öğrencilere de çeşitli imkanlar sağlanacağını belirtti.

Vakfın hedefleri arasında çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde ülkenin ve Girne Üniversitesi’nin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek, kişilere meslek edindirmek için eğitim kursları düzenlemek, Girne Üniversitesinin üretim ve hizmet kapasitesinin kullanım ve işletimine yardımcı olmak, üniversite ile endüstri arasındaki işbirliğini desteklemek, bilim, kültür, sanat ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak ve çevrenin korunması için çalışmalar ve araştırmalar yapmak; eğitim, öğretim ve yönetim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, spor alanında sistemli çalışmalar yapmak ve sporun gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek bulunuyor. Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı ayrıca yetenekli fakat az gelirli ailelerin çocuklarının ve gençlerin eğitimini sağlamak için burs ve nakdi yardımlar yapmayı, bu öğrenciler için fiziki yatırımlar gerçekleştirmeyi de hedefliyor.