Girne Üniversitesi Bilim Heyeti’nden İklim Değişikliği Eylem Planı Önerisi
Eklenme Tarihi: 12 Aralık 2014, 13:33
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:44

Girne Üniversitesi Bilim Heyeti dünyamızda son yıllarda şiddetini hissettiren iklim değişiklikleri yaşandığını, bu sebeple zaman zaman şiddetli doğa olayları ortaya çıktığını ve çıkmaya da devam edeceğini, buna karşı eylem planı geliştirilmesinin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi Bilim Heyeti bugün gelişmiş ülkelerin ve AB ülkelerinin gündeminde olan İklim Değişikliği Eylem Planı’nın ivedilikle oluşturulmasını ve uygulamaya konması gerektiğini vurguladı.

Girne Üniversitesi Bilim Heyeti; İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanırken BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Hükümleri De Dikkate Alınmalıdır…

Girne Üniversitesi Bilim Heyeti’nin açıklaması şöyle: Ülkemizde şiddetli yağmurlar sonrasında altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık yaşanan su baskınları gibi afetler, mevsimlerde ortaya çıkan farklılıklar, Kış ortasında Yaz günlerinin yaşanması, doğada yaşayan ve doğal dengenin bir parçası olan canlıların iklim değişiklikleri nedeniyle farklı ve doğal dengeyi bozan davranışlar sergilemeye başlaması, ülkemizdeki orman arazilerinin yetersizliği, mevcut ormanların ve tarım sektörünün iklim değişikliklerinden olumsuz yönde etkilenmesi gibi sebepler ülkemizde de acilen bir İklim Değişikliği Eylem Planı geliştirilmesini gerektirmektedir. İklim değişiklikleri sadece çevreyi etkileyen ekolojik olaylardan ibaret değildir. İklim değişiklikleri çevreyi, ekonomik yapıyı, sosyal yaşamı, enerji siyasetini doğrudan etkilemektedir. Ülkemizin her sektöründe sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir bir İklim Değişikliği Eylem Planı geliştirilmeli ve ivedilikle uygulamaya konmalıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bugün 3E Kuramı’nı (Enerji-Ekonomi-Ekoloji) 21. yüzyılın en önemli kalkınma kriteri olarak görmektedir. Geçtiğimiz gün başkent Lefkoşa’da ve ülkenin diğer kesimlerinde yaşanan ve yaşamı felce uğratarak büyük ekonomik zararlara neden olan felaketlerin tekrar tekrar yaşanmaması için İklim Değişikliği Eylem Planı ile ülkemizin tüm sektörleri için kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar ve alınacak tedbirler belirlenmelidir. Ülkemizde İklim Değişikliği Eylem Planı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin hükümleri de dikkate alınarak, çevreden sorumlu bakanlık, belediyeler, üniversiteler ve diğer ilgili tüm paydaşların da etkin katılımıyla hazırlanmalıdır.