Girne Üniversitesi 2023 Yılı Güz Dönemi Akademik Yükseltme ve Atama Başvuruları
Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2023, 15:28

Girne Üniversitesi 2023 Yılı Güz Dönemi Akademik Yükseltme ve Atama Başvuruları

  1. Üniversitemiz 2023 yılı Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuruları 17 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Başvurularda Üniversitemiz web sayfasında da yer alan Girne Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esas alınacaktır.
  3. Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamış olan Öğretim üyeleri ve elemanlarının hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyelerine ayrı ayrı elektronik olarak ve ayrıca 1 adet dosyayı basılı olarak Üniversitemiz rektörlüğüne en geç 18 Aralık 2023 saat 17:00’ye kadar iletmeleri gerekmektedir.
  4. Başvuru dosyalarında yer alması gereken bilgi ve belgeler Yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Ayrıca Başvuru için Fakülte dekan ve anabilim dalı başkan onay belgesi eklenmesi gereklidir.

Akademik Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri

Girne Üniversitesi Rektörlüğü