Girne Üniversitesi Biyosfer Araştırma Merkezi Kuruldu
Eklenme Tarihi: 29 Şubat 2016, 12:12
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

G2

-Girne Üniversitesi  Mütevelli Heyeti Kararıyla, Biyosfer Araştırma Merkezi (BAM) Kuruldu.

Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti kararıyla Girne Üniversitesi bünyesinde Biyosfer Araştırma Merkezi’nin (BAM) kuruldu. Kurulan Biyosfer Araştırma Merkezi’nin birinci önceliğinin Kıbrıs biyosferi, diğer bir deyişle yer, deniz ve kara sucul sistemleri ile yer atmosferinin cansız ve canlı yapılarını, kütlesel dengeleri, birbirleri ile madde ve enerji akışlarını ve bu sistemler üzerindeki insan etkilerini, disiplinler arası geniş yelpazedeki yöntemlerle ve bütüncül bir yaklaşımla araştırmak olduğu belirtildi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Biyosfer Araştırma Merkezi’nin, Girne Üniversitesi bünyesinde Kıbrıs biyosferini bilimsel yöntemlerle araştıranlara, Kıbrıs biyosferinin işleyişini tanımlamaya yönelik çalışanlara ve dünyadaki yerini belirlemek amacı ile uğraş verenlere ömür boyu eğitim ve araştırma hizmeti vermeyi hedeflediği bildirildi.

Özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, genelde ise Kıbrıs Adası’nın biyosferi hakkında bilgi edinmek, etkileşim ölçümlemek ve bilim dünyasına çalışma platformu oluşturmak amaçlanıyor…

Girne Üniversitesi BAM’ın, öne çıkan başlıca amaçları arasında özelde Kuzey Kıbrıs ve genelde Kıbrıs adası ve etkileşim alanı kapsamındaki biyosfer hakkında sağlıklı bilimsel veri toplayıp zaman serisi oluşturmanın; Kıbrıs biyosferinin Dünyadaki yerini, rolünü ve önemini belirlemenin; bilim insanları ve bilim dünyasına çalışma platformu oluşturmanın; ilgili kişi ve kurumlara ömür boyu eğitim ve araştırma olanakları sunmanın; doğal ve insan kaynaklı biyosferik değişiklikleri izlemek, neden ve sonuçlarını araştırmanın; ülke karar organlarına, kanun yapıcılara ve uygulayıcılara ihtiyaç duydukları veri ve bilgileri aktarmanın ve danışma hizmetleri vermenin; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim vermenin olduğu belirtildi. Ayrıca Girne Üniversitesi ve sivil toplum örgütlerinin ilgili birimleri için şemsiye oluşturmak ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile özellikle interdisipliner çalışmalar yapmak da yine BAM’ın kuruluş amaçları arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Girne Üniversitesi olarak kurduğumuz bu merkezle KKTC ve Kıbrıs Adası hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgi birikimi sağlayacağız”

Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada merkezin önemine dikkat çekti. “Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti kararıyla Kıbrıs için çok önem arz eden bir merkez olarak Biyosfer Araştırma Merkezi kurulması kararı alındı. Ada ülkesi olan Kıbrıs biyosferi, insan dahil, her şeyi ile deniz, diğer bir deyişle oşinografik değişkenlerin etkisi altındadır. Oşinografi, temel ve uygulamalı bilimlerin denizel ortama uygulaması olduğundan, biyolojik, kimyasal, fiziksel ve jeolojik bilimlerin tamamını kapsayan çevre ile ilgili interdisipliner bir alandır. Hal böyle olunca zorunlu olarak biyosferin, diğer bir deyişle kara-deniz-atmosfer-fauna ve flora’nın tamamının birbiri ile her türlü bağlantısını da kapsamaktadır. Bu nedenle BAM misyonunu yerine getirirken öncelikli olarak oşinografik araştırmalara ağırlık verecektir” dedi. Açıklamasına biyosferik araştırmaların mucidi ve kurucusu John P. Allen’ın sözü ile devam eden Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “biyosfer, insanlığın ve bütün çalışmaların temelidir sözünden yola çıkarak bu merkezi kurduk. Kıbrıs karasal ve özellikle deniz ortamının biojeokimyasal ve jeofiziksel yapısı, dengeler, kısa, orta ve uzun süreli proseslerin incelenmesi ve bunlara ilişkin açıklamalar ve geleceğe ait tahminler yapılması başlıca hedefleri arasındadır. Bunu yaparken, deniz tabanı, kıta sahanlığı ve devamı olan kıyısal alanlar ile denizi etkileyen karasal alanların  jeofiziksel özelliklerinin belirlenmesi için gerekli verilerin toplanıp değerlendirilmesi de interdisipliner yaklaşımlarla çözülecektir. Sonuçta Kıbrıs biyosferi hakkında hem teorik ve hem de uygulamalı bilgi birikimi sağlanmış olacaktır” dedi.