Girne Üniversitesi AB’nin Mikro B3 Projesi Çalışmalarına Devam Ediyor
Eklenme Tarihi: 05 Aralık 2013, 16:55
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:36

Avrupa Birliği’nin 7FP Mikro B3 Projesi’ne katlımcı olarak bilimsel katkı koyan Girne Üniversitesi Kasım ayı açık deniz ölçüm ve analiz çalışmalarını bitirdi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Üniversitesi öğretim görevlileri Wein Fuller ve Ali Özgen’in başkanlığındaki deniz araştırma ekibi TEAL-Junior gemisiyle Doğu Akdeniz çanağında ve Girne açıklarında proje kapsamında belirlenen istasyonlarda deniz biyolojisi ile ilgili olarak fiziksel ve kimyasal ölçümler yaptı ve DNA analizleri için örnekler topladı.

Proje kapsamında ölçümlerin veri analizleri ve toplanan örneklerin laboratuar ortamında DNA analizleri her ay düzenli olarak belirlenen istasyonlarda yapılıyor ve B3 Projesi’nin veritabanına aktarılıyor. B3 Projesi veritabanına gönderilen veriler deniz biyolojisi, denizlerde mikrobiyal çeşitlilik ve iklim çalışmaları konularında bilimsel veritabanının geliştirilmesine yardımcı oluyor ve denizleri koruyacak çalışmalara veri desteği sağlıyor.

Avrupa Birliği 7FP Mikro B3 Projesi, denizlerdeki biyoçeşitlilik, biyoenformatik ve biyoteknoloji (B3) konularında yapılacak çalışmalar için yasal bir mevzuat ve yenilikçi biyoenformatik yaklaşımları geliştirmeyi hedeflemekte ve bu bağlamda, denizlerde viral, bakteriyel, arkesel, protist genomlar ve metagenomlarla ilgili olarak geniş ölçekli bir veri tabanı oluşturmayı öngörmektedir.

1 Ocak 2012 tarihinde faaliyetlerine başlayan B3 Projesi konsorsiyumu, Deniz Biyolojisi Kuruluşu (Marine Biological Association), Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü (European Bioenformatics Institute), Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International Union for Conservation of Nature), Akdeniz Bilim Komisyonu (The Mediterranean Science Comission), Oxford Üniversitesi (University of Oxford) gibi 32 bilim kurum ve kuruluşu tarafından oluşturulmuştur. Konsorsiyum üyelerinin biyoenformatik, bilgisayar bilimleri, biyoloji, ekoloji, oşinografi, biyoprospeksiyon, biyoteknoloji ve hukuksal konularda dünya çapında söz sahibi olan uzmanları katkı koymaktadır. Girne Üniversitesi deniz araştırmaları ekibinin Doğu Akdeniz’de belirlenen istasyonlardan sağladığı veriler konsorsiyumun kullandığı geliştirilmiş veri tabanına aktarılmaktadır.