Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) Faaliyetlerini Sürdürecek
Eklenme Tarihi: 16 Eylül 2019, 10:29


Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) Başkanı Kaptan Enver Yetkili günümüze kadar yaptıkları çalışmalar ve hedeflerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı:

“Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarına; Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi’nin kurulması ile devam etmiştir. Merkezimiz, Girne Üniversitesi vizyonu çerçevesinde, denizcilik sektörü ile ilişkileri geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. Oluşturulacak ‘ Denizcilik Alt-Sektör Danışma Kurulları‘ ile sektör sorunları araştırılarak çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Ortaya konulacak görüşler yapılacak çalıştay, panel, seminer, gibi çalışmalarda tartışıldıktan sonra kamuoyu ve ilgililer ile paylaşılmak suretiyle KKTC denizciliğinin geliştirilmesine çalışılacaktır.

Merkezimizde, Kıbrıs Türk denizciliğine katkı sağlayan temel alanlarda hedef, politika ve strateji belirlenmesi amaçlanmaktadır. GÜDENMER’in kurulması ile KKTC’de ilk kez bir üniversite bünyesinde denizcilik gücünü her alanda bütüncül bir perspektifle araştıracak ve yeni fikirler üretecek bir düşünce platformu hayata geçirilmiştir.


“Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi, Onursal Başkan Doç. Dr. İrfan Günsel ile Daha Güçlü ”
Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile GÜDENMER’in tekliflerini uygun görerek kabul eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel; Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi Onursal Başkanı olmuştur. Doç. Dr. İrfan Günsel ile GÜDENMER şimdi daha güçlü bir şekilde, hizmetlerine devam etmektedir.

KKTC Denizciliğinin Geleceği Paneli
Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi ilk çalışmasını Temmuz ayında düzenlenen “KKTC Denizciliğinin Geleceği Paneli” ile gerçekleştirmiştir. Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ve Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR)’un işbirliği ile gerçekleştirilen panelde, KKTC denizciliğinin geliştirilmesi ile ilgili çeşitli konular tartışılmıştır. Tartışılan konular arasında bulunan ve GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili’nin sunduğu “Doğu Akdeniz Konteyner Taşımacılığı ve KKTC” başlıklı çalışma yoğun ilgi ile karşılanmıştır. Merkezimiz benzer çalışmalara devam edecektir.


İşbirliği Protokolü
Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜFENDOR) arasında, Türkiye ve KKTC denizciliğinin geliştirilmesi için işbirliğini öngören bir protokol; Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı’nın katkılarıyla imzalanmıştır. Protokole; KÜFENDOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz ile GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili imza atmışlardır. İmzalanan bu protokol çerçecvesinde Türkiye’den sağlanacak fikirsel katkılar ile KKTC denizciliğinin geliştirilmesi çalışmalarına hız kazandırılacaktır.

GÜDENMER’in Hedefleri
Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER)’in planları arasında aşağıdaki çalışmalar bulunmaktadır:

  1. Kıbrıs Türk Denizcilik arşivinin oluşturulması.
  2. Kurulacak internet sitesi ile; Kıbrıs Türk Denizcilik arşivi konularını, gerçekleştirilecek panel, seminer, çalıştay gibi sunum konularını ile öğrencilerimizin bitirme tezlerini, KKTC denizcilik sektörü paydaşlarının istifadesine sunmak.
  3. 1974 Barış Harekatı sonrası limanlarımızın yeniden faaliyete açıldığı 03 Eylül tarihinin “KKTC Denizcilik Günü” olarak kutlanmasının sağlanması.
  4. GÜDENMER olarak yılda en az bir seminer, panel türü etkinlik düzenlenmesi.
  5. KKTC’de denizciliğin sevdirilmesine katkı sağlanması amacı ile Girne Antik Liman çevresine, anıtsal bir gemi demiri konuşlandırılmasının, Girne Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi.
  6. KKTC denizciliğinin geliştirilmesi çerçevesinde; KKTC denizcilik yasalarının eksikliklerinin giderilmesine katkı koymak için çalışmalar yapılması.
  7. KKTC’de deniz ulaştırmasının geliştirilmesi için KKTC yurttaşlarının kredi imkanlarının araştırılması için girişimde bulunmak.
  8. Öğrencilerin bitirme tezlerinin KKTC denizciliğinin araştırılması ve geliştirilmesi konularından seçilmesini teşvik etmek.
  9. Girne Üniversitesi’nin de taraf olduğu bir Deniz Müzesi kurulması için araştırmalar yapılarak Girne Üniversitesi Yönetimi’ne katkıda bulunmak.

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi’nin çalışmaları bunlarla sınırlı değildir. Denizciliğin Kıbrıs Türk halkına sevdirilmesi ve Kıbrıs Türk denizciliğinin geliştirilmesi için gerekli her türlü faaliyetin, sektör paydaşlarımız ile işbirliği içinde yapılmasına çalışılacaktır. “