Girne Üniversitesi Akademisyeni Yard. Doç. Dr. Belal SHNEIKAT’ın Ortak Yazarlığını Yaptığı Çalışması, Dünyanın En Önemli Hizmet Sektörü Dergilerinden “Service Industries Journal” Tarafından Yayımlandı
Eklenme Tarihi: 31 Ekim 2017, 12:24
Son Güncelleme Tarihi:01 Kasım 2017, 11:14

Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr.  Belal SHNEIKAT’ın ortak yazarlığını yaptığı makalesi, hizmet sektöründe yer alan akademik yayınlar arasında dünyanın en etkin dergilerinden olan ‘Service Industries Journal’da (SIJ) yayınlandı.

“Syrian Refugees and their re-entry to ‘normality’: the role of service industries” (Suriyeli Mülteciler ve “Normalliğe” Yeniden Girişleri: Hizmet Sektörünün Rolü) başlıklı makale, Almanya ve İngiltere’deki Suriyeli mültecilerin hizmet sektörleri yaklaşımı ile ülkeye entegrasyonu alanına katkıda bulunmaktadır. 26 Suriyeli mülteciyle gerçekleştirilen görüşmelere dayanan verilerin analizine dayanan makale, bu mültecilerin İngiltere ve Almanya’da iş bulabilmek için geçmiş tecrübelerini ve niteliklerini nasıl kullandıklarını, genel hatları ile kaçış, Avrupa’ya ulaşma, Avrupa boyunca yolculuk ve son olarak hizmet sektörlerinde istihdam edilme veya eski eğitime devam etme yoluyla yeni bir “normalliğe” geçişlerini konu almaktadır. Onların hikayeleri, direncin teorik bileşenlerini, adaptasyon ve savunmasızlığın üstesinden gelme ile ilgili kavramları desteklemek için kullanılmıştır.

 

Makalenin özeti için:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02642069.2017.1387539

Makalenin ortak yazarı Yeni Zelanda’daki Waikato Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Prof. Chris Ryan, dünyanın en iyi turizm işletmeciliği profesörü olarak kabul edilmektedir. Akademik etkinliği üst seviyede olan Prof. Ryan’ın yayınlarına, Google Scholar’da yaklaşık 17.000 atıf yapılmış. Bununla birlikte, Journal of Tourism Management-(SSCI’de listelenmiştir) gibi turizm işletmeciliği alanındaki en iyi yayının ve Tourism Management Perspectives’in (Scopus’ta listelenmiştir) baş editörlüğünü yapmaktadır. Yard. Doç. Belal SHNEIKAT, Profesör Ryan’ın Türkiye ve Ortadoğu bölgesinden üçüncü ortak yazarıdır.

https://scholar.google.com/citations?user=RpHCd7AAAAAJ

Belal SHNEIKAT, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde  İşletme Bölümü’nden doktora, Ürdün ‘Al Balqa Applied University’den İşletme Yüksek Lisansı ve aynı üniversiteden Bölgesel Planlama lisans derecelerine sahiptir. SHNEIKAT daha önce, Ürdün ve Suudi Arabistan’daki üç üniversitede ders vermiştir.

1981 yılından beri yayın yapmakta olan SIJ, Thomson ISI Social Science Citation Index’te “Yönetim” başlığı altında listelenmiştir. SIJ’de yayınlanan makaleler en son etki skoruna göre, diğer birçok hizmet sektörü dergilerinde yayınlanan makalelerden daha sık alıntılanmaktadır.