Girne Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi “Deniz Ticaret Filosu’na” Nitelikli Zabitanlar Kazandırıyor
Eklenme Tarihi: 15 Temmuz 2014, 12:36
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

Yakın Doğu Üniversitesinden bayrağı devralan Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia), Denizcilik Fakültesi “Deniz Ticaret Filosu’na” nitelikli zabitanlar kazandırmaya devam ediyor.

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunları, Türk denizciliğinin önde gelen kurumlarında, yönetim düzeyinde, karada, denizde, makine dairesinde önemli görevler ifa etmekte, okyanuslarda şanla şerefle bayrağımızı dalgalandırmaktadırlar.

Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Altunç , Dünya Denizcilik Örgütü’nün ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın tüm kuralları çerçevesinde, dünya standartlarında, en son teknoloji ile eğitim veren, öğrencilerimize hiçbir engelle karşılaşmadan denizlerde staj yapma ve sorunsuz çalışma olanağı sağlayan bir kurumdur. Bölgenin en donanımlı ve tek denizcilik Üniversitesiyiz. Denizcilik fakültesi olarak da yüksek deneyimli ve çok iyi bir eğitici kadrosuna sahibiz. Fakültemiz uluslararası standartlardaki simülatör merkezleri yanında TEAL isimli eğitim-araştırma gemisine sahiptir.

“Girne Üniversitesi TEAL Eğitim ve Arastırma Gemisi “, 46.6 metre uzunlugunda, 8.5 metre genisliginde, 546 grostonluk bir gemidir. Denizcilik fakültesinin Deniz Ulastirma Isletme Mühendisliği (Güverte) Bölümü, Gemi Makineleri Isletme Mühendisligi Bölümü ve Deniz Isletmeciligi ve Yönetimi Fakültesi ile Deniz Bilimleri Fakültesi ögrencilerinin egitiminde, uygulama ve arastirmalarina uygun hale getirilen TEAL, aynı zamanda bir Laboratuvar olarak da kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Prof.Dr. Mustafa Altunç Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi ‘nin Bölümleri, Eğitimi ve Amaçlarını Şöyle Anlattı :

Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia) Denizcilik Fakültesi’nde iki bölümü bulunmaktadır. Bunlar; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ( Güverte ) Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ‘dür.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) Bölümü

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ( Güverte) Bölümü‘nün amacı, öğrencilere gemi sevk ve idaresi ile ilgili bilgi ve yetenekler kazandırmaktır. Kısaca Uzakyol kaptanı yetiştiren bölümdür. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) Bölümü mezunları, uzakyol seferi yapan gemilerde Uzakyol Vardiya Zabitliğinden Uzakyol Kaptan’a kadar olan görevlerde çalışabilmekte, ayrıca denizcilik işletmelerinin denizcilikle ilgili teknik bilgi gerektiren kademelerinde de çok iyi koşullarla iş bulabilmektedirler. Öğrenim, 1995 tarihli Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Tutma Esasları Uluslararası Konvansiyonu (STCW 95) uyarınca öngörülmekte olan Uzakyol Vardiya Zabiti MODEL COUSE 7.03 ile Kaptan ve Birinci Zabit IMO MODEL COURSE 7.01 eğitim standartlarını birarada karşılamaktadır. T.C.,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Temmuz 2001 tarihinde 24472 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve bilahare yapılan değişiklikleri içeren “Gemiadamları Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe bağlı olarak “Eğitim ve Sınav Yönergesi” ölçütlerine uygun eğitim verilmektedir. Dört yıllık öğrenimin yedi yarıyılı üniversite kampüsümüzde, bir yarıyıl ( altıncı yarıyıl ) eğitimi ile 1. ve 2. sınıf yaz tatil dönemleri Deniz Ticareti Filosu’nun gemilerinde staj yapılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin yanında, deniz deneyimi de kazanmaları öngörülmektedir. Disiplinlerarası bir öğrenim olan bu dal öğrenimi içinde deniz hukuku, gemi kiralama, brokerlik, ekonomi, personel yönetimi gibi deniz işletmeciliği bilgileri ile temel mühendislik dersleri, gemi teknolojisi bilgileri, deniz meteorolojisi ve oşinografi gibi konular da yer almaktadır. Öğrenciler ilk beş yarıyılda görmüş oldukları öğrenim ve toplam 12 ay’ı bulan uygulamalı deniz eğitimleri sonucunda üçüncü sınıfı tamamladığı zaman STCW95 Konvansiyonu’nun Uzakyol Güverte Vardiya Zabitliği için öngördüğü bilgi, beceri ve yeterlilik düzeyine erişmekte, dördüncü yıl eğitimleri ile de Uzakyol Kaptanı / Uzakyol Birinci Zabiti için öngörülen bilgileri kazanmaktadırlar.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü gemilerde bulunan ana sevk sistemi ve yardımcı sistemlerin işletmeciliği ile ilgili özel bir mühendislik dalıdır. Bu programda, Makine Mühendisliği öğretiminin ana konularını oluşturan dersler yanında elektrik mühendisliği, kontrol mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği gibi konularda ve denizde görev yapmanın gerektireceği çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik dersler okutulmaktadır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü mezunları, uzakyol seferi yapan gemilerde Uzakyol Vardiya Mühendisi’nden, Uzakyol Başmühendis’e kadar olan düzeylerde görev yapabilmekte, ayrıca denizcilikle ilgili faaliyet gösteren işletmelerde ve tersanelerde teknik sorumluluk üstlenebilmektedirler. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği dalındaki dört yıllık eğitim, lisans diploması için akademik yeterliliğin yanısıra, 1995 tarihli Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Tutma Esasları Uluslararası Konvansiyonu (STCW 95) uyarınca öngörülmekte olan Uzakyol Vardiya Mühendisi ve Uzakyol Başmühendisi / Uzakyol İkinci Mühendisi eğitim standartlarını (IMO Model Kursları 7.02 ve 7.04) birarada karşılamaktadır. T.C., Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Temmuz 2001 tarihinde 24472 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve bilahare yapılan değişiklikleri içeren “Gemiadamları Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe bağlı olarak “Eğitim ve Sınav Yönergesi” ölçütlerine uygun eğitim verilmektedir. Fakültemizde verilen teorik bilgiler yanında, simülatör merkezlerimiz ile TEAL isimli eğitim ve araştırma gemimizde yapılan uygulamalı eğitimler ve denizticaret filosu gemilerinde yapılan gerek dönem gerekse yoğun yaz stajları sonucunda öğrencilerin deniz deneyimi kazanmaları sağlamaktadır.

