Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı 40 Öğrenciye Eğitim ve Yurt Bursu Verdi
Eklenme Tarihi: 18 Ekim 2015, 18:39
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

–          2014 yılında kurulan Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı birçok yeni projeye imza atıyor…

Girne Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçtiğimiz yıl kurduğu Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında Girne Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerine kayıt yaptıran 25 öğrenciye eğitim bursu 15 öğrenciye  yurt bursu verdi.

“Temel Amaç Yaşam Boyu Kaliteli Eğitim”…

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Girne Üniversitesi tarafından kurulan  Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı Kıbrıs Türk eğitimine her düzeyde önemli katkılar sağlamayı ve nitelikli bir eğitim anlayışının sistemli bir şekilde hayata geçirilmesinde öncü bir rol oynamayı hedefliyor.  “Yaşam Boyu Kaliteli Eğitim” felsefesi ile kurulan vakıf her alan ve seviyedeki eğitim ve öğretim kurumunun altyapı ve araştırma olanaklarının geliştirilerek  bir sistem dahilinde uygulamaya konularak toplumun dezavantajlı kesimlerinin de bu olanaklardan faydalanabilmesi için gerekli atılımların gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

girne-üniversitesi-4_resize

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap yaptığı açıklamada 35 yıllık bir eğitim geleneği üzerine kurulan Girne Üniversitesi’nin kurulmasını takiben çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiği Eğitim Vakfı ile birlikte birçok yeni projeyi kısa sürede  hayata geçirdiklerini ifade etti. Vakfın toplumsal vizyonunun bu seçkin eğitim geleneğinin yenilikçi bir dışavurumu olduğunu belirten Cemre Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı’nın amacının Kıbrıs Türk yükseköğretiminin gelişmesine katkı sağlamak, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel, sosyal, ve bilimsel gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içerisinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak olduğunu ifade etti.

girne-üniversitesi

Vakfın Amacı Bilimsel Araştırmalar Yapmak Ve Az Gelirli Öğrencilere Çeşitli Burslar Sağlamak

Cemre Günsel Haskasap Vakfın önemli hedeflerinden birinin de maddi zorluklar nedeni ile eğitim alamayan öğrencilere çeşitli burslar vererek öğrencilerin hem eğitim alabilmelerine hem de barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlamak  olduğuna dikkat çekti. Cemre Günsel Haskasap Vakfın amaçlarına uygun olarak 2015-2016 öğretim yılında Girne Üniversitesi’nin değişik bölümlerine kayıt yaptıran 25 öğrenciye eğitim bursu, 15 öğrenciye de yurt bursu verdiklerini belirterek, amaçlarının yetenekli ama maddi olanakları sınırlı çocuklara eğitim imkanı sağlamak olduğunu ifade ederek, gençlerin iyi eğitim alarak ileride iyi yerlere gelmelerinden mutluluk duyacaklarını, önümüzdeki yıllarda ise daha fazla sayıda öğrenciye eğitim ve yurt bursu vermeye çalıştıklarını söyledi.

Cemre Günsel Haskasap vakfın hedefleri arasında çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde ülkenin ve Girne Üniversitesi’nin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek, kişilere  meslek edindirmek için eğitim kursları düzenlemek, Girne Ünivesitesi’nin üretim ve hizmet kapasitesinin kullanım ve işletimine yardımcı olmak, üniversite ile endüstri arasındaki işbirliğini desteklemek, bilim, kültür, sanat ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak ve çevre’nin korunması için çalışmalar ve araştırmalar yapmak; eğitim, öğretim ve yönetim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, spor alanında sistemli çalışmalar yapmak ve sporun gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek olduğunun da altını çizdi.