Fakültemiz, öncelikle Türkiye Cumhuriyetindeki kardeş eğitim kurumları ile mükemmel bir uyum içerisinde işbirliğini sürdürmekte, Türk Denizcilik Eğitiminin layık olduğu seviyede olması için üzerine düşeni şevkle, zevkle yapmaktadır. Türk Denizciliğine eleman yetiştiren dört yıllık denizcilik eğitimi veren okulların oluşturduğu “ Denizcilik Eğitim Konseyi” ‘nin kurucu üyeleri arasında fakültemiz de yer almaktadır.

Din, dil, ırk ayırımı yapmayan, ülke ve sınır ayırımına saygılı olan, uluslararası suları ortak kullanan , bunları gerçekleştirebilmek için de dünya standartlarında eğitim veren Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültemiz; aynı amacı taşıyan gerek ulusal gerekse uluslararası eğitim kurumları işbirliğini geliştirerek sürdürme kararlığındadır. Çünkü okyanuslar ne kadar büyük, ne kadar kıymetli ise hepimize bol bol yetecek o kadar büyük nimete sahiptir. Bu nimetten faydalanmanın oranı alabileceğimiz eğitimle doğru orantılıdır.

Girne Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi’ne ek olarak dört yıllık eğitim veren “Denizcilik Yüksekokulu” ile iki yıllık Eğitim veren “ Denizcilik Meslek Yüksekokulu “ muz da Türk Denizciliğine nitelikli elemanlar yetiştirmeye devam etmektedir.

Bir Denizcilik Üniversitesi olan Girne Üniversitesi’nin ayrıca; “Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi” ile Deniz İşletmeciliği ‘ne, “Deniz Bilimleri Fakültesi” ile de Denizcilik bilimine eğitim katkıları devam etmektedir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi; deniz ulaştırması konusunda gerekli temel işletmecilik ve yönetim bilgileri kazandırmak amacındadır. Kısaca gemilerin sevk ve idaresini, yük ve insan taşımacılığını karadan yöneten uzmanları yetiştiren fakültedir. İş olanakları geniş olan bu fakültenin
mezunları, denizcilik işletmelerinin merkez personeli, liman işletmecisi, acente, shipchandler, deniz sigortacısı ve marina yöneticisi olarak çalışabilmektedirler. Fakülte olanakları ile Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü’nde deniz ticaret filosunun yönetim, destek ve acenta hizmetlerini yerine getirecek personeli yetiştirmeye yönelik bir eğitim uygulanır. Öğrencilere Deniz Hukuku, Sefer Planlama, Liman ve Terminal Hizmetleri, Brokerlik ve Deniz Sigortacılığı konularında da bilgi ve beceri kazandırılır.

Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia) Denizcilik Fakültesi bu bakımdan üzerine düşeni yapmanın haklı gururunu duymaktadır.

Girne Üniversitesi (University Of Kyrenia) Denizcilik Fakültesi Mezunları Açık Denizlerde Gururla İlerliyor.
Sahip olunan vizyon çerçevesinde Girne Üniversitesi, Kıbrıs (University Of Kyrenia, Cyprus) Denizcilik Fakültesi mezunları denizlerden KKTC’ye seslenmeye devam ediyor.

Kaynak: KIBRIS POSTASI